Help Print this page 
Title and reference
Siguranța produselor alimentare și a hranei pentru animale

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Siguranța produselor alimentare și a hranei pentru animale

Acest regulament consolidează normele aplicabile în domeniul siguranței alimentelor care circulă în cadrul pieței interne. În fapt, acesta stabilește un cadru de control și monitorizare a producției, de prevenție și de gestionare a riscurilor. De asemenea, regulamentul instituie Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA), ca punct de referință pentru controlul și evaluarea științifică a alimentelor.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare [A se vedea actele de modificare].

SINTEZĂ

Regulamentul asigură calitatea produselor alimentare destinate consumului uman și a hranei pentru animale. Acesta garantează astfel libera circulație a produselor sănătoase și sigure în cadrul pieței interne.

În plus, legislația alimentară a Uniunii Europene (UE) protejează consumatorii împotriva practicilor comerciale frauduloase sau înșelătoare. Această legislație este menită, de asemenea, să protejeze sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor, precum și mediul înconjurător.

Norme de siguranță

Niciun produs alimentar periculos pentru sănătate și/sau impropriu consumului uman nu poate fi introdus pe piață. Pentru a determina dacă un produs alimentar prezintă sau nu siguranță, trebuie să se aibă în vedere:

 • condițiile normale de utilizare;
 • informațiile oferite consumatorului;
 • efectele probabile imediate sau întârziate asupra sănătății;
 • efectele toxice cumulative;
 • sensibilitatea specifică a anumitor consumatori.

Atunci când un produs alimentar care nu prezintă siguranță face parte dintr-un lot sau o șarjă de produse alimentare, se presupune că întregul lot sau întreaga șarjă nu prezintă siguranță.

De asemenea, hrana pentru animale identificată ca nesigură nu poate fi introdusă pe piață sau oferită animalelor de la care se obțin produse alimentare.

Responsabilitatea operatorilor

Operatorii aplică legislația alimentară în toate etapele lanțului alimentar, de la producție și prelucrare până la transportul, distribuția și furnizarea alimentelor.

De asemenea, operatorii trebuie să asigure trasabilitatea produselor în toate etapele de producție, prelucrare și distribuție, inclusiv a substanțelor care intră în compoziția produselor alimentare.

În cazul în care un operator consideră că un aliment este nociv pentru sănătatea umană sau animală, acesta trebuie să inițieze imediat procedurile de retragere de pe piață și să informeze în acest sens autoritățile competente. În cazul în care s-ar putea ca produsul să fi ajuns la consumatori, operatorul informează consumatorii și recheamă produsele deja furnizate.

Analiza riscurilor alimentare

Analiza riscurilor pentru sănătate se efectuează în mai multe etape: evaluarea, gestionarea și comunicarea riscurilor către public. Acest proces trebuie să se deruleze în mod independent, obiectiv și transparent și să se bazeze pe dovezile științifice disponibile.

În cazul în care analiza indică existența unui risc, țările UE și Comisia pot aplica principiul precauției și pot adopta măsuri provizorii și proporționale.

Piața internațională

Legislația se aplică produselor exportate sau reexportate din UE în vederea introducerii pe piața unei țări terțe, cu excepția cazului în care țara importatoare decide altfel.

UE contribuie la elaborarea standardelor tehnice internaționale privind produsele alimentare și hrana pentru animale și a standardelor internaționale în domeniul sanitar și fitosanitar.

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA)

Misiunea EFSA este de a furniza consultanță și asistență științifică și tehnică în toate domeniile cu impact asupra siguranței alimentare. Aceasta constituie o sursă independentă de informații și asigură comunicarea riscurilor către publicul larg.

Participarea în cadrul EFSA este deschisă țărilor UE și țărilor care aplică legislația comunitară în materie de siguranță alimentară.

EFSA este, de asemenea, responsabilă cu:

 • coordonarea evaluării riscurilor și identificarea riscurilor care apar;
 • furnizarea de consultanță științifică și tehnică Comisiei, inclusiv în cadrul procedurilor de gestionare a crizelor;
 • culegerea și publicarea de date științifice și tehnice din domeniile siguranței alimentare;
 • crearea de rețele europene ale organismelor care activează în domeniul siguranței alimentare.

Sistemul de alertă rapidă

Sistemul de alertă rapidă SARAF (alerte pentru alimente și furaje) implică țările UE, Comisia și EFSA. Acesta permite schimbul de informații referitoare la:

 • măsurile care vizează restrângerea introducerii pe piață sau retragerea de pe piață a alimentelor;
 • acțiunile întreprinse împreună cu operatorii profesioniști pentru reglementarea utilizării alimentelor;
 • respingerea unui lot de alimente de către un punct de control la frontieră din UE.

În cazul identificării unui risc alimentar, informațiile difuzate în cadrul sistemului de alertă trebuie să fie puse la dispoziția publicului larg.

Situații de urgență

În cazul în care alimentele, inclusiv cele importate dintr-o țară terță, prezintă un risc major și necontrolabil pentru sănătatea umană și animală sau pentru mediu, Comisia instituie măsuri de protecție și:

 • suspendă introducerea pe piață sau utilizarea produselor provenite din UE;
 • suspendă importurile de produse provenite din țările terțe.

Totuși, în cazul în care Comisia nu acționează după ce a fost informată în legătură cu existența unui risc major, țara UE în cauză poate lua măsuri de protecție. În termen de 10 zile lucrătoare, Comisia sesizează Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală în vederea prelungirii, modificării sau revocării măsurilor naționale.

Planul de gestionare a crizelor

În situațiile care implică riscuri directe sau indirecte pentru sănătatea umană și care nu sunt prevăzute de prezentul regulament, Comisia, EFSA și țările UE pot stabili un plan general de gestionare a crizelor.

De asemenea, în cazul unui risc major care nu poate fi controlat în temeiul dispozițiilor existente, Comisia instituie de îndată o celulă de criză la care EFSA participă prin furnizarea de asistență științifică și tehnică. Această celulă de criză colectează și evaluează toate datele relevante și identifică opțiunile disponibile în vederea prevenirii, eliminării sau reducerii riscului pentru sănătatea umană.

Context

Deciziile 68/361/CEE, 69/414/CEE și 70/372/CEE au fost abrogate.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 178/2002

21.2.2002

1.1.2005

JO L 31 din 1.2.2002

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 1642/2003

1.10.2003

-

JO L 245 din 29.9.2003

Regulamentul (CE) nr. 575/2006

28.4.2006

-

JO L 100 din 8.4.2006

Regulamentul (CE) nr. 202/2008

25.3.2008

-

JO L 60 din 5.3.2008

Regulamentul (CE) nr. 596/2009

7.8.2009

-

JO L 188 din 18.7.2009

Modificările și corecturile succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 178/2002 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 2230/2004 al Comisiei din 23 decembrie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului Europeanși al Consiliului cu privire la rețeaua de organizații care funcționează în domeniile din cadrul misiunii Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară [Jurnalul Oficial L 379 din 24.12.2004].

Decizia 2004/478/CE a Comisiei din 29 aprilie 2004 privind adoptarea unui plan general de gestiune a crizelor în sectorul alimentelorși furajelor [Jurnalul Oficial L 160 din 30.4.2004].

Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului Europeanși al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman [Jurnalul Oficial L 139 din 30.4.2004].

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 284/2012 al Comisiei din 29 martie 2012 de impunere a unor condiții speciale de reglementare a importurilor de hranăpentru animaleși alimente originare sau expediate din Japonia, în urma accidentului de la centrala nucleară din Fukushima,și de abrogare a Regulamentului de punereîn aplicare (UE) nr. 961/2011 [Jurnalul Oficial L 92 din 30.3.2012].

Acest regulament actualizează condițiile speciale privind importurile de alimente și hrană pentru animale impuse Japoniei în urma accidentului de la Fukushima, pentru a reflecta modificarea situației.

Ultima actualizare: 20.01.2015

Top