Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Protecţia lucrătorilor expuşi la azbest

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Protecţia lucrătorilor expuşi la azbest

Activităţile legate de tratarea azbestului pot prezenta riscuri pentru sănătate. Lucrătorii expuşi la azbest trebuie protejaţi în cele mai bune condiţii, prin stabilirea unor limite de expunere şi a unor proceduri adecvate.

ACT

Directiva 2009/148/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă (versiune codificată) (Text cu relevanţă pentru SEE).

SINTEZĂ

Expunerea lucrătorilor la praf provenit din azbest sau la materiale care conţin azbest prezintă riscuri pentru sănătatea lor. Această directivă stabileşte normele de protecţie şi de prevenire în vederea limitării acestor riscuri.

Termenul „azbest” se aplică substanţelor următoare: actinolit de azbest, grünerit de azbest, antofilit de azbest, crisotil, crocidolit, tremolit de azbest.

Expunerea la azbest

Această directivă interzice:

 • aplicarea azbestului prin pulverizare, precum şi orice procedeu de lucru care implică utilizarea de materiale fonoabsorbante sau izolante de joasă densitate (mai mică de 1 g/cm³);
 • extracţia, fabricarea şi prelucrarea azbestului, inclusiv în ceea ce priveşte produsele care conţin azbest.

Cu toate acestea, tratarea şi eliminarea produselor provenite din demolare şi îndepărtarea azbestului sunt autorizate. Expunerea lucrătorilor trebuie redusă la minimum, în ceea ce priveşte următoarele aspecte:

 • numărul de lucrători;
 • procesele de lucru, care nu trebuie să producă praf de azbest, în special în aer;
 • construcţiile şi echipamentele implicate care trebuie să fie curăţate şi întreţinute cu regularitate;
 • depozitarea şi transportul, în ambalaje etanşe adecvate;
 • colectarea deşeurilor, care trebuie eliminate rapid, etichetate şi prelucrate în conformitate cu Directiva 91/689/CEE privind deşeurile periculoase.

Valorile-limită ale expunerii la azbest

Angajatorii se asigură că niciun lucrător nu este expus la o concentraţie de azbest în suspensie în aer de peste 0,1 fibre pe cm³, măsurată în raport cu o medie ponderată în timp pe o perioadă de 8 ore (VEMP/TWA).

Evaluarea riscurilor

O evaluare a riscurilor trebuie efectuată înainte de începerea unei activităţi care implică expunerea la praf de azbest sau la materiale care conţin azbest. Această evaluare se bazează pe prelevarea de probe reprezentative pentru expunerea personală a lucrătorului.

Pentru măsurarea concentraţiei de azbest în aer se iau în considerare numai fibrele:

 • cu lungimea mai mare de 5 micrometri şi lăţimea mai mică de 3 micrometri;
 • cu raportul lungime/lăţime mai mare de 3:1.

Desfăşurarea lucrărilor

Înainte de începerea lucrărilor, angajatorul trebuie să informeze autorităţile naţionale cu privire la:

 • amplasamentul şantierului;
 • tipul şi cantitatea de azbest;
 • activităţile desfăşurate şi procedeele aplicate;
 • numărul de lucrători;
 • durata lucrărilor;
 • măsurile luate pentru a limita expunerea.

Amplasamentul lucrărilor nu trebuie să fie accesibil decât lucrătorilor; acesta trebuie demarcat şi semnalizat. În plus, trebuie interzis fumatul în zona respectivă.

Lucrările de demolare sau de îndepărtare a azbestului se derulează în baza unui plan prestabilit, în vederea garantării eliminării azbestului înainte de aplicarea tehnicilor de demolare şi a reducerii la minimum a riscurilor.

Lucrătorii primesc formare profesională, în special în ceea ce priveşte proprietăţile azbestului şi efectele sale asupra sănătăţii, procedurile de urgenţă, de decontaminare şi de supraveghere medicală.

Evaluarea stării de sănătate

Trebuie să se asigure evaluarea stării de sănătate a fiecărui lucrător înainte de expunerea la azbest. În plus, trebuie întocmite fişe medicale individuale, pentru a se prevedea măsuri de protecţie sau de prevenire. Supravegherea medicală poate fi prelungită după încheierea lucrărilor.

Fiecare stat membru al Uniunii Europene ţine un registru al cazurilor recunoscute de boli legate de azbest (de exemplu, azbestoza şi mezoteliomul).

Context

Această directivă abrogă Directiva 83/477/CEE în scopul clarificării dispoziţiilor din aceasta.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Directiva 2009/148/CE

5.1.2010

-

JO L 330 din 16.12.2009

Ultima actualizare: 05.05.2010

Top