Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nomenclatorul comun al unităților teritoriale pentru statistică

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Nomenclatorul comun al unităților teritoriale pentru statistică

Încă din anii 70, în special cu scopul de a evalua eligibilitatea pentru fondurile structurale ale Uniunii Europene (UE) pe baza unor criterii cantitative obiective, UE a conceput un sistem denumit NUTS (Nomenclatorul unităților teritoriale pentru statistică), care împarte geografic teritoriul Uniunii pentru calcularea unor statistici regionale.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS) (a se vedea actul/actele de modificare).

SINTEZĂ

Toate țările UE au propriile sisteme în ceea ce privește structura administrativă și de guvernare, cu diferite grade de centralizare. De asemenea, țările prezintă diferențe enorme în ceea ce privește populația, suprafața și nivelul de dezvoltare. NUTS a fost conceput de Eurostat tocmai pentru a ține cont de această diversitate a circumstanțelor. Din 2003, odată cu adoptarea Regulamentului (CE) nr. 1059/2003, NUTS are statut juridic și s-au stabilit de comun acord norme privind modificările viitoare ale acestei clasificări. Scopul este de a garanta că datele se referă la aceeași unitate regională pentru o anumită perioadă de timp. Acest lucru este important, în special pentru serii.

Ierarhia NUTS

Pentru fiecare țară a UE există o ierarhie pe trei niveluri a subdiviziunilor regionale, pe baza unor praguri demografice minime și maxime:

  • NUTS 1: regiuni socioeconomice majore, ca, de exemplu, landurile din Germania, regiunile din Belgia, regiunile din Polonia, macroregiunile din România.
  • NUTS 2: regiuni de bază pentru aplicarea politicilor regionale, cum ar fi provinciile din Belgia, regiunile din Danemarca, regiunile din Republica Cehă (oblasti).
  • NUTS 3: regiuni mici pentru diagnostice specifice, cum ar fi provinciile din Bulgaria (oblasti) sau provinciile din Italia.

Al treilea nivel reprezintă o subdiviziune a nivelului al doilea; nivelul al doilea este o subdiviziune a primului, iar primul nivel, o subdiviziune a țărilor. NUTS nu acoperă nivelul local (municipal). În cazul în care efectivul populației dintr-o țară a UE este mai mic decât pragul minim al unui anumit nivel al NUTS, țara constituie în ansamblul său o unitate teritorială NUTS a acestui nivel.

Criterii de clasificare

În NUTS trebuie să se țină cont de unitățile administrative existente ale statelor membre. Nivelul NUTS căruia îi corespunde un nivel administrativ existent se determină pe baza populației medii a unităților sale administrative, după cum urmează:

Nivelul

Populația minimă

Populația maximă

NUTS 1

3 milioane

7 milioane

NUTS 2

800 000

3 milioane

NUTS 3

150 000

800 000

În cazul în care, într-un stat membru, pentru un anumit nivel al nomenclatorului nu există unități administrative de o dimensiune adecvată, nivelul respectiv se constituie prin agregarea unui număr adecvat de unități administrative alăturate, de dimensiuni mai mici. Unitățile agregate astfel stabilite formează un nivel neadministrativ, în cadrul căruia fiecare unitate neadministrativă trebuie să respecte pragurile demografice de mai sus.

Actualul nomenclator NUTS, valabil din 1 ianuarie 2012 până în 31 decembrie 2014, enumeră 97 de regiuni la nivelul NUTS 1, 270 de regiuni la nivelul NUTS 2 și 1294 de regiuni la nivelul NUTS 3. Ca urmare a aderării Croației în data de 1 iulie 2013, la nomenclatorul NUTS s-au adăugat o regiune NUTS-1, două regiuni NUTS-2 și 21 de regiuni NUTS-3. Regulamentul (UE) nr. 1319/2013 prevede împărțirea nivelurilor NUTS 1, 2 și 3 valabilă începând din 1.1.2015.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (CE) nr. 1059/2003

11.7.2003

-

JO L 154, 21.6.2003

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (CE) nr. 1888/2005

26.11.2005

-

JO L 309, 25.11.2005

Regulamentul (CE) nr. 105/2007

2.3.2007

-

JO L 39, 10.2.2007

Regulamentul (CE) nr. 176/2008

6.3.2008

-

JO L 61, 5.3.2008

Regulamentul (CE) nr. 1137/2008

11.12.2008

-

JO L 311, 21.11.2008

Regulamentul (UE) nr. 31/2011

7.2.2011

-

JO L 13, 18.1.2011

Regulamentul (UE) nr. 517/2013

1.7.2013

-

JO L 158, 10.6.2013

Regulamentul (UE) nr. 1319/2013

7.1.2014 Punerea în aplicare: 1.1.2015

-

JO L 342, 18.12.2013

Regulamentul (UE) nr. 868/2014

2.9.2014 Punerea în aplicare: 1.1.2016

-

JO L 241, 13.8.2014

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 11/2008 al Comisiei de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS) privind transmiterea seriilor cronologice privind noua împărțire regională (JO L 5, 9.1.2008).

Decizia nr. 1578/2007/CE a Parlamentului European și a Consiliului 2007 privind programul statistic comunitar pentru perioada 2008-2012 (JO L 344, 28.12.2007).

Ultima actualizare: 02.07.2014

Top