Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Legislația monetară a zonei euro - trecerea la euro în practică

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Legislația monetară a zonei euro - trecerea la euro în practică

O țară a Uniunii Europene (UE) care a îndeplinit criteriile stricte pentru a adopta euro trebuie să respecte norme clare la realizarea trecerii de la moneda sa națională. Odată ce a făcut acest lucru, țara trebuie să aplice disciplina bugetară prevăzută într-un tratat recent adoptat conceput pentru a asigura guvernanța adecvată a zonei euro.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 974/98 al Consiliului din 3 mai 1998 privind introducerea euro

SINTEZĂ

O țară a Uniunii Europene (UE) care a îndeplinit criteriile stricte pentru a adopta euro trebuie să respecte norme clare la realizarea trecerii de la moneda sa națională. Odată ce a făcut acest lucru, țara trebuie să aplice disciplina bugetară prevăzută într-un tratat recent adoptat conceput pentru a asigura guvernanța adecvată a zonei euro.

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul definește legislația monetară a țărilor UE care au adoptat euro ca monedă unică și stabilește diferitele etape care au dus la introducerea acesteia.

ASPECTE-CHEIE

O perioadă de tranziție de până la trei ani este permisă între data la care o țară adoptă euro și data la care bancnotele și monedele euro intră în circulație. În practică, aceste date coincid acum, așa cum a demonstrat Lituania, care a adoptat euro la 1 ianuarie 2015.

O perioadă de retragere treptată de până la un an este prevăzută pentru țările care nu pun în aplicare dispozițiile tranzitorii. În cursul acestei perioade, atât euro, cât și moneda națională pot fi utilizate, înainte ca aceasta din urmă să fie retrasă.

Băncile centrale naționale ale țărilor care au adoptat euro și Banca Centrală Europeană sunt singurele instituții autorizate să pună bancnotele și monedele monedei unice în circulație.

Țările care utilizează euro răspund pentru combaterea oricăror încercări de falsificare a bancontelor și a monedelor.

Pentru a consolida cadrul economic al zonei euro, țările UE au adoptat Tratatul privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța. Acest tratat a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2013. Regulile acestuia au ca scop:

promovarea disciplinei bugetare prin intermediul unui pact bugetar (precum menținerea bugetelor naționale echilibrate sau în excedent);

consolidarea coordonării politicilor economice naționale;

îmbunătățirea guvernanței în zona euro.

Uniunea Europeană a stabilit, de asemenea, un ciclu anual de coordonare a politicilor economice. Acesta este cunoscut sub numele de „semestrul european”. În cadrul acestuia, Comisia realizează o analiză detaliată a planurilor naționale bugetare, macroeconomice și de reformă structurală. Comisia emite apoi recomandări detaliate pentru fiecare țară a UE pentru următoarele 12-18 luni.

Pentru informații suplimentare, consultați site-ul privind moneda euro al Comisiei Europene.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (CE) nr. 974/98

1.1.1999

-

JO L 139, 11.5.1998, pp. 1-5

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (CE) nr. 2596/2000

1.1.2001

-

JO L 300, 29.11.2000, pp. 2-3

Regulamentul (CE) nr. 2169/2005

18.1.2006

-

JO L 346, 29.12.2005, pp. 1-5

Regulamentul (CE) nr. 1647/2006

1.1.2007

-

JO L 309, 9.11.2006, pp. 2-3

Regulamentul (CE) nr. 835/2007

1.1.2008

-

JO L 186, 18.7.2007, pp. 1-2

Regulamentul (CE) nr. 836/2007

1.1.2008

-

JO L 186, 18.7.2007, pp. 3-4

Regulamentul (CE) nr. 693/2008

1.1.2009

-

JO L 195, 24.7.2008, pp. 1-2

Regulamentul (UE) nr. 670/2010

1.1.2011

-

JO L 196, 27.8.2010, pp. 1-3

Regulamentul (UE) nr. 827/2014

1.1.2015

-

JO L 228, 31.7.2014, pp. 3-4

Data ultimei actualizări: 14.09.2015

Top