Help Print this page 
Title and reference
Obiectivele de dezvoltare ale mileniului (ODM): plan de acţiune în douăsprezece puncte

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Obiectivele de dezvoltare ale mileniului (ODM): plan de acţiune în douăsprezece puncte

Încă sunt necesare eforturi pentru a atinge toate obiectivele de dezvoltare ale mileniului (ODM) până în 2015, chiar dacă s-au înregistrat progrese semnificative în unele regiuni ale lumii în anumite domenii. Prin urmare, Comisia prezintă un plan de acţiune pe termen mediu pentru a accelera progresele. Acest plan de acţiune a servit drept bază la elaborarea unei poziţii europene comune pentru „Summitul ODM-urilor”, organizat de Naţiunile Unite la New York între 20 şi 22 septembrie.

ACT

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor din 21 aprilie 2010 intitulată „Un plan de acţiune al UE în douăsprezece puncte în sprijinul Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului” [COM(2010) 159 final - Nepublicată în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

Uniunea Europeană (UE) se angajează să contribuie la accelerarea îndeplinirii Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului (ODM) până în 2015.

Progresele realizate de ţările în curs de dezvoltare nu sunt la acelaşi nivel, anumite domenii şi anumite regiuni au înregistrat întârzieri importante. De exemplu, s-au realizat îmbunătăţiri pentru a reduce sărăcia extremă, pentru educaţia primară universală şi accesul la apă. Dar 1,4 miliarde de persoane trăiesc în continuare în mizerie (dintre care 51 % în Africa Subsahariană) şi o şesime din populaţia globului suferă de malnutriţie. Au fost realizate puţine progrese pentru reducerea mortalităţii materne şi infantile şi în ceea ce priveşte accesul la echipamentele sanitare.

Îndeplinirea angajamentelor privind asistenţa oficială pentru dezvoltare

UE s-a angajat să majoreze asistenţa oficială pentru dezvoltare (AOD), astfel încât să atingă 0,7 % din venitul său naţional brut (VNB) până în 2015. Acest angajament trebuie respectat, în ciuda dificultăţilor legate de criza economică şi financiară. Prin urmare, Comisia propune:

 • stabilirea unor planuri de acţiune anuale pentru a optimiza punerea în aplicare a AOD;
 • consolidarea mecanismului de responsabilizare al UE, pe baza unei evaluări a AOD;
 • elaborarea unor legi naţionale care să stabilească obiectivele în materie de AOD.

Comisia face, de asemenea, apel la ceilalţi donatori internaţionali să îşi mărească contribuţiile, pentru a se alinia la AOD-ul UE.

Îmbunătăţirea eficacităţii ajutoarelor

UE trebuie să consolideze eficacitatea ajutoarelor pentru dezvoltare şi coordonarea diferitelor părţi implicate. În această perspectivă, Comisia propune în principal:

 • utilizarea treptată a unui cadru comun şi a unui ciclu de programare unic pentru UE şi statele membre, până în 2013;
 • instituirea unui cadru operaţional pentru eficacitatea ajutoarelor, diviziunea muncii, transparenţa finanţărilor, responsabilizarea reciprocă a UE şi a ţărilor în curs de dezvoltare;
 • încurajarea celorlalţi donatori să respecte principiile privind eficacitatea ajutoarelor.

Plan de acţiune pentru realizarea accelerată a ODM

Pentru a accelera realizarea ODM, Comisia propune:

 • vizarea cu prioritate a ţărilor şi populaţiilor care înregistrează cele mai mari întârzieri, inclusiv ţările aflate în situaţii de fragilitate şi ţările cel mai puţin dezvoltate (LDC);
 • vizarea ODM cel mai neglijate şi ameliorarea impactului politicilor sectoriale europene, în special în sectoarele-cheie ca sănătatea, educaţia, securitatea alimentară şi egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi;
 • încurajarea asumării ODM de către ţările partenere, în principal prin integrarea acestor obiective în propriile lor strategii de dezvoltare, precum şi prin îmbunătăţirea calităţii datelor statistice;
 • adoptarea unui program de lucru pentru coerenţa politicilor în favoarea dezvoltării vizând toate politicile europene care ar putea avea un impact asupra ţărilor partenere. În special în domeniile-cheie ale comerţului şi finanţelor, schimbărilor climatice, securităţii alimentare, migraţiilor şi securităţii;
 • promovarea mobilizării resurselor naţionale, în principal printr-o mai bună guvernanţă fiscală naţională şi internaţională, precum şi prin consolidarea sistemelor de impozitare din ţările partenere;
 • promovarea integrării regionale şi a schimburilor comerciale, care favorizează creşterea şi ocuparea forţei de muncă;
 • identificarea şi promovarea unor surse de finanţare inovatoare, inclusiv prin intermediul unor parteneriate public-privat, în vederea garantării unor venituri stabile pentru o dezvoltare durabilă, inclusiv în ţările cele mai sărace şi mai vulnerabile;
 • sprijinirea unor strategii de adaptare şi de atenuare a schimbărilor climatice în ţările partenere, în principal prin favorizarea cooperării, a cercetării şi accesului la tehnologiile verzi;
 • crearea condiţiilor pentru securitatea pe termen lung, având în vedere că majoritatea ţărilor care au înregistrat întârzieri în realizarea ODM sunt fragilizate de conflicte armate;
 • impulsionarea procesului de reformare a structurii guvernanţei internaţionale, pentru a îmbunătăţi eficienţa şi legitimitatea procesului prin includerea în mai mare măsură a ţărilor cel mai sărace, ale căror interese sunt adeseori marginalizate.

Aceste obiective trebuie puse în aplicare de Consiliu şi ţările UE. Comisia trebuie să monitorizeze planul de acţiune şi finanţarea acestuia.

Ultima actualizare: 04.08.2010

Top