Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Un nou cadru politic pentru turismul european

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Un nou cadru politic pentru turismul european

Europa este destinaţia turistică favorită la nivel mondial. Pentru a menţine poziţia de lider a Europei, Comisia încurajează un nou cadru pentru coordonarea acţiunilor în cadrul Uniunii Europene (UE), în vederea creşterii competitivităţii şi a capacităţii de dezvoltare durabilă a turismului european.

ACT

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Social şi Economic European şi Comitetul Regiunilor – Europa, destinaţia turistică favorită la nivel mondial – un nou cadru politic pentru turismul european [COM(2010) 352 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

În conformitate cu noile priorităţi ale Uniunii Europene (UE) stabilite în cadrul Strategiei „Europa 2020” şi pentru ca Europa să rămână şi în continuare destinaţia turistică favorită la nivel mondial, Comisia propune un nou cadru de coordonare a acţiunilor în domeniul turismului la nivel european pentru a spori competitivitatea şi capacitatea de dezvoltare durabilă a turismului european.

Turismul reprezintă, ca importanţă, a treia activitate socio-economică a UE şi se estimează că generează peste 10 % din PIB-ul UE, furnizând circa 12 % din forţa totală de muncă. Prin urmare, turismul este un sector important atât pentru cetăţenii, cât şi pentru industria UE, având un impact pozitiv asupra creşterii economice şi ocupării forţei de muncă în cadrul UE.

Tratatul de la Lisabona a recunoscut importanţa turismului, acordând UE competenţe pentru sprijinirea, coordonarea şi completarea acţiunilor ţărilor UE în acest domeniu. Definirea şi clarificarea competenţelor UE în acest domeniu permite stabilirea unui cadru de acţiune cuprinzător. Conform Tratatului de la Lisabona, măsurile specifice luate de UE în sectorul turismului ar trebui să vizeze:

 • încurajarea creării unui mediu favorabil pentru dezvoltarea întreprinderilor din acest sector;
 • promovarea cooperării între ţările UE, în special prin schimbul de bune practici.

Provocări şi oportunităţi pentru industria turismului european

Turismul european s-a confruntat cu o situaţie economică dificilă ca urmare a crizei financiare şi economice din 2008, care a avut un impact semnificativ asupra cererii de servicii turistice. Această situaţie a fost agravată de întreruperea traficului aerian provocată de prezenţa norilor de cenuşă vulcanică după erupţia din 2010 a vulcanului Ejyafjöll, care a dus la un număr important de intrări de turişti anulate, provocând astfel pierderi considerabile sectorului transporturilor aeriene, dar şi sectorului hotelier şi altor activităţi legate de turism.

Un nou cadru de acţiune în turismul european

În conformitate cu strategia economică „Europa 2020”, cadrul acţiunilor din turism la nivelul UE se poate construi în jurul următoarelor patru priorităţi:

 • Stimularea competitivităţii sectorului turistic din Europa prin:
  • dezvoltarea inovaţiei în turism, facilitând, de exemplu, adaptarea sectorului şi a întreprinderilor acestuia la evoluţiile pieţei în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicării şi în domeniul inovaţiei;
  • consolidarea competenţelor profesionale din cadrul sectorului prin promovarea oportunităţilor oferite de diferite programe ale UE, cum ar fi Leonardo sau Programul-cadru pentru inovare şi competitivitate, cu subprogramele „Erasmus pentru tinerii întreprinzători” şi „E-calificări pentru inovare”;
  • încercarea de a depăşi caracterul sezonier al cererii, facilitând, de exemplu, schimburile turistice voluntare între ţările UE, în special în afara sezonului de vârf şi pentru anumite grupuri-ţintă ale societăţii, precum şi încurajând dezvoltarea unui mecanism voluntar de schimburi de informaţii online în vederea unei mai bune coordonări a vacanţelor şcolare între ţările UE;
  • promovarea diversificării ofertei turistice, în special printr-o mai bună concentrare asupra patrimoniului comun al Europei şi o mai bună promovare a acestuia, precum şi prin integrarea patrimoniului „natural” în strategiile de turism;
  • contribuţia la o mai bună coordonare a activităţilor de cercetare legate de turism şi la consolidarea datelor socio-economice privind turismul la nivel european.
 • Promovarea dezvoltării unui turism durabil, responsabil şi de calitate prin:
  • dezvoltarea unui sistem de indicatori pentru gestionarea durabilă a destinaţiilor, care ar putea contribui la dezvoltarea unei mărci pentru promovarea destinaţiilor de turism durabil;
  • organizarea unor campanii de sensibilizare pentru o mai bună informare a turiştilor europeni privind destinaţiile, inclusiv informarea privind transportul şi relaţiile cu populaţia locală;
  • dezvoltarea unei mărci europene pentru calitatea turismului, pe baza experienţelor naţionale, pentru a spori securitatea şi încrederea consumatorului;
  • facilitarea identificării riscurilor legate de schimbările climatice pentru a proteja mai bine turismul european împotriva investiţiilor nerentabile şi pentru explorarea posibilităţilor unor servicii turistice alternative;
  • propunerea unei carte a turismului durabil şi responsabil;
  • propunerea unei strategii pentru un turism de coastă şi maritim durabil;
  • instituirea sau consolidarea cooperării dintre UE şi ţările emergente şi ţările din regiunea Mediteranei în scopul promovării modelelor de dezvoltare turistică durabilă şi responsabilă şi al schimburilor celor mai bune practici.
 • Consolidarea imaginii şi vizibilităţii Europei ca ansamblu de destinaţii turistice durabile şi de calitate prin:
  • sprijinirea creării unei „mărci europene”, în strânsă cooperare cu ţările UE şi ca întregire a eforturilor promoţionale ale acestora, pentru a permite destinaţiilor europene să se distingă mai bine de alte destinaţii turistice internaţionale;
  • promovarea Europei ca destinaţie turistică durabilă şi de calitate prin intermediul site-ului „visiteurope.com” şi în cadrul marilor evenimente internaţionale sau la târgurile şi saloanele turistice de mare amploare;
  • consolidarea participării UE în forurile internaţionale.
 • Ridicarea la maximum a potenţialului politicilor şi instrumentelor financiare ale UE pentru dezvoltarea turismului prin:
  • o mai bună integrare şi coordonare a turismului cu alte politici ale UE, cum ar fi cele în domeniul transporturilor, al concurenţei, al pieţei interne, al fiscalităţii, al protecţiei consumatorilor, al mediului, al ocupării locurilor de muncă şi al formării, al politicilor de dezvoltare regională şi rurală, toate acestea având un impact direct sau indirect asupra turismului;
  • promovarea şi mobilizarea instrumentelor şi a programelor de susţinere comunitară pentru turism, cum ar fi Fondul european de dezvoltare regională, Fondul european pentru agricultură şi dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit.

Ultima actualizare: 08.09.2010

Top