Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Emiterea de monede euro

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Emiterea de monede euro

Uniunea Europeană (UE) stabileşte normele cu privire la emiterea de monede euro destinate circulaţiei, inclusiv de monede comemorative.

ACT

Regulamentul (UE) nr. 651/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind emiterea de monede euro.

SINTEZĂ

Statele membre pot emite două tipuri de monede euro: monede de circulaţie şi monede de colecţie.

Monedele de circulaţie

Monedele de circulaţie se pun în circulaţie la valoarea nominală.

O proporţie minoră de monede poate fi introdusă pe piaţă la o valoare mai mare decât valoarea nominală, dacă acest lucru este justificat de calitatea specială a monedei, de un ambalaj special sau de furnizarea unor servicii suplimentare.

Fiecare stat membru a cărui monedă este euro poate emite într-un an numai două monede comemorative, cu excepţia cazurilor în care:

  • monedele comemorative sunt emise colectiv de către toate statele membre a căror monedă este euro; sau
  • o monedă comemorativă este emisă cu ocazia neocupării temporare sau a ocupării provizorii a funcţiei de şef de stat.

Numărul total de monede comemorative puse în circulaţie pentru fiecare dintre emisiunile individuale nu trebuie să depăşească următoarele două plafoane:

  • 0,1 % din numărul total net cumulat de monede de 2 euro puse în circulaţie de către toate statele membre a căror monedă este euro până la începutul anului anterior anului de emitere a monedei comemorative. Acest plafon poate fi majorat la 2,0 % din numărul total net cumulat de monede de 2 euro din toate statele membre a căror monedă este euro dacă se comemorează un eveniment cu înaltă valoare simbolică; sau
  • 5,0 % din numărul total net cumulat de monede de 2 euro puse în circulaţie de către statul membru respectiv până la începutul anului anterior anului de emitere a monedei comemorative.

Monedele de colecţie

Monedele de colecţie au statut de mijloc legal de plată numai în statul membru emitent. Identitatea statului membru emitent poate fi recunoscută clar şi cu uşurinţă pe monedă.

Pentru a se distinge de monedele de circulaţie, monedele de colecţie trebuie să îndeplinească toate criteriile următoare:

  • valoarea lor nominală trebuie să fie diferită de valorile nominale ale monedelor de circulaţie;
  • imaginea lor trebuie să fie diferită de cea care figurează pe feţele comune ale monedelor de circulaţie;
  • culoarea, diametrul şi greutatea lor sau cel puţin două dintre aceste trei caracteristici trebuie să difere semnificativ de cele ale monedelor de circulaţie; şi
  • nu pot să aibă o muchie cu crestături fine sau o formă de „floare spaniolă”.

Monedele de colecţie pot fi introduse pe piaţă la valoarea nominală sau la o valoare superioară acesteia.

Statele membre iau toate măsurile adecvate pentru a descuraja utilizarea monedelor de colecţie ca mijloc de plată.

Consultarea anterioară distrugerii monedelor de circulaţie

Înainte de distrugerea monedelor de circulaţie, statele membre se consultă între ele şi informează directorii de monetării din statele membre a căror monedă este euro.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (UE) nr. 651/2012

16.8.2012

-

JO L 201 din 27.7.2012

Ultima actualizare: 04.02.2013

Top