Help Print this page 
Title and reference
Introducerea monedei euro: criteriile de convergenţă

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Introducerea monedei euro: criteriile de convergenţă

Înainte de a putea adopta euro ca monedă unică, un stat membru trebuie să îndeplinească un anumit număr de condiţii economice şi financiare, denumite şi „criterii de convergenţă”. Aceste condiţii sunt patru:

  • stabilitatea preţurilor;
  • situaţia finanţelor publice;
  • participarea la mecanismul cursului de schimb al Sistemului Monetar European;
  • convergenţa ratelor dobânzilor.

Astfel, atunci când un stat membru este candidat la adoptarea monedei euro, Consiliul Uniunii Europene (UE) verifică dacă acest stat membru îndeplineşte fiecare dintre aceste criterii. Dacă este cazul, Consiliul adoptă o decizie prin care autorizează statul membru să adopte moneda euro şi precizează rezultatele înregistrate de statul respectiv în ceea ce priveşte criteriile de convergenţă.

Stabilitatea preţurilor

Statele membre trebuie să demonstreze o stabilitate durabilă a preţurilor. Pentru a verifica îndeplinirea acestui criteriu, Consiliul observă rata inflaţiei în statul membru pe o perioadă de un an. Apoi compară această rată cu rata inflaţiei din acele trei state membre care înregistrează cele mai bune rezultate în materie de stabilitate a preţurilor. Dacă rata din statul membru candidat nu o depăşeşte cu mai mult de 1,5 % pe cea a celor trei state membre cele mai performante, atunci criteriul de stabilitate a preţurilor este îndeplinit.

Situaţia finanţelor publice

Statul membru candidat trebuie să demonstreze că deţine finanţe publice cu caracter durabil. Altfel spus, poziţia bugetară a statului membru nu trebuie să înregistreze un deficit excesiv.

Participarea la mecanismul cursului de schimb al Sistemului Monetar European

Mecanismul european al cursului de schimb este un mecanism al cursului de schimb între euro şi monedele statelor membre care nu au adoptat moneda euro. Principalul său obiectiv este stabilizarea ratelor de schimb ale monedelor europene prin evitarea fluctuaţiilor prea mari între valoarea euro şi cele ale monedelor naţionale.

Un stat membru candidat la adoptarea euro trebuie să fi participat la mecanismul european al cursului de schimb de cel puţin doi ani. În plus, acesta nu trebuie să fi cunoscut tensiuni grave privind cursul de schimb al monedei sale pe parcursul acestor doi ani.

Convergenţa ratelor dobânzilor pe termen lung

Ratele dobânzilor pe termen lung sunt calculate pe baza împrumuturilor statelor membre, şi anume atunci când acestea emit obligaţiuni sau titluri echivalente.

Rata dobânzii pe termen lung a unui stat membru candidat la introducerea euro este apoi comparată cu o valoare de referinţă. Această valoare de referinţă se obţine prin calcularea mediei ratelor dobânzilor pe termen lung înregistrate de cele trei state membre care au obţinut cele mai bune rezultate în ceea ce priveşte stabilitatea preţurilor. Pentru îndeplinirea acestui criteriu, rata dobânzii a statului membru candidat nu trebuie să depăşească cu mai mult de 2 % valoarea de referinţă.

Rapoarte de convergenţă

Statele membre care nu îndeplinesc criteriile de convergenţă fac obiectul unei derogări de la a treia etapă a Uniunii Economice şi Monetare. Cel puţin la fiecare doi ani, Comisia Europeană şi Banca Centrală Europeană elaborează rapoarte de convergenţă referitoare la aceste state membre. Aceste rapoarte analizează progresele realizate de statele membre în ceea ce priveşte criteriile de convergenţă.

Trebuie reamintit că Danemarca şi Regatul Unit fac obiectul unei derogări de la a treia etapă a Uniunii Economice şi Monetare. Aceste două state membre nu au deocamdată intenţia de a adopta moneda euro. Prin urmare, acestora nu li se aplică obligaţiile legate de criteriile de convergenţă.

Context

Criteriile de convergenţă au ca fundament juridic articolul 140 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (UE) şi fac obiectul protocolului nr. 13 anexat la tratatele fondatoare ale UE.

Ultima actualizare: 15.10.2010

Top