Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Produsele cu dublă utilizare

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Produsele cu dublă utilizare

UE controlează exporturile de produse cu dublă utilizare - produse care pot avea o utilizare atât civilă, cât și militară, precum uraniul, care poate fi folosit atât pentru producția de energie electrică, cât și pentru arme nucleare. Acest regim de control vizează respectarea angajamentelor și responsabilităților pe plan internațional, în special în ceea ce privește neproliferarea (adică prevenirea răspândirii armelor nucleare).

ACT

Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare.

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul stabilește un sistem uniform la nivelul Uniunii Europene (UE) în vederea controlării exporturilor, a transferului, a tranzitului și a serviciilor de intermediere (operațiunile intermediarilor care cumpără și vând în numele altor persoane) de produse cu dublă utilizare. Stabilește o listă comună de control a UE și reguli pentru implementarea acesteia. Se impune obținerea unei autorizații de export pentru exportul de produse cu dublă utilizare din UE către țările din afara UE.

ASPECTE-CHEIE

Produsele cu dublă utilizare sunt cele care pot fi utilizate atât în scopuri neexplozive, cât și la fabricarea armelor nucleare sau a altor dispozitive nucleare explozive. Comerțul cu produse cu dublă utilizare a crescut constant de-a lungul anilor și reprezintă o parte importantă din comerțul extern al UE, în 2013 volumul exporturilor de produse cu dublă utilizare controlate din UE ridicându-se la 85 de miliarde EUR.

Autorizație de export: Anexa I prezintă o listă de produse cu dublă utilizare care necesită autorizație.

Exportul anumitor produse cu dublă utilizare care nu sunt incluse în Anexa I poate face obiectul unei asemenea autorizații atunci când există motiv să se considere că acestea sunt menite să fie utilizate în programe biologice, chimice, pentru arme nucleare sau rachete balistice sau pentru întreprinderea de acțiuni care încalcă embargoul asupra armelor.

În cazuri excepționale, țările UE pot să impună controale adiționale asupra produselor care nu sunt incluse pe listă pentru motive legate de siguranța publică sau din considerente legate de drepturile omului.

De asemenea, țările UE aplică restricții asupra serviciilor de intermediere a produselor cu utilizare dublă, precum și asupra tranzitului prin UE a unor astfel de produse.

Regulamentul (UE) nr. 388/2012 actualizează anexa I. Acesta o aliniază la normele și angajamentele internaționale în contextul participării UE în cadrul Grupului Australia, al Regimului de control al tehnologiilor pentru rachete, al Grupului furnizorilor nucleari, al Aranjamentului de la Wassenaar privind controlul exportului de arme convenționale și de produse și tehnologii cu dublă utilizare și al Convenției privind interzicere armelor chimice.

Libera circulație a produselor cu dublă utilizare în cadrul UE: cu excepția anumitor produse mai sensibile enumerate în anexa IV la regulament (precum detonatoare explozive cu comandă electrică), produsele cu dublă utilizare pot fi comercializate în mod liber în Uniunea Europeană.

Autorizațiile pentru transport sunt de patru tipuri:

 • 1.

  Autorizațiile generale de export ale UE (AGEUE) permit exportul produselor cu dublă utilizare către anumite țări în anumite condiții (consultați anexa II la regulament). Acestea se referă la:

  • exporturile către țări precum Australia, Canada, Japonia, Noua Zeelandă, Norvegia, Elveția și Statele Unite,
  • exporturi după reparații/înlocuiri;
  • exporturi temporare pentru expoziții/târguri;
  • telecomunicații și substanțe chimice.
 • 2.

  Autorizațiile generale naționale de export (AGNE) pot fi emise de țările UE dacă sunt conforme cu AGEUE existente și nu fac referire la produsele enumerate în anexa II la regulament (de exemplu, uraniu, patogeni de origine umană și animală, precum anumite virusuri, inclusiv Ebola).

 • 3.

  Licențele globale sunt emise de autorități naționale către un exportator și pot să acopere mai multe produse destinate mai multor țări și utilizatori finali.

 • 4.

  Licențele individuale sunt emise de autorități naționale către un exportator și acoperă exporturi de unul sau mai multe produse cu dublă utilizare către un utilizator final sau destinatar dintr-o țară din afara UE.

Rețeaua de autorități de control al exporturilor: regulamentul stabilește o rețea de autorități naționale de control al exporturilor care fac schimb de informații.

Actualizarea listei de produse cu dublă utilizare

Pentru a permite actualizarea listei UE a produselor cu dublă utilizare, Regulamentul (UE) nr. 599/2014 conferă Comisiei Europene competența de a adopta acte. Dacă Parlamentul European sau Consiliul obiectează, actul delegat nu va intra în vigoare.

Revizuirea politicii de control al exporturilor

Regulamentul impune Comisiei UE să efectueze revizuirea politicii de control al exporturilor. În octombrie 2013, Comisia a prezentat Consiliului și Parlamentului European un raport de evaluare a implementării și a impactului. Acesta concluzionează că actualul regim de control al exporturilor, asigurând o bază legală și instituțională mai solidă, trebuie actualizat pentru a genera capacitățile moderne de control necesare UE în viitor. În aprilie 2014 s-a adoptat o comunicare care prezintă o viziune pe termen lung pentru obiectivul strategic al controlului exporturilor al UE și identifică opțiuni concrete de politică pentru modernizarea sistemului de control al exporturilor. Comisia efectuează în prezent o evaluare a impactului și se pregătește să prezinte o legislație nouă la începutul lui 2016.

Pentru informații suplimentare, consultați site-ul Comisiei Europene privind controlul exporturilor de produse cu dublă utilizare.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (CE) nr. 428/2009

27.8.2009

-

JO L 134, 29.5.2009, pp. 1-269

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (UE) nr. 1232/2011

7.1.2012

-

JO L 326, 8.12.2011, pp. 26-44

Regulamentul (UE) nr. 388/2012

15.6.2012

-

JO L 129, 16.5.2012, pp. 12-280

Regulamentul (UE) nr. 599/2014

2.7.2014

-

JO L 173, 12.6.2014, pp. 79-83

ACTE CONEXE

Comunicare a Comisiei către Consiliu și Parlamentul European - Revizuirea politicii privind controlul exporturilor: asigurarea securității și a competitivității într-o lume în schimbare [COM(2014) 244 final, 24.4.2014].

Data ultimei actualizări: 01.03.2015

Top