Help Print this page 
Title and reference
Strategia pentru Marea Baltică

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Strategia pentru Marea Baltică

Comisia stabilește o strategie pentru a contracara deteriorarea Mării Baltice, a îmbunătăți calitatea rețelelor de transport și a înlătura obstacolele din calea schimburilor comerciale.

ACT

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor [din 10 iunie 2009] privind Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Mării Baltice [COM(2009) 0248 - nepublicată în Jurnalul Oficial]

SINTEZĂ

În 2009, Comisia a adoptat o strategie globală pentru a profita de potențialul economic și de mediu al regiunii Mării Baltice și a răspunde la provocările comune cu care se confruntă această regiune. Strategia vizează opt state membre care mărginesc Marea Baltică (Danemarca, Estonia, Finlanda, Germania, Letonia, Lituania, Polonia și Suedia), precum și alte țări vecine care nu fac parte din Uniunea Europeană (Islanda, Norvegia, Bielorusia și Rusia).

Aceste măsuri au fost inițial divizate în patru piloni: i) crearea unui mediu durabil, ii) dezvoltarea prosperității în regiune, iii) îmbunătățirea accesibilității și a atractivității și iv) asigurarea securității regionale.

Începând cu 2012, strategia s-a axat pe trei obiective-cheie:

  • protejarea Mării Baltice;
  • accesibilitatea regiunii;
  • creșterea prosperității.

Pentru fiecare dintre aceste priorități s-au instituit obiective și linii directoare specifice, pentru a facilita punerea în aplicare a măsurilor concrete.

PROTEJAREA MĂRII BALTICE

Principalele măsuri de mediu instituite sunt aferente combaterii proliferării algelor, a problemei pescuitului în exces sau chiar a prezenței substanțelor periculoase în mare. Obiectivul este de a atinge o stare ecologică bună până în 2020 și de a conserva biodiversitatea și ecosistemul marin al Mării Baltice.

De asemenea, există planuri pentru măsurile aferente combaterii deversărilor ilegale în mare și reducerii numărului de accidente pe mare cu 20 % până în 2020.

ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII MACROREGIONALE

Strategia include deschiderea unora dintre cele mai îndepărtate regiuni ale Mării Baltice (în special Nordul Finlandei și Suedia). Finanțarea infrastructurii de transport este, de asemenea, planificată în contextul interconectării în cadrul mecanismului european și al îmbunătățirii accesului țărilor baltice la piețele energetice până în 2015.

Din 2013, strategia a făcut parte dintr-un cadru al dezvoltării macroregionale bazate pe planificarea regională strategică și cumularea resurselor.

CREȘTEREA PROSPERITĂȚII REGIUNII

De asemenea, strategia vizează creșterea prosperității și a atractivității regiunii. Măsurile adoptate trebuie, printre altele, să contribuie la îndepărtarea obstacolelor din calea pieței interne în regiunea Mării Baltice și la încurajarea metodelor durabile de acvacultură și pescuit.

În ceea ce privește inovarea, s-au elaborat măsuri în contextul Programului comun de cercetare și dezvoltare privind Marea Baltică (BONUS), care vizează creșterea mobilității cercetătorilor și răspândirea inovării.

ASIGURAREA COORDONĂRII POLITICILOR ȘI ACTIVITĂȚILOR DE FINANȚARE PÂNĂ ÎN 2020

Strategia baltică încurajează utilizarea resurselor europene și naționale disponibile. Aceasta se bazează pe coordonarea strânsă a politicilor și a finanțării și clarifică responsabilitățile părților vizate.

Țările care fac parte din strategie pot fi susținute de instrumentele strategice pentru mediul marin sau prin politica comună de pescuit, precum și prin structuri din cadrul Dimensiunii nordice a UE.

Trebuie elaborate și prevederi pentru o cooperare sporită între țările vecine, în special Rusia.

În ceea ce privește finanțarea, este planificată coordonarea între operațiunile locale, regionale, naționale și europene, în special în contextul noii perioade de programare 2014-2020.

ACTE CONEXE

Decizia nr. 862/2010/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 septembrie 2010 privind participarea Uniunii în cadrul Programului comun de cercetare și dezvoltare la Marea Baltică (BONUS) derulat de mai multe state membre [JO L 256 din 30.9.2010]

Raport al Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor [din 22 iunie 2011] privind punerea în aplicare a strategiei UE pentru regiunea Mării Baltice (EUSBSR) [ COM(2011) 0381 final ]

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social [European] și Comitetul Regiunilor [din 23 martie 2012] privind Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Mării Baltice [ COM(2012) 0128 final ]

Raport al Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor [din 27 iunie 2013] privind valoarea adăugată a strategiilor macroregionale [ COM(2013) 0468 final ]

Ultima actualizare: 21.05.2014

Top