Help Print this page 
Title and reference
Priorităţile operaţionale ale Băncii Europene de Investiţii

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Priorităţile operaţionale ale Băncii Europene de Investiţii

Înfiinţată prin Tratatul de la Roma în 1958, Banca Europeană de Investiţii (BEI) este banca de împrumuturi pe termen lung a Uniunii Europene (UE). Aceasta contribuie la procesul de integrare europeană şi la dezvoltarea economică a regiunilor defavorizate. În 1994, ia fiinţă Fondul European de Investiţii (FEI), ce are ca rol susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) în plină expansiune şi/sau active în sectorul tehnologiilor moderne. BEI reprezintă acţionarul majoritar şi operatorul FEI. În 2000, ia fiinţă Grupul BEI, ce cuprinde BEI şi FEI. În cadrul Grupului, BEI acordă împrumuturi bancare pe termen mediu şi lung, în timp ce FEI este specializat pe operaţiuni cu capital de risc şi furnizarea de garanţii în favoarea IMM-urilor.

În planul de activitate, BEI îşi defineşte politica pe termen mediu şi stabileşte priorităţi operaţionale privind obiectivele impuse de guvernatorii săi. Pentru perioada 2011-2013, împrumuturile sunt determinate de următoarele priorităţi:

 • coeziune şi convergenţă (DE) (EN) (FR);
 • susţinerea economiei cunoaşterii (DE) (EN) (FR);
 • dezvoltarea reţelelor transeuropene (RTE) (DE) (EN) (FR);
 • protecţia mediului (DE) (EN) (FR);
 • sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii (DE) (EN) (FR);
 • promovarea unei energii sigure, competitive şi durabile (DE) (EN) (FR);
 • capital uman (DE) (EN) (FR).

Coeziunea economică şi socială în cadrul Uniunii Europene extinse

Politica de coeziune a UE vizează reducerea diferenţelor economice şi sociale existente între diversele regiuni ale sale. În plus, Comisia pune în aplicare această politică prin intermediul Fondurilor structurale, care furnizează subvenţii regiunilor europene.

BEI finalizează acţiunea Fondurilor structurale prin intermediul împrumuturilor pe care le consimte în cadrul politicii de coeziune. Aceste împrumuturi reprezintă o a doua sursă de finanţare pentru proiectele demarate la nivel local sau regional.

Susţinerea economiei cunoaşterii

BEI pune bazele unei economii a cunoaşterii, cu rol de stimulare a creşterii economice, ocupării forţei de muncă şi coeziunii sociale. În cadrul acestui obiectiv, BEI susţine investiţiile realizate în trei domenii:

 • educaţia;
 • cercetarea-dezvoltarea;
 • inovaţia.

Dezvoltarea reţelelor transeuropene

BEI sprijină în egală măsură finanţarea reţelelor transeuropene (RTE). Aceste reţele reprezintă reţelele infrastructurilor de transport, energie şi comunicaţie.

Protecţia mediului

Proiectele susţinute de BEI în domeniul mediului înconjurător cuprind următoarele sectoare:

 • mediul urban;
 • transporturile durabile;
 • gestionarea resurselor şi a apei (aprovizionare şi salubritate);
 • lupta împotriva schimbărilor climatice;
 • sursele de energie regenerabile şi eficacitatea energetică.

În plus, toate proiectele finanţate de BEI, indiferent de natura lor, trebuie să fie conforme cu principiile, practicile şi normele europene privind mediul.

Susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM)

Banca Europeană de Investiţii pune la dispoziţia IMM-urilor finanţări pe termen mediu şi lung prin intermediul liniilor de credit acordate intermediarilor – bănci sau alte instituţii financiare. Graţie acestor linii de credit, intermediarii pot susţine proiecte de investiţii de anvergură limitată implementate de IMM-uri.

La rândul său, FEI susţine IMM-urile fie direct, prin furnizarea de fonduri proprii prin intermediul finanţărilor de capital de risc, fie indirect, prin garantarea portofoliilor de împrumuturi către IMM-urile deţinute de instituţii financiare sau organisme publice de garantare.

Promovarea unei energii sigure, competitive şi durabile

Sprijinirea necesităţilor energetice ale UE constituie una din priorităţile BEI în cea ce priveşte împrumuturile. Acţiunea BEI se concentrează, astfel, asupra a cinci domenii prioritare:

 • sursele de energie regenerabile;
 • eficacitatea energetică;
 • cercetarea-dezvoltarea şi inovaţia;
 • diversificarea şi siguranţa aprovizionării interne;
 • siguranţa aprovizionării externe şi dezvoltarea economică.

Capitalul uman

BEI stimulează capitalul uman prin acordarea de împrumuturi în sectoare ca sănătatea şi educaţia. Împrumuturile acordate de BEI pot, de exemplu, finanţa noi imobile, echipamente sau pot chiar fi investite în cercetarea universitară.

See also

Banca Europeană de Investiţii (DE) (EN) (FR)

Ultima actualizare: 29.04.2011

Top