Help Print this page 
Title and reference
Pesticidele

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Pesticidele

Uniunea Europeană (UE) stabileşte un cadru comunitar pentru realizarea unei utilizări durabile a pesticidelor. Măsurile propuse se referă în special la îmbunătăţirea monitorizării, la formarea şi informarea utilizatorilor, precum şi la măsurile specifice de utilizare a acestor substanţe.

ACT

Directiva 2009/128/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unui cadru de acţiune comunitară în vederea utilizării durabile a pesticidelor.

SINTEZĂ

Pesticidele sunt utilizate în agricultură, pentru a regla creşterea plantelor pe suprafeţele neagricole sau în alte scopuri (de exemplu, produsele biocide utilizate pentru conservarea lemnului, pentru dezinfectare sau în anumite scopuri casnice). De asemenea, sunt utilizate pentru uciderea sau combaterea organismelor dăunătoare.

Domeniu de aplicare

Această directivă-cadru reglementează numai pesticidele care sunt produse fitosanitare. Aceasta nu se aplică produselor biocide.

Statele membre pot aplica principiul precauţiei pentru a limita sau a interzice utilizarea pesticidelor în împrejurări sau în zone specifice.

Planuri naţionale de acţiune

Planurile naţionale de acţiune trebuie să conţină obiective, măsuri şi calendare pentru a reduce riscurile utilizării pesticidelor asupra sănătăţii umane şi a mediului înconjurător. De asemenea, acestea trebuie să încurajeze utilizarea unor abordări sau tehnici alternative mai ecologice.

Planurile naţionale de acţiune includ, de asemenea, indicatori de monitorizare a utilizării produselor fitosanitare ce conţin substanţe active care prezintă interes deosebit.

Formarea, vânzarea de pesticide şi informarea

Statele membre creează un sistem de formare pentru utilizatorii profesionişti, distribuitori şi consilieri. Aceste formări se finalizează prin obţinerea unui certificat. Aceste certificate atestă că utilizatorii profesionişti, distribuitorii şi consilierii au dobândit suficiente cunoştinţe privind: legislaţia în vigoare, pericolele şi riscurile asociate pesticidelor, mijloacele de identificare şi de control, procedurile pentru pregătirea echipamentului, măsurile de urgenţă în caz de accident etc.

Persoanele responsabile de vânzarea de pesticide de uz profesional trebuie să fie titulari ai certificatului menţionat anterior.

Statele membre trebuie să informeze publicul şi să încurajeze programele de informare şi de sensibilizare în ceea ce priveşte riscurile pentru sănătatea umană, organismele nevizate în mod direct şi mediul determinate de utilizarea pesticidelor.

Inspecţia echipamentului de aplicare a pesticidelor

Echipamentul de aplicare a pesticidelor de uz profesional trebuie inspectat la fiecare cinci ani de către organisme desemnate de statele membre. Începând cu 2020, frecvenţa inspecţiilor va creşte la o dată la trei ani. Scopul acestor inspecţii este de a verifica dacă echipamentul funcţionează în mod fiabil şi dacă este folosit în scopul pentru care a fost conceput, pentru a garanta că pesticidele pot fi dozate şi distribuite cu exactitate.

Aceste inspecţii se referă la următoarele echipamente: elementele de transmisie, pompele, dispozitivele de agitare, rezervoarele, sistemele de măsură, de comandă şi de reglare, ţevile şi conductele, filtrele etc.

Pulverizarea aeriană a pesticidelor

Pulverizarea aeriană a pesticidelor este interzisă. Cu toate acestea, sunt posibile derogări atunci când nu există soluţii alternative viabile sau când pulverizarea aeriană prezintă avantaje din punct de vedere al sănătăţii sau al mediului în raport cu aplicarea terestră. Atunci când se acordă o derogare, trebuie luate măsuri de informare şi de protecţie.

Protecţia mediului acvatic şi a apei potabile

Statele membre prevăd măsuri specifice de protecţie a mediului acvatic şi a rezervelor de apă potabilă. Aceste măsuri acordă prioritate utilizării celor mai puţin nocive produse, celor mai eficiente tehnici, materialelor care limitează dispersarea produselor şi stabilirea unor zone-tampon de-a lungul cursurilor de apă. Aceste măsuri au ca obiectiv, de asemenea, reducerea sau interzicerea pulverizărilor în apropierea drumurilor, a căilor ferate, a suprafeţelor care ar putea contamina prin infiltrare sau prin scurgere apa de suprafaţă sau apa subterană.

Protecţia zonelor sensibile

În anumite zone sensibile, utilizarea pesticidelor este interzisă sau strict limitată. Această măsură are ca obiectiv protejarea zonelor reglementate de Directivele „Păsări” şi „Habitate”, precum şi zonele frecventate de publicul larg sau de grupuri vulnerabile de populaţie (parcurile, grădinile publice, terenurile de sport, curţile şcolilor etc.).

Gestionarea integrată a combaterii dăunătorilor

Gestionarea integrată a combaterii dăunătorilor pune accentul pe soluţiile cel mai puţin periculoase pentru sănătate şi pentru mediul înconjurător. Prin urmare, profesioniştii trebuie să ia în considerare toate metodele de protecţie a plantelor pentru eradicarea dăunătorilor. Trebuie să se pună accentul, în special, pe metodele care afectează cel mai puţin agrosistemele şi să se încurajeze mecanismele naturale de combatere a dăunătorilor. Aceste principii generale în materie de gestionare integrată devin obligatorii de la 1 ianuarie 2014.

Indicatorii de risc

Comisia stabileşte indicatori armonizaţi în baza statisticilor culese de statele membre. Aceşti indicatori permit estimarea tendinţelor în materie de riscuri asociate utilizării pesticidelor.

Statele membre pot utiliza proprii lor indicatori naţionali pe lângă indicatorii armonizaţi la nivel comunitar.

Context

Iniţial, directiva-cadru a fost una dintre cele două propuneri legislative care însoţeau comunicarea din 2006 intitulată „A thematic strategy on the sustainable use of pesticides” („Strategie tematică privind utilizarea durabilă a pesticidelor”). Cealaltă propunere a condus la adoptarea Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Directiva 2009/128/CE

25.11.2009

14.12.2011

JO L 309 din 24.11.2009

Ultima actualizare: 27.04.2010

Top