Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Modernizarea învăţământului superior

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Modernizarea învăţământului superior

Comisia prezintă un program de modernizare a sistemelor de învăţământ superior care să le permită să contribuie mai bine la realizarea obiectivelor strategiei Europa 2020.

ACT

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor din 20 septembrie, intitulată „Sprijinirea creşterii şi a ocupării forţei de muncă – un proiect pentru modernizarea sistemelor de învăţământ superior din Europa” [COM(2011) 567 - Nepublicată în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

Strategia Europa 2020, care este planul de acţiune al Uniunii Europene (UE) în favoarea creşterii pentru următorii zece ani, face din cunoaştere unul dintre elementele esenţiale ale unei creşteri inteligente, durabile şi favorabilă incluziunii. Într-adevăr, UE are nevoie de un număr mai mare de persoane cu înaltă calificare, competente şi inovatoare, pentru a face faţă concurenţei mondiale. Instituţiile de învăţământ superior joacă aşadar un rol crucial.

Cu toate acestea, Europa a pierdut teren în ceea ce priveşte investiţiile în învăţământul superior şi numărul cercetătorilor. Pentru a remedia această situaţie, Comisia prezintă o trecere în revistă a obiectivelor-cheie pe care trebuie să le atingă statele membre şi instituţiile de învăţământ superior, precum şi măsurile pe care le va adopta UE pentru a le sprijini eforturile.

Obiective naţionale

Reformele trebuie realizate de către statele membre şi instituţiile de învăţământ superior. Comisia identifică mai multe obiective, precum şi mijloacele prin care pot fi realizate acestea.

 • Creşterea nivelului de educaţie: unul dintre obiectivele strategiei Europa 2020 este ca, până în 2020, 40 % dintre tineri să deţină o diplomă de învăţământ superior. În acest scop, este necesară atragerea mai multor persoane în învăţământul superior, în special prin sensibilizarea elevilor din categoriile defavorizate şi a adulţilor. Pentru a creşte numărul cercetătorilor, trebuie dezvoltate posibilităţile de carieră în afara universităţilor, iar obstacolele întâmpinate de femei în exercitarea acestei profesii trebuie eliminate.
 • Îmbunătăţirea calităţii şi a relevanţei învăţământului superior: programele de studii, inclusiv pregătirea cercetătorilor, trebuie adaptate la nevoile actuale de pe piaţa muncii. Noile tehnologii trebuie exploatate pentru crearea unor metode de cercetare mai eficiente şi a unui învăţământ mai suplu şi mai personalizat (formarea online, de exemplu). Sunt necesare condiţii de muncă mai bune, precum şi formarea continuă pentru ca UE să dispună de şi să reţină un personal universitar de înalt nivel.
 • Încurajarea mobilităţii şi a cooperării transnaţionale: numărul studenţilor care încheie o perioadă de studii sau de formare în străinătate trebuie să se dubleze până în 2020. În acest scop, mobilitatea trebuie să fie inclusă în mod sistematic în programele de studii, iar obstacolele în calea mobilităţii, cum ar fi problemele de recunoaştere a diplomelor şi a creditelor universitare sau de transferabilitate a burselor, trebuie eliminate.
 • Stabilirea unei legături între învăţământul superior, cercetare şi întreprinderi: parteneriatele între instituţiile de învăţământ superior şi întreprinderi trebuie încurajate. Este important, de asemenea, ca universităţile să utilizeze rezultatele cercetării şi inovării în oferta lor de învăţământ şi să promoveze competenţele antreprenoriale, creative şi de inovare.
 • Îmbunătăţirea guvernanţei şi a finanţării: este necesară creşterea investiţiilor în învăţământul superior, precum şi diversificarea surselor de finanţare, apelându-se mai mult la finanţarea privată. Sistemele de finanţare trebuie, de asemenea, să fie mai suple, să le permită instituţiilor de învăţământ să îşi definească orientările strategice şi să se bazeze pe rezultate pentru a încuraja competiţia.

Contribuţia UE

Uniunea intenţionează să sprijine eforturile întreprinse de autorităţile naţionale şi instituţiile de învăţământ continuând strategia Europa 2020 şi făcând astfel încât cadrul său financiar pentru perioada 2014-2020 să permită diferitelor politici vizate să susţină modernizarea învăţământului superior.

În ceea ce o priveşte, Comisia va adopta o serie de măsuri, în special:

 • va lansa un instrument de clasificare a universităţilor bazat pe performanţa în cinci domenii, care le va permite studenţilor să aleagă în cunoştinţă de cauză;
 • va îmbunătăţi recunoaşterea studiilor efectuate în străinătate prin consolidarea Sistemului european de transfer şi acumulare de credite (ECTS) (DE) (EN) (FR);
 • va pune la punct un sistem de garantare a împrumuturilor destinate studenţilor care efectuează un masterat în alt stat membru;
 • va adopta un program strategic în materie de inovare;
 • va propune un cadru de calitate pentru stagii însoţit de o platformă unică privind ofertele de stagii în Europa;
 • va favoriza relaţiile cu ţările terţe în materie de învăţământ superior;
 • va propune modificări ale directivelor privind studenţii şi cercetătorii străini, pentru a face din UE o destinaţie mai atractivă pentru aceştia din urmă;
 • va înfiinţa un grup la nivel înalt pentru modernizarea învăţământului superior.

ACTE CONEXE

Recomandarea Consiliului din 28 iunie 2011 privind politicile de reducere a părăsirii timpurii a şcolii [JO C 191 din 1.7.2011].

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor din 31 ianuarie 2011, intitulată „Combaterea părăsirii timpurii a şcolii: o contribuţie esenţială la strategia Europa 2020” [COM(2011) 18 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

Ultima actualizare: 29.11.2011

Top