Help Print this page 
Title and reference
Dialogul social sectorial la nivel european

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Dialogul social sectorial la nivel european

Comitetele de dialog social sectorial facilitează dialogul social sectorial la nivel european. Acest dialog contribuie în mod esenţial la punerea în aplicare a politicii sociale europene.

ACT

Decizia 98/500/CE a Comisiei din 20 mai 1998 privind constituirea comitetelor de dialog sectorial, menite să promoveze dialogul între partenerii sociali la nivel european (Text cu relevanţă pentru SEE).

SINTEZĂ

Dialogul social este un element esenţial al modelului social şi al guvernanţei europene. Consultarea partenerilor sociali europeni contribuie la elaborarea politicii sociale europene şi la definirea standardelor sociale.

Astfel, în temeiul articolului 152 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), Uniunea Europeană (UE):

  • recunoaşte şi promovează rolul partenerilor sociali la nivel european;
  • facilitează dialogul între partenerii sociali, respectând autonomia lor.

Conform articolului 154 din TFUE, Comisia consultă partenerii sociali înainte de a face propuneri legislative în domeniul politicii sociale. Această consultare vizează direcţionarea acţiunii UE şi, în cazul în care Comisia consideră că este necesar, evaluarea conţinutului legislaţiei.

Consultarea cu partenerii sociali europeni poate duce la relaţii contractuale, inclusiv la acorduri, în conformitate cu articolul 155 din TFUE.

Dialogul sectorial european este condus de către reprezentanţii patronilor şi ai lucrătorilor europeni, grupaţi pe sectoare de activitate economică. Acesta constituie un nivel de discuţie şi de negociere care permite o mai bună înţelegere a problemelor specifice fiecărui sector.

Comitetele de dialog sectorial

Partenerii sociali dintr-un sector profesional pot prezenta o cerere comună pentru înfiinţarea unui comitet de dialog sectorial. Aceste comitete sunt consultate cu privire la evoluţiile la nivel comunitar care au implicaţii sociale şi promovează dialogul social sectorial.

Organizaţiile sindicale şi patronatele din sector trebuie să îndeplinească anumite criterii:

  • să aparţină unor sectoare sau categorii specifice şi să fie organizate la nivel european;
  • să fie formate din organizaţii care aparţin structurilor naţionale ale partenerilor sociali, să aibă capacitatea de a negocia acorduri şi să fie reprezentative în mai multe state membre;
  • să aibă capacităţi adecvate pentru participarea la procesul de consultare.

Au fost create comitete în patru sectoare profesionale care acoperă esenţialul activităţii economice europene (agricultură, pescuit, industrie, comerţ, servicii pentru persoane şi întreprinderi, bănci, poştă, transporturi, sport, spectacole, audiovizual, telecomunicaţii, munca temporară, administraţia locală şi regională etc.).

Componenţa şi funcţionarea

Comitetele de dialog sectorial se întrunesc cel puţin o dată pe an. Acestea sunt alcătuite din 64 de membri. În general, sunt prezidate pe rând de un reprezentant al sindicatelor sau al angajatorilor sau, la cererea lor, de un reprezentant al Comisiei.

Fiecare comitet, împreună cu Comisia, îşi stabileşte un program de lucru.

Context

Comisia promovează dezvoltarea dialogului social sectorial. Astfel, crearea comitetelor de dialog social sectorial este rezultatul comunicării din 1998 “Adapting and promoting the social dialogue at Community level” (Adaptarea şi promovarea dialogului social la nivel comunitar).

Comunicarea din 2002 „Dialogul social european, o forţă pentru inovare şi schimbare” a permis îmbunătăţirea funcţionării şi reprezentativitatea structurilor de dialog. În plus, în comunicarea sa din 2004 “Partnership for change in an enlarged Europe” (Parteneriat pentru schimbare într-o Europă extinsă), Comisia încurajează cooperarea intersectorială şi căutarea de sinergii atât la nivel naţional, cât şi european.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Decizia 98/500/CE

20.5.1998

-

JO L 225 din 12.8.1998

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 1792/2006

1.1.2007

-

JO L 362 din 20.12.2006

ACTE CONEXE

Document de lucru al serviciilor Comisiei din 22 iulie 2010 privind funcţionarea şi potenţialul dialogului social sectorial european [SEC(2010) 964 final – Nepublicat în Jurnalul Oficial].

Comisia prezintă un bilanţ al dialogului social sectorial desfăşurat din 1998. Acest document de lucru propune, de asemenea, îmbunătăţiri referitoare la domeniul de aplicare şi la calitatea lucrărilor realizate în acest domeniu.

Ultima actualizare: 17.07.2011

Top