Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Promovarea utilizării energiei din surse regenerabile

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Promovarea utilizării energiei din surse regenerabile

Controlul consumului de energie și utilizarea sporită a surselor de energie regenerabile sunt aspecte-cheie în abordarea schimbărilor climatice. Prin acest document, Uniunea Europeană (UE) stabilește un cadru comun pentru producția de energie regenerabilă și pentru promovarea utilizării acesteia.

ACT

Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare și ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE

SINTEZĂ

Controlul consumului de energie și utilizarea sporită a surselor de energie regenerabile sunt aspecte-cheie în abordarea schimbărilor climatice. Prin acest document, Uniunea Europeană (UE) stabilește un cadru comun pentru producția de energie regenerabilă și pentru promovarea utilizării acesteia.

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Această directivă, care modifică și abrogă directivele 2001/77/CE și 2003/30/CE, creează un cadru comun pentru utilizarea energiei regenerabile în UE, cu scopul de a limita emisiile de gaze cu efect de seră (GES) și a promova transporturile mai ecologice. În acest scop, directiva stabilește obiective pentru toate țările UE, țelul general fiind ca, până în 2020, energia provenită din surse regenerabile să reprezinte 20 % din energia consumată în UE și 10 % din energia consumată în sectorul transporturilor.

ASPECTE-CHEIE

  • Fiecare țară a UE trebuie să întocmească un plan național de acțiune pentru 2020, în care să stabilească o cotă a surselor de energie regenerabile în domeniul transporturilor, al încălzirii și al producției de energie electrică.
  • Pentru a contribui la atingerea obiectivelor într-un mod eficient din punctul de vedere al costurilor, țările UE pot face schimb de energie din surse regenerabile (*). De asemenea, în vederea îndeplinirii planurilor de acțiune, țările UE pot primi energie din surse regenerabile și din țări din afara UE, cu condiția ca energia respectivă să fie consumată în UE și să fie produsă cu instalații moderne/eficiente.
  • Fiecare țară a UE trebuie să poată garanta originea energiei electrice, de încălzire și de răcire produse din surse de energie regenerabile.
  • Țările UE trebuie să construiască infrastructura necesară pentru utilizarea surselor de energie regenerabile în sectorul transporturilor.
  • Biocarburanții și biolichidele trebuie produse în mod durabil, nu obținute din materii prime din țări bogate în biodiversitate. În propunerea Comisiei Europene de modificare a legislației UE privind calitatea benzinei și a motorinei, contribuția biocarburanților la atingerea obiectivelor naționale se dorește a fi limitată.

CONTEXT

Această directivă constituie unul dintre obiectivele 20-20-20 din pachetul energie/climă pentru 2020 al UE. Celelalte două obiective sunt ca, până în 2020, să se reducă emisiile de GES cu 20 % față de nivelurile din 1990 și să se îmbunătățească eficiența energetică cu 20 %.

TERMENI-CHEIE

(*) Energie din surse regenerabile înseamnă energie din surse non-fosile, cum ar fi energia eoliană, solară, geotermală, hidroelectrică, biomasa, precum și gazul de la stații de epurare a apelor uzate (de exemplu, metanul).

Pentru informații suplimentare, consultați site-ul dedicat energiei regenerabile.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2009/28/CE

25.6.2009

5.12.2010

JO L140, 5.6.2009, pp. 16-62

ACTE CONEXE

Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 98/70/CE privind calitatea benzinei și a motorinei și de modificare a Directivei 2009/28/CE privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile [COM(2012) 595 final, 17.10.2012]

Data ultimei actualizări: 06.08.2015

Top