Help Print this page 
Title and reference
Mecanism european de stabilizare financiară

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Mecanism european de stabilizare financiară

Acest regulament instituie un mecanism european de stabilizare financiară. Mecanismul oferă asistenţă financiară statelor membre care întâmpină dificultăţi financiare.

ACT

Regulamentul (UE) nr. 407/2010 al Consiliului din 11 mai 2010 de instituire a unui mecanism european de stabilizare financiară.

SINTEZĂ

Criza financiară care a lovit economia mondială la sfârşitul anului 2008 a avut mai multe consecinţe nefaste asupra economiilor statelor membre:

  • încetinirea creşterii economice;
  • creşterea deficitelor bugetare şi îndatorarea statelor membre;
  • destabilizarea pieţelor financiare.

Iar dificultăţile financiare pe care le întâmpină un stat membru pot reprezenta o ameninţare gravă la adresa stabilităţii financiare a Uniunii Europene (UE) în ansamblul său. Este prin urmare necesar să se instituie un mecanism european de sprijin financiar, capabil să ajute statele membre aflate în dificultate şi să menţină astfel stabilitatea financiară a UE.

Domeniu de aplicare

Mecanismul european de stabilizare financiară acordă asistenţă statelor membre în cazul în care:

  • un stat membru este afectat sau serios ameninţat de perturbări financiare;
  • aceste perturbări sau riscuri de perturbări financiare sunt cauzate de evenimente situate în afara controlului statului membru în cauză.

Asistenţa financiară

Mecanismul european de stabilizare financiară poate lua forma unui împrumut sau a unei linii de credit acordate statelor membre. Reamintim că linia de credit este o autorizare acordată unui stat membru să tragă fonduri în limita unui plafon stabilit şi într-o perioadă dată.

Procedură

Înainte de a putea beneficia de mecanismul european de stabilizare financiară, un stat membru trebuie să facă o cerere care să conţină:

  • o evaluare a nevoilor sale financiare;
  • un program de ajustare economică şi financiară care să descrie diferitele măsuri vizând restabilirea stabilităţii financiare.

Consiliul decide apoi dacă acordă sau nu asistenţa financiară statului membru în cauză. Consiliul hotărăşte cu majoritate calificată, la propunerea Comisiei. În cazul în care Consiliul hotărăşte să acorde asistenţa financiară statului membru, decizia sa cuprinde:

  • modalităţile de acordare a asistenţei financiare, cum ar fi suma, numărul de tranşe, perioada de disponibilitate a acesteia etc.;
  • condiţiile generale privind politica economică: aceste condiţii sunt stabilite de Comisie. Condiţiile privind politica economică sunt ataşate asistenţei financiare din partea UE în vederea restabilirii unei situaţii economice stabile în statul membru în cauză şi a refacerii capacităţii sale de a se finanţa pe pieţele financiare;
  • programul de ajustare economică şi financiară a statului membru în cauză.

În plus, condiţiile generale privind politica economică fac obiectul unui Memorandum de înţelegere între statul membru şi Comisie. Comisia trebuie prin urmare să reexamineze, în mod regulat şi în colaborare cu Banca Centrală Europeană, respectarea acestor condiţii. Modificarea condiţiilor generale privind politica economică poate eventual să ducă la o ajustare a programului de redresare economică şi financiară a statului membru în cauză.

Acordarea asistenţei financiare

Punerea la dispoziţie a împrumuturilor sau deschiderea liniilor de credit acordate statelor membre sunt gestionate de către Comisie. Aceasta verifică la intervale regulate dacă politica economică a statului membru beneficiar corespunde programului său de ajustare.

Comisia este autorizată să împrumute pe pieţele de capital sau de la instituţiile financiare pentru a finanţa creditele acordate statelor membre.

În plus, Curtea de Conturi are dreptul de a desfăşura controale şi audituri financiare pentru a verifica legalitatea asistenţei financiare acordate de UE.

Compatibilitatea cu alte mecanisme de sprijin financiar

Mecanismul european de stabilizare financiară este compatibil cu mecanismul de asistenţă financiară pe termen mediu pentru balanţele de plăţi. Această asistenţă financiară se adresează statelor membre care nu au adoptat moneda euro şi care întâmpină dificultăţi legate de balanţa de plăţi.

Mecanismul european de stabilizare financiară nu exclude nici recursul la o finanţare externă, din afara UE, în principal din partea Fondului Monetar Internaţional (EN) (ES) (FR). În acest caz, Comisia trebuie să examineze compatibilitatea mecanismului european de stabilizare financiară cu finanţarea externă.

Reexaminarea mecanismului european de asistenţă financiară

La şase luni de la intrarea în vigoare a acestui regulament, Comisia trebuie să reexamineze dacă evenimentele excepţionale care au justificat instituirea mecanismului european de stabilizare financiară sunt încă valabile. În cazul în care mecanismul european este menţinut, Comisia efectuează această reexaminare o dată la şase luni.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (UE) nr. 407/2010

12.5.2010

-

JO L 181 din 11.5.2010

Ultima actualizare: 30.07.2010

Top