Help Print this page 
Title and reference
Bunăstarea animalelor în timpul transportului

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Bunăstarea animalelor în timpul transportului

Uniunea Europeană (UE) efectuează o refacere totală a regulilor în materie de bunăstare a animalelor în timpul transportului. În cadrul acestei reglementări noi, ea identifică toţi intervenienţii şi responsabilităţile corespunzătoare acestora, consolidează măsurile de supraveghere şi prevede reguli mai stricte pentru traseele lungi şi vehiculele utilizate.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecţia animalelor în timpul transportului şi al operaţiunilor conexe şi de modificare a Directivelor 64/432/CEE şi 93/119/CE şi a Regulamentului (CE) nr. 1255/97.

SINTEZĂ

Acest text vizează să reglementeze transportul animalelor vii în interiorul Uniunii Europene (UE), atunci când transportul este efectuat în cadrul unei activităţi economice, scopul fiind acela de a evita riscul ca animalele să fie rănite sau să resimtă suferinţe inutile şi condiţii adecvate, care să satisfacă nevoile acestora.

Prezentul regulament consolidează legislaţia în materie de bunăstare a animalelor în timpul transportului prin identificarea intervenienţilor şi a responsabilităţilor acestora, prin punerea în aplicare a unor măsuri mai riguroase de autorizare şi de control, precum şi prin definirea unor reguli mai stricte în materie de transport.

Intervenienţii şi responsabilităţile acestora

Regulamentul transferă responsabilităţile în materie de bunăstare a animalelor tuturor persoanelor implicate în procesul respectiv, inclusiv operaţiunile care precedă şi succedă transportul în sine. Toate aceste persoane au sarcina să asigure respectarea legislaţiei în vigoare pe parcursul operaţiilor care se încadrează în atribuţiile lor.

Sunt astfel vizaţi transportatorii (deja vizaţi de legislaţia precedentă), cărora se adaugă organizatorii de transporturi şi conducătorii, precum şi „deţinătorii animalelor transportate” (personalul din centrele de regrupare, din pieţe şi abatoare, precum şi crescătorii de animale).

Toţi intervenienţii şi personalul subordonat acestora trebuie să primească o formare corespunzătoare. Îndeosebi, şoferii şi însoţitorii trebuie să posede un certificat de competenţă profesională eliberat ca urmare a unei formări complete în domeniul bunăstării animalelor în timpul transportului şi confirmată prin obţinerea de rezultate de trecere în cadrul examinării de către un organism independent, abilitat de către autorităţile competente.

Autorizaţii şi controale

Pentru toate traseele mai lungi de 65 de kilometri, transportatorii trebuie să beneficieze de o autorizaţie eliberată de autoritatea competentă din cadrul statului membru unde aceştia au domiciliul sau în care sunt reprezentaţi. Pentru obţinerea acestei autorizaţii, solicitantul trebuie să demonstreze îndeosebi că dispune de personal, echipamente şi proceduri operaţionale suficiente şi adecvate.

Pentru călătoriile lungi (mai lungi de 8 ore), solicitantul trebuie să furnizeze, de asemenea:

  • documente specifice: certificate de competenţă profesională pentru conducători şi însoţitori, certificate de autorizare a mijloacelor de transport care trebuie să fie utilizate, informaţii cu privire la mijloacele de urmărire şi de înregistrare a deplasării vehiculelor, planuri de urgenţă;
  • dovada că utilizează un sistem de navigaţie prin satelit, de la data de 1 ianuarie 2007 pentru vehiculele noi şi din 2009 pentru vehiculele vechi.

Aceste autorizaţii sunt valabile cinci ani. Ele au un format european armonizat şi sunt înregistrate într-o bază de date electronică, accesibilă autorităţilor din toate statele membre.

În cazul călătoriilor lungi pe teritoriul mai multor state, transportatorii trebuie, printre altele, să posede un jurnal de călătorie, stabilit de către organizatorul transportului după un model armonizat şi care include un anumit număr de informaţii cu privire la călătorie (identificarea animalelor şi a persoanelor care sunt transportate, punctul de plecare şi de destinaţie, controale efectuate în anumite puncte intermediare ale transportului etc.).

Trebuie organizate controale de către autorităţile competente în momente cheie ale transportului, în special la punctele de ieşire şi la punctele de control la frontieră. De altfel, controale suplimentare pot fi efectuate în orice moment al transportului, în mod aleatoriu sau în puncte dinainte stabilite.

În timpul controalelor, autoritatea competentă trebuie să verifice valabilitatea autorizaţiei, certificatelor de autorizare şi certificatelor de competenţă profesională, precum şi informaţiile menţionate în jurnalul de călătorie. Medicii veterinari oficiali trebuie, de asemenea, să verifice starea animalelor şi capacitatea acestora de a-şi continua călătoria. În cazul în care transportul este efectuat pe cale maritimă, starea şi conformitatea navei care efectuează transportul trebuie să fie şi ele verificate.

Norme tehnice pentru transportul animalelor

Regulamentul introduce norme mai stricte aplicabile traseelor cu o durată mai mare de opt ore. Aceste reguli se referă atât la vehicule, cât şi la animale.

Regulamentul prevede, astfel, echiparea la standarde înalte a vehiculelor care efectuează transportul, incluzând aici, în special, un sistem de reglare a temperaturii (ventilaţie mecanică, monitorizarea temperaturii, sistem de alarmă în cabina de comandă), posibilitatea permanentă de adăpare, îmbunătăţirea condiţiilor de transport la bordul navelor pentru animale vii (ventilaţie, dispozitive de adăpare, sistem de autorizare etc.).

Transportul anumitor animale este interzis. Este cazul animalelor foarte tinere (viţei cu vârstă mai mică de 10 zile, porci cu vârstă mai mică de trei săptămâni şi miei cu vârstă mai mică de o săptămână), cu excepţia cazului în care traseul este mai mic de 100 de km. Regulamentul interzice, de asemenea, transportul femelelor gestante în ultimul trimestru de gestaţie şi în săptămâna de după fătare.

De altfel, condiţiile de transport pe durată lungă a cailor sunt îmbunătăţite, în special prin intermediul obligaţiei de a utiliza staule individuale în mod sistematic.

Dispoziţiile privind durata traseelor şi spaţiile prevăzute pentru animale rămân aceleaşi în raport cu reglementările anterioare. În materie de durată a transportului, regulamentul prevede astfel durate diferite în funcţie de tipul animalelor: animale neînţărcate, adică care au încă o alimentaţie pe bază de lapte (traseu cu durata de 9 ore, apoi 1 oră de repaus pentru adăpare, apoi încă 9 ore de traseu), porci (traseu cu durata de 24 de ore, în cazul în care adăparea este posibilă în tot acest timp), cai (traseu cu durata de 24 de ore cu adăpare la fiecare 8 ore), bovine, ovine şi caprine (traseu cu durata de 14 ore, apoi 1 oră de repaus pentru adăpare, apoi alte 14 ore de traseu). Secvenţele menţionate mai sus pot fi repetate dacă animalele sunt descărcate, hrănite, adăpate şi lăsate să se odihnească cel puţin 24 de ore într-un punct de control aprobat.

Context

Problema revizuirii duratelor maximale de transport şi a densităţilor de încărcare a animalelor (două domenii rămase neschimbate în raport cu legislaţia precedentă) trebuie să facă obiectul unei noi propuneri, care va fi prezentată cel târziu la patru ani după intrarea în vigoare a regulamentului şi va fi elaborată în funcţie de aplicarea noilor reguli de către statele membre.

Prezentul regulament abrogă şi înlocuieşte Directiva 91/628/CEE începând din 5 ianuarie 2007.

Referinţe

Act

Data intrării în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 1/2005

25.1.2005aplicabilitate: 5.1.2007(cu excepţia articolului 6, paragraful 5: 5.1.2008)

-

JO L 3 din 5.1.2005

ACTE CONEXE

Decizia 2004/544/CE a Consiliului din 21 iunie 2004 privind semnarea Convenţiei Europene privind protecţia animalelor în timpul transportului internaţional (revizuită) [Jurnalul Oficial L 241 din 13.7.2004]. Convenţia Europeană privind protecţia animalelor în timpul transportului internaţional a intrat iniţial în vigoare în anul 1971. În anul 1995, părţile contractante au decis să actualizeze dispoziţiile acesteia pentru a ţine cont de evoluţiile ştiinţifice şi de experienţa acumulată în acest domeniu. Convenţia revizuită stabileşte reguli precise, care se aplică tuturor speciilor animale şi care reflectă, de asemenea, modificările aduse legislaţiei UE. În prezent, cele 15 vechi state membre ale UE fac toate parte din Convenţie, precum şi Cipru, Islanda, Norvegia, Polonia, Republica Cehă, România, Rusia, Elveţia şi Turcia.

Regulamentul (CE) nr. 1255/97 privind criteriile comunitare prevăzute pentru punctele de aşteptare şi de modificare a planului de itinerar prevăzut în anexa la Directiva 91/628/CE [Jurnalul Oficial L 174 din 2.7.1997].

Uniunea Europeană stabileşte criterii comune pentru punctele de control (sau „puncte de aşteptare”) în care animalele trebuie să fie descărcate atunci când fac obiectul unui transport de lungă durată. Aceste reguli au ca scop garantarea sănătăţii şi bunăstării animalelor pe parcursul acestor opriri.

Ultima actualizare: 17.05.2011

Top