Help Print this page 
Title and reference
Directiva privind deșeurile

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Directiva privind deșeurile

În vederea eliminării legăturii actuale dintre creșterea economică și generarea deșeurilor, Uniunea Europeană (UE) elaborează un cadru juridic menit să controleze întreg ciclul deșeurilor, de la generare la eliminare, punând accentul pe valorificarea reciclării.

ACT

Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive.

SINTEZĂ

Această directivă stabilește un cadru juridic pentru tratarea deșeurilor în cadrul UE. Ea are ca obiectiv protecția mediului și a sănătății umane, prin prevenirea efectelor adverse cauzate de generarea și gestionarea deșeurilor.

Directiva se aplică deșeurilor care nu conțin:

 • efluenți gazoși;
 • elemente radioactive;
 • explozibili dezafectați;
 • materii fecale;
 • ape uzate;
 • subproduse de origine animală;
 • carcase de animale care au decedat în orice alt mod decât prin sacrificare;
 • elemente provenite din resurse minerale.

Ierarhia deșeurilor

Pentru a proteja mai bine mediul, statele membre trebuie să ia măsuri pentru tratarea deșeurilor lor în conformitate cu ierarhia de mai jos, care se aplică în ordinea priorităților:

 • prevenirea ;
 • pregătirea pentru reutilizare;
 • reciclarea ;
 • alte operațiuni de valorificare , în special valorificarea energetică;
 • eliminarea.

Statele membre pot pune în aplicare măsuri legislative pentru consolidarea acestei ierarhii în tratarea deșeurilor. Cu toate acestea, ele trebuie să se asigure că gestionarea deșeurilor nu pune în pericol sănătatea umană și nu afectează mediul.

Gestionarea deșeurilor

Orice producător sau deținător de deșeuri trebuie să efectueze el însuși operațiunea de tratare a deșeurilor sau să transfere această operațiune unui agent, unei unități sau întreprinderi. Statele membre pot coopera, dacă este necesar, pentru înființarea unei rețele de instalații de eliminare a deșeurilor. Această rețea trebuie să permită independența Uniunii Europene în materie de tratare a deșeurilor.

Deșeurile periculoase trebuie depozitate și tratate în condiții de protecție a mediului și a sănătății. Acestea nu trebuie în niciun caz amestecate cu alte deșeuri periculoase și trebuie ambalate sau etichetate conform standardelor internaționale sau comunitare.

Autorizare și înregistrare

Orice unitate sau întreprindere care intenționează să desfășoare activități de tratare a deșeurilor trebuie să obțină o autorizație din partea autorității competente, care stabilește, în special, cantitatea și tipul de deșeuri tratate, metoda utilizată, monitorizarea și controlul operațiunilor.

Orice metodă de incinerare sau de co-incinerare care vizează valorificarea energiei trebuie să se efectueze numai dacă această valorificare are un randament energetic ridicat.

Planuri și programe

Autoritățile competente sunt obligate să stabilească unul sau mai multe planuri de gestionare care să acopere întregul teritoriul statului membru în cauză. Aceste planuri conțin în special tipul, cantitatea, sursa deșeurilor, schemele existente de colectare și criteriile de identificare a amplasamentului.

Trebuie, de asemenea, să se elaboreze planuri de prevenire, în vederea eliminării legăturii dintre creșterea economică și impactul asupra mediului asociat cu generarea de deșeuri.

Statele membre trebuie să informeze Comisia Europeană cu privire la aceste planuri.

Context

Generarea de deșeuri tinde să crească în cadrul Uniunii Europene. De aceea, este fundamental să se clarifice noțiunile de bază, cum ar fi cele de valorificare și eliminare, pentru a asigura o mai bună reglementare a activităților de gestionare a deșeurilor.

De asemenea, este necesar să se consolideze măsurile în materie de prevenire și de reducere a efectelor generării și gestionării deșeurilor asupra mediului. Un ultim obiectiv este de a încuraja valorificarea deșeurilor pentru a conserva resursele naturale.

Această directivă abrogă Directivele 75/439/CEE, 91/689/CEE și 2006/12/CE.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial

2008/98/CE

12.12.2008

12.12.2010

JO L 312/3 din 22.11.2008

ACTE CONEXE

Propunere de regulament al Consiliului privind definirea criteriilor de determinare a condițiilor în care hârtia recuperată nu se mai încadrează la deșeuri în temeiul articolului 6(1) din Directiva 2008/98/CE privind deșeurile [COM(2013) 502 final - nepublicată în Jurnalul Oficial].

Ultima actualizare: 07.04.2014

Top