Help Print this page 
Title and reference
Proiectarea ecologică a aparatelor consumatoare de energie - EUR-Lex

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Proiectarea ecologică a aparatelor consumatoare de energie - EUR-Lex

Obiectivul acestei directive este protejarea mediului prin reducerea impactului produselor consumatoare de energie asupra mediului.

ACT

Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerinţelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic (Text cu relevanţă pentru SEE).

ACT DE MODIFICARE

Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficienţa energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE şi 2010/30/UE şi de abrogare a Directivelor 2004/8/CE şi 2006/32/CE (Text cu relevanţă pentru SEE).

SINTEZĂ

Această directivă stabileşte cerinţele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic în Uniunea Europeană.

Directiva nu se aplică pentru mijloacele de transport de pasageri sau de mărfuri.

Parametri de proiectare ecologică pentru produse

Parametrii de proiectare ecologică depind de diferitele faze ale ciclului de viaţă al produsului:

 • alegerea şi utilizarea materiei prime;
 • fabricare;
 • ambalare, transport şi distribuţie;
 • instalare şi întreţinere;
 • utilizare;
 • sfârşitul vieţii.

Pentru fiecare fază, se evaluează următoarele caracteristici ale produsului:

 • consumul prevăzut de materiale, energie şi alte resurse;
 • emisiile anticipate, în aer, apă sau sol;
 • poluarea anticipată (cum ar fi zgomotul, vibraţiile, radiaţiile, câmpurile electromagnetice);
 • generarea de deşeuri prevăzută;
 • posibilitatea de refolosire, reciclare şi recuperare a materialelor şi/sau a energiei, luând în considerare Directiva privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice.

Introducerea pe piaţă şi marcajul CE

Orice produs care face obiectul măsurilor de punere în aplicare trebuie să poarte marcajul CE înainte de a fi introdus pe piaţă.

Supravegherea pieţei se asigură de către autorităţile responsabile, desemnate de statele membre, a căror sarcină este:

 • să verifice conformitatea produselor;
 • să solicite părţilor în cauză să furnizeze toate informaţiile necesare;
 • să ia mostre de produse şi să le supună verificărilor de conformitate.

Libera circulaţie

Statele membre nu au dreptul să restrângă introducerea pe piaţă a unui produs care se conformează cerinţelor de proiectare ecologică.

Dacă produsul nu corespunde cerinţelor de proiectare ecologică, statele membre trebuie să ia măsurile adecvate, care pot merge până la interzicerea introducerii pe piaţă a produsului. În acest caz, statul membru în cauză trebuie să informeze Comisia despre intenţiile sale, dacă neconformitatea este cauzată de:

 • neîndeplinirea cerinţelor din măsura de punere în aplicare relevantă;
 • aplicarea incorectă a standardelor armonizate;
 • lacunele din standardele armonizate.

Eficienţa energetică

Directiva 2012/27/UE de modificare a Directivei 2009/125/CE instituie, de asemenea, un cadru comun pentru promovarea eficienţei energetice în UE. Noua directivă stabileşte o serie de cerinţe în materie de eficienţă energetică pentru 2014, îndeosebi în ceea ce priveşte clădirile.

Fiecare stat membru trebuie să stabilească, de asemenea, obiective naţionale indicative în materie de eficienţă energetică bazate pe:

 • consumul de energie primară sau finală,
 • economiile de energie primară sau finală sau
 • intensitatea energetică.

Evaluarea conformităţii

Înainte de a fi introdus pe piaţă, orice produs trebuie supus unei evaluări a conformităţii privind toate cerinţele de proiectare ecologică.

După introducerea pe piaţă a produsului, fabricantul sau reprezentantul său păstrează toate documentele privind evaluarea conformităţii efectuate pentru a facilita inspecţia din partea statelor membre, care ar putea avea loc într-un interval de zece ani de la data la care a fost fabricat produsul.

Prezumţia de conformitate

Se presupune că produsele care poartă eticheta ecologică comunitară sunt conforme cu cerinţele în materie de proiectare ecologică prevăzute în măsura de punere în aplicare relevantă. Comisia are puterea, de asemenea, de a stabili că alte etichete ecologice sunt echivalente cu eticheta ecologică comunitară.

Standarde armonizate

În cazul în care standardele armonizate nu îndeplinesc pe deplin dispoziţiile acestei directive, statul membru respectiv sau Comisia informează în acest sens Comitetul permanent înfiinţat prin directiva privind procedurile de informare în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice. Comitetul va emite un aviz de care Comisia ţine seama.

Întreprinderi mici şi mijlocii

Comisia are posibilitatea de a ajuta întreprinderile mici şi mijlocii, precum şi întreprinderile foarte mici, să integreze cerinţele legate de mediu, în special eficienţa energetică, atunci când îşi proiectează produsele.

Informaţii pentru consumator

Fabricanţii trebuie să poată furniza consumatorilor informaţiile despre rolul pe care îl pot avea în utilizarea durabilă a produsului respectiv, precum şi despre profilul ecologic al produsului şi despre avantajele proiectării ecologice.

Această directivă abrogă Directiva 2005/32/CE.

Context

Există încă prea multe neconcordanţe între statele membre în materie de proiectare ecologică a produselor cu impact energetic, ceea ce poate crea bariere în calea bunei funcţionări a pieţei interne. Prin urmare, această directivă încearcă să îmbunătăţească armonizarea legislaţiilor naţionale în acest domeniu, extinzând totodată domeniul său de aplicare la totalitatea produselor consumatoare de energie.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Directiva 2009/125/CE

20.11.2009

20.11.2010

JO L 285 din 31.10.2009

Act de modificare

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Directiva 2012/27/UE

4.12.2012

5.6.2014

JO L 315 din 14.11.2012

12.11.2013

Top