Help Print this page 
Title and reference
Lucrătorii independenţi: egalitate de tratament între bărbaţi şi femei

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Lucrătorii independenţi: egalitate de tratament între bărbaţi şi femei

Principiul egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi se aplică lucrătorilor care desfăşoară o activitate independentă *. Respectarea acestui principiu trebuie să permită, în special, creşterea numărului de femei care practică acest tip de activităţi. Acest principiu trebuie, de asemenea, să asigure o mai mare recunoaştere a muncii realizate de soţiile/soţii care ajută * lucrătorii independenţi. De fapt, această directivă stabileşte noi dispoziţii privind combaterea discriminărilor, crearea de întreprinderi, protecţia socială şi maternitatea.

ACT

Directiva 2010/41/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 iulie 2010 privind aplicarea principiului egalităţii de şanse între bărbaţii şi femeile care desfăşoară o activitate independentă şi de abrogare a Directivei 86/613/CEE a Consiliului.

SINTEZĂ

Principiul egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei interzice orice formă de discriminare pe motive de sex, indiferent dacă este vorba despre discriminare directă * sau indirectă *. Acest principiu trebuie respectat cu privire la constituirea, echiparea sau extinderea unei întreprinderi, precum şi în ceea ce priveşte lansarea sau extinderea oricărei alte forme de activitate independentă.

Hărţuirea * şi hărţuirea sexuală * sunt considerate a fi discriminări pe motive de sex.

Această directivă permite statelor membre ale Uniunii Europene (UE) să adopte măsuri de acţiune pozitivă. Scopul acestor măsuri este garantarea unei depline egalităţi între bărbaţi şi femei în viaţa profesională, de exemplu pentru promovarea creării de întreprinderi de către femei.

Cupluri care desfăşoară o activitate comună

În acest domeniu, principiul egalităţii de tratament între bărbaţi de femei presupune ca soţiile/soţii sau partenerele/partenerii de viaţă care înfiinţează o întreprindere împreună să fie trataţi în aceleaşi condiţii ca celelalte persoane.

În plus, atunci când există un sistem naţional de protecţie socială pentru lucrătorii independenţi, soţiile/soţii sau partenerele/partenerii de viaţă care participă la activităţile unui lucrător independent au dreptul la o protecţie socială în nume propriu. Statele membre decid dacă această protecţie socială este pusă în aplicare pe o bază voluntară sau în mod obligatoriu.

Drepturi legate de maternitate

Femeile care desfăşoară o activitate independentă, precum şi soţiile sau partenerele de viaţă care contribuie la activitatea lucrătorilor independenţi, trebuie să poată beneficia de o indemnizaţie de maternitate de minimum 14 săptămâni. Această indemnizaţie trebuie să fie suficientă pentru a le permite întreruperea activităţii lor profesionale, dacă doresc acest lucru. Astfel, această indemnizaţie trebuie să fie echivalentă cu:

  • pierderea medie de venit sau de profit. Totuşi, această sumă poate fi limitată de un plafon; şi/sau
  • indemnizaţia prevăzută la nivel naţional în caz de întrerupere din motive de sănătate; şi/sau
  • orice altă indemnizaţie familială prevăzută şi stabilită de statele membre ale UE.

Pe durata întreruperii activităţii lor datorită maternităţii, aceste femei trebuie să aibă acces la servicii de înlocuire şi la serviciile sociale existente la nivel naţional. Furnizarea acestor servicii poate înlocui întreaga indemnizaţie de maternitate sau o parte din aceasta.

Context

Vechea Directivă 86/613/CEE se abrogă începând cu 5 august 2012, dată la care această directivă trebuie să fi fost transpusă în toate statele membre ale UE.

Şi alte directive protejează egalitatea de tratament a lucrătorilor independenţi. Este vorba despre Directiva 2006/54/CE care se aplică în domeniul muncii, de Directiva 79/7/CEE care se aplică în domeniul securităţii sociale şi de Directiva 2004/113/CE care reglementează accesul la bunuri şi servicii private sau publice.

Termeni-cheie

  • Lucrători independenţi: orice persoană care desfăşoară, în condiţiile prevăzute de dreptul intern, o activitate lucrativă pe cont propriu, inclusiv agricultorii şi membrii profesiilor liberale.
  • Soţii/soţi ale/ai lucrătorilor independenţi: soţiile/soţii sau partenerele/partenerii de viaţă ale/ai lucrătorilor independenţi, atunci când uniunea lor este recunoscută de dreptul intern, care nu sunt salariate/salariaţi sau asociate/asociaţi la întreprindere, dar care participă în mod obişnuit la activitatea lucrătorului independent şi îndeplinesc aceleaşi sarcini sau sarcini complementare.
  • Discriminare directă: situaţia în care o persoană este tratată mai puţin favorabil din motive legate de sex în comparaţie cu o altă persoană.
  • Discriminare indirectă: situaţia în care o dispoziţie, un criteriu sau o practică aparent neutră dezavantajează în special persoanele de un anumit sex, cu excepţia cazului în care această diferenţă de tratament este justificată în mod obiectiv de un scop legitim, iar mijloacele pentru a atinge acest scop sunt corespunzătoare şi necesare.
  • Hărţuire: situaţia în care se manifestă un comportament indezirabil legat de sexul unei persoane, având ca scop sau ca efect lezarea demnităţii persoanei respective şi crearea unui cadru intimidant, ostil, degradant, umilitor sau ofensator.
  • Hărţuire sexuală: situaţia în care se manifestă un comportament indezirabil cu conotaţie sexuală, exprimat fizic, verbal sau nonverbal, având ca scop sau ca efect lezarea demnităţii unei persoane şi, în special, crearea unui cadru intimidant, ostil, degradant, umilitor sau ofensator.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Directiva 2010/41/UE

4.8.2010

5.8.2012

JO L 180 din 15.7.2010

Ultima actualizare: 15.09.2010

Top