Help Print this page 
Title and reference
Producţia şi etichetarea produselor ecologice

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Producţia şi etichetarea produselor ecologice

Armonizarea producţiei, etichetării şi controlului produselor ecologice asigură o concurenţă loială între producători şi sporeşte încrederea consumatorilor, care sunt din ce în ce mai numeroşi în Europa.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 [A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

Acest regulament stabileşte un nou cadru juridic pentru produsele ecologice. Regulamentul prevede obiectivele şi principiile aplicabile acestui tip de producţie şi ilustrează normele privind producţia, etichetarea, controalele şi schimburile cu ţările terţe. Regulamentul se aplică de la 1 ianuarie 2009.

Domeniu de aplicare

Cadrul fixat în acest regulament se referă la:

 • produsele agricole (inclusiv cele provenite din acvacultură) neprocesate sau procesate şi destinate consumului uman;
 • hrana pentru animale;
 • materialul de înmulţire vegetativ şi seminţele pentru cultivare;
 • drojdia folosită drept aliment sau hrană pentru animale.

Regulamentul conţine obiectivele şi principiile generale care stau la baza agriculturii ecologice. Obiectivele vizează agricultura durabilă şi calitatea producţiei, care trebuie să corespundă nevoilor consumatorilor. Principiile generale privesc, între altele, metodele de producţie specifice, utilizarea resurselor naturale şi limitarea strictă a utilizării materiilor prime chimice de sinteză. În plus, regulamentul introduce principii specifice care se referă la agricultură, procesarea alimentelor ecologice şi a hranei ecologice pentru animale.

Norme aplicabile producţiei

Conform normelor generale aplicabile producţiei ecologice, organismele modificate genetic (OMG-uri) sunt interzise sub orice formă. Normele privind etichetarea alimentelor le permit operatorilor să se asigure că respectă această interdicţie. Tratarea cu radiaţii ionizante este, de asemenea, interzisă.

Operatorii care doresc să practice în aceeaşi exploataţie cele două tipuri de producţie agricolă (ecologică şi neecologică) trebuie să separe animalele şi parcelele.

Producţia vegetală ecologică trebuie să respecte unele reguli care privesc:

 • prelucrarea solului, care trebuie să respecte viaţa şi fertilitatea naturală a acestuia;
 • prevenirea daunelor, care trebuie să se bazeze pe metode naturale, dar poate recurge la utilizarea unui număr limitat de produse fitofarmaceutice autorizate de Comisie;
 • seminţele şi materialul de înmulţire vegetativ, care trebuie să fie produse prin metoda ecologică;
 • produsele de curăţire, care trebuie să fi fost autorizate de Comisie.

Plantele sălbatice culese în anumite zone sunt, de asemenea, clasificate ca produse ecologice în măsura în care respectă anumite condiţii privind recoltarea şi zona de provenienţă. Algele marine pot la rândul lor să fie considerate produse ecologice, atât timp cât zona lor de producţie şi metoda de recoltare îndeplinesc anumite condiţii.

Producţia animalieră ecologică trebuie să respecte anumite norme care privesc:

 • originea animalelor, care trebuie să se nască şi să fie crescute în exploataţii ecologice;
 • practicile de creştere a animalelor, care se referă, printre altele, la anumite condiţii de adăpostire a acestora;
 • metodele de reproducere a animalelor, în general naturale;
 • hrana animalelor, care trebuie să fie de origine ecologică;
 • prevenirea bolilor;
 • curăţirea şi dezinfecţia, care nu implică decât produse autorizate de Comisie.

Norme specifice analoge se aplică animalelor de acvacultură.

Comisia autorizează utilizarea unui număr limitat de produse şi substanţe în agricultura ecologică. Acestea pot fi destinate îngrijirii plantelor, hranei animalelor şi curăţirii instalaţiilor utilizate pentru producţia animală şi vegetală. Comisia poate stabili, de asemenea, anumite limite şi condiţii privind aplicarea acestor produse.

Exploataţiile care încep o activitate de producţie ecologică trebuie să treacă printr-o perioadă de conversie. Normele stabilite în acest regulament reglementează, de asemenea, această perioadă de conversie.

Hrana ecologică procesată pentru animale trebuie să conţină materii prime ecologice şi nu poate fi procesată cu ajutorul solvenţilor de sinteză. Alimentele procesate trebuie să conţină în principal ingrediente de provenienţă agricolă. Alte ingrediente sunt permise dacă au fost autorizate de Comisie. Drojdia ecologică trebuie să fie produsă pe baza unor substraturi ecologice şi a altor ingrediente autorizate.

Comisia poate să prevadă derogări de la dispoziţiile privind obiectivele, normele de producţie şi etichetarea. Aceste derogări rămân limitate în timp şi la anumite cazuri particulare.

Etichetarea

Etichetarea, publicitatea sau documentele comerciale pot conţine anumiţi termeni, cum ar fi „eco” şi „bio”, pentru a caracteriza un produs ecologic, ingredientele sau materiile prime ale acestuia.

Etichetarea unui produs ecologic trebuie să fie uşor vizibilă pe ambalaj şi să conţină o referinţă la organismul de control care certifică produsul în cauză.

Începând cu 1 iulie 2010, utilizarea siglei Uniunii Europene pe produsele alimentare provenite din agricultura ecologică va fi obligatorie, la fel ca indicarea locului de provenienţă a materiilor prime din care sunt fabricate acestea. Această indicaţie va trebui să figureze în acelaşi câmp vizual cu sigla comunitară.

Controale

Respectarea dispoziţiilor prevăzute în acest regulament este garantată printr-un sistem de control care funcţionează pe baza Regulamentului (CE) nr. 882/2004 şi a măsurilor de precauţie şi de control stabilite de Comisie. Acest sistem garantează trasabilitatea alimentelor conform Regulamentului CE nr. 178/2002.

O evaluare a riscului de încălcare determină natura şi frecvenţa controalelor. Acestea sunt gestionate de autorităţile desemnate de către statele membre. În anumite condiţii, autorităţile în cauză pot delega unele sarcini de control către organisme acreditate, dar ele rămân responsabile cu supravegherea controalelor efectuate şi acordarea delegaţiilor. Statele membre trebuie să comunice în mod regulat Comisiei lista autorităţilor şi organismelor de control (lista organismelor sau autorităţilor publice responsabile de activitatea de control publicată în 2007).

Autorităţile trebuie, de asemenea, să controleze activităţile fiecărui operator implicat în comercializarea unui produs ecologic înaintea introducerii acestuia pe piaţă. În urma acestui control, operatorul primeşte un document justificativ care certifică că respectă dispoziţiile acestui regulament. Atunci când se constată nereguli, autoritatea veghează ca etichetarea produselor în cauză să nu conţină nicio referinţă la modul de producţie ecologic.

Schimburi cu ţările terţe

Produsele provenite din ţările terţe pot, de asemenea, să fie introduse pe piaţa comunitară ca produse ecologice în măsura în care respectă dispoziţiile acestui regulament şi au fost supuse unui control. Acest control poate fi efectuat fie de un organism recunoscut de Uniunea Europeană, fie de un organism de control acreditat.

Comercializarea şi supravegherea statistică

Comercializarea unui produs ecologic nu poate fi în niciun fel împiedicată de autorităţile unui stat membru altul decât cel al autorităţii care l-a controlat.

Comisia întreprinde o activitate de supraveghere statistică bazată pe datele furnizate de statele membre. Comitetul permanent pentru agricultură biologică (EN) asistă Comisia la definirea politicilor privind agricultura ecologică.

Context

Acest regulament a luat naştere în cadrul unei serii de iniţiative în favoarea agriculturii ecologice. În acelaşi cadru, Comisia a adoptat în 2004 un plan de acţiune european în materie de alimentaţie şi agricultură ecologică.

Primul cadru legislativ pentru producţia ecologică a fost fixat în 1991, odată cu Regulamentul (CE) nr. 2092/91. De la adoptare, acestui regulament i-au fost aduse mai multe modificări, deoarece producţia ecologică a devenit din ce în ce mai importantă în toate statele membre (creşterea anuală a acestui sector este estimată la aproape 25 % între 1993 şi 1998 şi la circa 30 % începând din 1998). Un raport privind producţia ecologică va fi publicat până la sfârşitul anului 2011.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 834/2007

27.7.2007 (aplicabil începând din 1.1.2009)

-

JO L 189 din 20.7.2007

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 967/2008

10.10.2008

-

JO L 264 din 3.10.2008

ACTE CONEXE

Norme de aplicare

Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia biologică, etichetarea şi controalele [Jurnalul Oficial L 250 din 18.9.2008].

Ultima actualizare: 20.11.2008

Top