Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Comerţul echitabil şi sistemele neguvernamentale de asigurare a durabilităţii comerciale

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Comerţul echitabil şi sistemele neguvernamentale de asigurare a durabilităţii comerciale

Comerţul echitabil are o contribuţie esenţială la dezvoltarea durabilă. Uniunea Europeană (UE) încurajează diversitatea sistemelor de certificare şi de acordare a etichetelor.

ACT

Comunicare a Comisiei către Consiliu, Parlamentul European şi Comitetul Economic şi Social European din 5 mai 2009 intitulată „Contribuind la dezvoltarea durabilă: rolul comerţului echitabil şi al sistemelor neguvernamentale de asigurare a durabilităţii comerciale” [COM(2009) 215 final - Nepublicată în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

În urma comunicării sale din 1999 privind comerţul echitabil, Comisia prezintă un bilanţ al evoluţiilor din sector.

Într-adevăr, între timp, o marcă internaţională unică a înlocuit etichetele naţionale de certificare a comerţului echitabil din statele membre. Introducerea acestei mărci a permis consolidarea încrederii consumatorilor şi a notorietăţii produselor provenite din comerţul echitabil. În 2009, între 60 % - 70 % din vânzările mondiale de produse provenite din comerţul echitabil sunt destinate Uniunii Europene (UE).

Creşterea acestui sector a favorizat apariţia unor noi sisteme de durabilitate. Comerţul echitabil * se bazează pe dezvoltarea economică, de mediu şi socială. Sistemele private de durabilitate comercială * se bazează, la rândul lor, pe cel puţin unul dintre aceşti trei piloni.

Definiţia comerţului echitabil pleacă de la o serie de criterii comune, care stau la baza unei abordări integrate a dezvoltării durabile. Este vorba despre:

 • stabilirea unui preţ echitabil care să acopere costurile de producţie şi de trai în mod durabil, precum şi posibilitatea efectuării în avans a unor plăţi parţiale în favoarea producătorilor;
 • stabilirea unor relaţii pe termen lung între producători şi distribuitori;
 • transparenţa şi trasabilitatea de-a lungul întregului lanţ de aprovizionare;
 • respectarea convenţiilor de bază ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM), în special în ceea ce priveşte munca decentă, libertatea sindicală şi normele de lucru;
 • respectarea drepturilor omului, respectarea mediului şi a metodelor tradiţionale;
 • consolidarea capacităţilor de producţie şi dezvoltarea accesului producătorilor pe piaţă;
 • sensibilizarea părţilor implicate şi a consumatorilor cu privire la modul de funcţionare şi la obiectivele comerţului echitabil;
 • instituirea unui proces de certificare;
 • evaluarea impactului activităţilor comerciale.

Sistemele private de asigurare a durabilităţii comerciale oferă, de asemenea, posibilităţi de creştere şi de dezvoltare durabilă. Comisia estimează că anumite măsuri pot îmbunătăţi rezultatele acestora. Se pare că este necesar să se păstreze caracterul neguvernamental al organizaţiilor care pun în aplicare aceste sisteme, să se încurajeze sinergiile între diferitele sisteme şi să li se sporească vizibilitatea. Trebuie, de asemenea, să se ajungă la o definiţie comună a cerinţelor de bază şi să se stabilească criterii de evaluare a impactului.

Sistemele private de asigurare a durabilităţii sunt compatibile cu principiile sistemului comercial multilateral. Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC) şi politica comercială a UE susţin integrarea ţărilor în curs de dezvoltare în cadrul economiei mondiale. Cu toate acestea, la acordarea etichetelor de comerţ echitabil trebuie să se respecte angajamentele luate în cadrul OMC în ceea ce priveşte principiile transparenţei şi nediscriminării.

Contractele de achiziţii publice reprezintă 16 % din Produsul Intern Brut al UE. Procedurile acestora ar trebui să se conformeze în mai mare măsură principiilor dezvoltării durabile. În 2009, Comisia a prezentat o comunicare privind achiziţiile publice ecologice. Totodată, este în curs de elaborare un ghid al achiziţiilor publice sociale. Acesta îşi propune să ţină cont de criteriile comerţului echitabil în ofertele publice.

Prin intermediul instrumentelor sale de cooperare pentru dezvoltare, UE sprijină organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi de comerţ echitabil. Astfel, între 2007 şi 2008, UE a finanţat acţiuni, în principal de sensibilizare la comerţul echitabil, în valoare totală de 19 466 milioane de euro. Astfel de acţiuni sunt, de asemenea, întreprinse pentru sprijinirea dezvoltării sectoarelor agricol, rural şi comercial, datorită cadrelor speciale de asistenţă pentru furnizorii ACP tradiţionali de banane şi pentru ţările semnatare ale protocolului privind zahărul.

În următorii ani, eforturi suplimentare ar trebui să permită creşterea asistenţei acordate de UE pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ echitabil. Comisia propune îmbunătăţirea intervenţiilor actuale prin evaluarea ajutoarelor, prin studii de impact şi prin promovarea transparenţei pieţei.

Termeni-cheie

 • Comerţ echitabil: termen care se aplică organizaţiilor a căror funcţionare este conformă cu standardele stabilite de organismele internaţionale de standardizare şi de evaluare a conformităţii membre ale Alianţei internaţionale pentru acreditare şi etichetare socială şi de mediu (International Social and Environment Accreditations and Labelling – ISEAL).
 • Sisteme private de asigurare a durabilităţii: termen care desemnează sistemele de atribuire a etichetelor al căror scop este informarea consumatorilor cu privire la caracterul durabil al procesului de fabricaţie a produsului.

Ultima actualizare: 11.09.2009

Top