Help Print this page 
Title and reference
Protecţia mediului prin intermediul dreptului penal

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Protecţia mediului prin intermediul dreptului penal

Directiva defineşte un set minim de infracţiuni grave împotriva mediului şi obligă statele membre să prevadă sancţiuni penale cu un efect de descurajare mai pronunţat pentru acest tip de infracţiuni, atunci când acestea sunt săvârşite cu intenţie sau din culpă gravă.

ACT

Directiva 2008/99/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind protecţia mediului prin intermediul dreptului penal.

SINTEZĂ

Obiectivul prezentei directive este să oblige statele membre să sancţioneze penal anumite comportamente care reprezintă infracţiuni grave împotriva mediului. Această limită minimă de armonizare permite o mai bună aplicare a legislaţiei în materie de mediu, în conformitate cu obiectivul privind protecţia mediului prevăzut în articolul 174 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene (Tratatul CE).

Comportamente sancţionate

Statele membre vor trebui să incrimineze următoarele comportamente, în cazul în care acestea încalcă o reglementare europeană în domeniul protecţiei mediului şi sunt săvârşite cu intenţie sau din culpă gravă:

 • deversarea contrară legii * în aer, sol sau apă a unei cantităţi de materii sau de radiaţii ionizante care provoacă sau ar putea provoca decesul sau vătămarea gravă a oricărei persoane sau daune semnificative mediului;
 • colectarea, transportul, transformarea sau eliminarea contrară legii a deşeurilor care provoacă sau ar putea provoca decesul sau vătămarea gravă a oricărei persoane sau daune semnificative mediului;
 • transportul ilicit de deşeuri, într-o cantitate care nu poate fi neglijată;
 • exploatarea, contrară legii, a unei uzine în care se desfăşoară o activitate periculoasă sau în care sunt depozitate sau utilizate substanţe sau preparate periculoase, care provoacă sau ar putea provoca decesul sau vătămarea gravă a oricărei persoane sau daune semnificative mediului;
 • producţia, procesarea, depozitarea, utilizarea, transportul, exportul sau importul sau eliminarea contrară legii de materiale nucleare sau de alte substanţe radioactive periculoase, care provoacă sau ar putea provoca decesul sau vătămarea gravă a oricărei persoane sau daune semnificative mediului;
 • uciderea, distrugerea, posesia, capturarea sau comerţul contrare legii cu specimene din speciile de faună şi floră protejate;
 • deteriorarea contrară legii a unui habitat protejat;
 • comerţul cu sau utilizarea contrară legii de substanţe care epuizează stratul de ozon.

În plus, statele membre trebuie să asigure că instigarea sau complicitatea la săvârşirea unui act incriminat sunt, de asemenea, sancţionabile.

Sancţiuni

Sancţiunile penale trebuie să fie eficace, proporţionate şi cu efect de descurajare.

Statele membre trebuie să prevadă răspunderea persoanelor juridice * atunci când infracţiunile au fost săvârşite în beneficiul lor de orice persoană care deţine o funcţie de conducere în cadrul acestora şi care a acţionat fie individual, fie în calitate de membru al unui organ al persoanei juridice, în cazul în care persoana în cauză dispune de:

 • o împuternicire din partea persoanei juridice;
 • o prerogativă de a lua decizii în numele persoanei juridice; sau
 • o prerogativă de control în cadrul persoanei juridice.

Această răspundere poate fi penală sau administrativă, în funcţie de sistemul juridic al statului membru în cauză.

Statelor membre le revine sarcina de a prevedea o acţiune care să permită angajarea răspunderii persoanelor juridice în cazul în care o persoană fizică aflată sub autoritatea acesteia nu şi-a îndeplinit atribuţiile de supraveghere sau control, permiţând astfel săvârşirea unei infracţiuni în numele persoanei juridice în cauză.

Context

Comisia a adoptat în 2001 o propunere de directivă privind protecţia mediului prin intermediul dreptului penal. În 2003, Consiliul a adoptat Decizia-cadru 2003/80/JAI pe baza prevederilor Tratatului UE privind cooperarea între statele membre în materie de drept penal. Această decizie-cadru a fost anulată în 2005 de Curtea Europeană de Justiţie, deoarece temeiul său juridic nu era corect. Măsurile conţinute de decizia-cadru ar fi putut fi adoptate de către Comunitate în cadrul politicii sale de protecţie a mediului. Comisia a adoptat prin urmare o nouă propunere la 12 februarie 2007, care a dus la adoptarea prezentei directive.

Termeni-cheie ai actului

 • Contrar legii: care încalcă actele legislative europene sau o lege, un act administrativ sau o decizie a unei autorităţi competente a unui stat membru din domeniul protecţiei mediului.
 • Persoană juridică: orice entitate juridică care deţine acest statut în temeiul legislaţiei naţionale aplicabile, cu excepţia statelor sau a organismelor publice care exercită prerogative de autoritate publică şi a organizaţiilor internaţionale publice.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Directiva 2008/99/CE

19.11.2008

26.12.2010

JO L 328 din 6.12.2008

Ultima actualizare: 13.06.2009

Top