Help Print this page 
Title and reference
Combaterea exploatării forestiere ilegale

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Combaterea exploatării forestiere ilegale

Exploatarea forestieră ilegală și despădurirea contribuie la schimbările climatice și la diminuarea biodiversității. Acest regulament interzice introducerea pe piața europeană a lemnului recoltat în mod ilegal, instituie condiții prealabile pentru comercializarea lemnului și a produselor din lemn și definește cerințele aplicabile organizațiilor de monitorizare.

ACT

Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn.

SINTEZĂ

Exploatarea forestieră ilegală se referă la orice formă de recoltare, prelucrare sau comercializare a lemnului care încalcă legislația țării în care a avut loc recoltarea. Datorită despăduririi și degradării cauzate, astfel de practici au repercusiuni grave asupra mediului, cum ar fi diminuarea biodiversități și creșterea emisiilor de CO2. Exploatarea forestieră ilegală are, de asemenea, repercusiuni economice și sociale.

Produsele vizate de regulament: lemn și produse din lemn

Regulamentul se aplică nu doar lemnului importat, ci și lemnului recoltat sau prelucrat în cadrul Uniunii Europene (UE). Acesta acoperă o gamă largă de produse din lemn, enumerate în anexă în conformitate cu nomenclatorul Codului vamal comunitar.

Se consideră însă că lemnul și produsele din lemn însoțite de o licență FLEGT (un regim de licențe instituit prin Regulamentul (CE) nr. 2173/2005) sau de un permis CITES (regimul de licențe instituit prin Regulamentul (CE) nr. 338/97) îndeplinesc cerințele regulamentului.

Obligațiile operatorilor

Regulamentul stabilește trei obligații principale:

  • interdicția de a introduce pe piața UE lemn și produse din lemn recoltate în mod ilegal;
  • obligația operatorilor care introduc pe piața UE lemn și produse din lemn de a utiliza un sistem de due diligence. Sistemul due diligence este un sistem de gestionare a riscurilor menit să minimizeze riscul prezenței lemnului ilegal în lanțul de aprovizionare. Operatorii trebuie să poată furniza o serie de informații specifice privind lemnul și produsele din lemn introduse pe piață și să efectueze o analiză a riscurilor;
  • obligația comercianților care cumpără sau vând produse din lemn deja prezente pe piață de a-și identifica furnizorii și clienții pentru a asigura o minimă trasabilitate a lemnului.

Sistemele due diligence și organizația de monitorizare

Regulamentul oferă operatorilor posibilitatea de a utiliza sistemele due diligence instituite de organizațiile de monitorizare. Acestea sunt organizații care dispun de capacitățile de expertiză și de analiză necesare pentru a-și ajuta membrii să se conformeze normelor. Organizațiile de monitorizare trebuie să îndeplinească condițiile legale și tehnice pentru a fi recunoscute de Comisia Europeană.

Pentru a fi recunoscut de către Comisie ca organizație de monitorizare, solicitantul trebuie să demonstreze că dispune nu doar de pregătirea adecvată și de un sistem due diligence cu procedurile necesare aplicării corecte a acestuia, ci și de o strategie care vizează evitarea conflictelor de interese.

Aplicare

Regulamentul se aplică din 3 martie 2013. Regulamentul are caracter obligatoriu în toate țările UE.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (UE) nr. 995/2010

2.12.2010

-

JO L 295 din 12.11.2010

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 2173/2005 al Consiliului din 20 decembrie 2005 privind instituirea unui regim de licențe FLEGT pentru importurile din lemnîn Comunitatea Europeană.

Regulamentul delegat (UE) nr. 363/2012 al Comisiei din 23 februarie 2012 privind normele de procedură pentru recunoaștereași retragerea recunoașterii organizațiilor de monitorizare, prevăzute de RegulamentuI (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului Europeanși al Consiliului de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piațălemnși produse din lemn.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 607/2012 din 6 iulie 2012 privind normele detaliate referitoare la sistemul due diligence și la frecvența și natura controalelor privind organizațiile de monitorizare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn. Text cu relevanță pentru SEE.

Ultima actualizare: 17.01.2014

Top