Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Norme de sănătate animală care reglementează producţia, transformarea, distribuţia şi introducerea produselor de origine animală destinate consumului uman

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Norme de sănătate animală care reglementează producţia, transformarea, distribuţia şi introducerea produselor de origine animală destinate consumului uman

În cadrul revizuirii legislaţiei privind produsele alimentare („pachetul igienă”), această directivă îşi propune să stabilească condiţiile de introducere pe piaţă a produselor de origine animală şi restricţiile aplicabile produselor provenite din ţări sau regiuni terţe şi supuse unor restricţii legate de sănătatea animală.

ACT

Directiva 2002/99/CE a Consiliului din 16 decembrie 2002 de stabilire a normelor de sănătate animală care reglementează producţia, transformarea, distribuţia şi introducerea produselor de origine animală destinate consumului uman.

SINTEZĂ

Această directivă armonizează şi consolidează cerinţele privind sănătatea publică veterinară răspândite în legislaţie. Consolidarea se referă la aplicarea mai strictă a principiilor privind sănătatea animală şi la extinderea domeniului de aplicare.

Directiva acoperă astfel toate etapele de producţie ale unui produs de origine animală: producţia primară, transformarea, transportul, depozitarea şi vânzarea. Directiva se aplică, de asemenea, animalelor vii destinate consumului uman. Pe de altă parte, ea stabileşte condiţiile de sănătate animală aplicabile în toate aceste etape.

Condiţii generale de sănătate animală

Această directivă confirmă faptul că statele membre sunt responsabile cu măsurile care trebuie luate pentru eradicarea transmiterii bolilor de la animale. De asemenea, directiva stabileşte condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească produsele de origine animală, interzicându-le în cazul în care provin din teritorii supuse unor restricţii de sănătate animală. În acest ultim caz, directiva prevede condiţiile pentru o eventuală derogare de la măsura respectivă.

Certificate şi controale veterinare

Directiva stipulează situaţiile în care statele membre trebuie să solicite certificatele veterinare şi modalităţile de aplicare ale acestora.

Pe de altă parte, autorităţile competente din statele membre sunt responsabile cu controalele veterinare oficiale şi cu măsurile aplicabile în cazul încălcării normelor de sănătate animală.

Importuri din ţări terţe

Statele membre adoptă dispoziţiile necesare pentru ca produsele de origine animală importate să corespundă cerinţelor care se aplică produselor comunitare.

Directiva prevede crearea şi actualizarea unor liste cu ţările terţe sau regiunile din ţările terţe din care sunt autorizate importurile. Actul legislativ stabileşte condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească o ţară pentru a fi inclusă pe aceste liste. Printre alte cerinţe, directiva prevede că este obligatoriu ca ţara sau regiunea terţă în cauză să fi fost supusă unui audit comunitar şi să deţină un certificat veterinar conform care respectă procedura specificată în directivă.

Inspecţiile şi/sau auditurile comunitare pot fi realizate pe tot parcursul lanţului alimentar în ţările terţe incluse în aceste liste.

Clauza de revizuire

Directiva introduce o clauză de revizuire pentru modificarea anexelor, în care se specifică: bolile animale care trebuie luate în considerare (anexa I), descrierea elementelor obligatorii care trebuie să includă marca de identificare specială pentru carnea provenită dintr-un teritoriu supus unor restricţii de sănătate animală (anexa II) şi principiile generale de certificare (anexa III).

Context

În ianuarie 2000, Comisia a prezentat o reformare completă a legislaţiei privind igiena produselor alimentare şi chestiunile veterinare, „pachetul igienă”. Această reorganizare este formată din cinci acte privind următoarele teme:

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Directiva 2002/99/CE

1.1.2005

31.12.2004

JO L 18 din 23.1.2003

Ultima actualizare: 28.01.2011

Top