Help Print this page 
Title and reference
Tarifele preferențiale la import ale UE pentru țările în curs de dezvoltare (2012-2023) - EUR-Lex

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Tarifele preferențiale la import ale UE pentru țările în curs de dezvoltare (2012-2023)

Sistemul generalizat de preferințe tarifare (SGP) al Uniunii Europene permite țărilor în curs de dezvoltare să achite tarife mai mici la exporturile lor în UE, ceea ce ajută la impulsionarea economiilor țărilor respective.

ACT

Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 de aplicare a unui sistem generalizat de preferințe tarifare și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 732/2008 al Consiliului.

SINTEZĂ

Ce înseamnă aceasta?

În 2012, UE a convenit asupra unor noi norme menite să reorienteze acest sistem, în vigoare din 1971. Noile norme conferă sistemului o mai mare transparență și predictibilitatelecare au cea mai mare nevoiede el pentru țările beneficiare, ținând seama de schimbările survenite în structura comerțului mondial în ultimul deceniu. Sistemul este acum orientat spre țărilecare au cea mai mare nevoiede el.

Acesta nu include țările care beneficiază deja de condiții preferențiale în temeiul acordurilor de liber schimb cu UE sau al acordurilor autonome cu blocul comercial (de obicei, temporare, în așteptarea încheierii unor acorduri mai cuprinzătoare, pe termen mai lung, cu UE).

3 regimuri ale sistemului

  • SGP standard - tarifele pentru bunurile importate dintr-o țară în curs de dezvoltare sunt reduse sau suspendate. Excepție - nu se aplică țărilor care au fost clasificate de Banca Mondială ca țări cu venituri medii-superioare sau cu venituri mari timp de trei ani consecutiv, imediat înainte de actualizarea listei țărilor beneficiare de către UE.
  • SGP+ (regimul de încurajare) - tarife și mai reduse pentru țările care ratifică și pun în aplicare 27 de convenții internaționale specifice referitoare la drepturile omului și drepturile lucrătorilor, mediu și buna guvernanță.
  • EBA (Totul în afară de arme) pentru țările cel mai puțin dezvoltate- suspendarea în totalitate a tarifelor și importuri necontingentate pentru toate bunurile provenite din țările definite de ONU ca fiind cel mai puțin dezvoltate, cu excepția armelor.

Suspendarea regimurilor

UE poate suspenda temporar reducerile de tarife din motive precum:

  • încălcări ale principiilor fundamentale prevăzute de convențiile privind drepturile omului și drepturile lucrătorilor;
  • practicile comerciale neloiale;
  • deficiențe grave ale controlului vamal (de ex., exportul și tranzitul de droguri);
  • dacă legislația națională a unei țări beneficiare a regimului SGP+ nu mai înglobează convențiile relevante (sau legislația respectivă nu mai este pusă în aplicare efectiv).

Încetarea regimurilor pe măsură ce țările se dezvoltă

Unele țări pot fi sărace, însă, în același timp, își pot dezvolta industrii de export extrem de competitive. În astfel de situații, nu mai au nevoie de condiții preferențiale pentru a pătrunde cu succes pe piețele din UE.

Prin urmare, sistemul SGP retrage preferințele acordate țărilor cu astfel de sectoare de produse competitive pe baza unui mecanism de graduare.

Mai multă stabilitate și predictibilitate

Noul SGP, dat fiind că se întinde pe durata a 10 ani (anterior, durata era de 3 ani), oferă importatorilor și exportatorilor o mai mare stabilitate și predictibilitate.

Exportatorii știu că, atunci când se aduc modificări listei țărilor beneficiare, există perioade de tranziție de cel puțin 1 an. De asemenea, țările au siguranța de a ști că pot fi excluse de pe lista țărilor beneficiare numai dacă ONU le clasifică ca țări cu venituri medii-superioare sau cu venituri mari timp de trei ani consecutiv.

Restricții temporare la import

UE poate institui măsuri de salvgardare (restricții temporare) dacă importurile dintr-o țară beneficiară atrag sau riscă să atragă dificultăți grave pentru producătorii din UE. Aceasta poate institui, de asemenea, măsuri de supraveghere pentru produsele agricole. Până acum, nu s-a impus niciodată luarea unor astfel de măsuri.

Referințe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (UE) nr. 978/2012

20.11.2012

-

JO L 303, 31.10.2012

ACTECONEXE

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1213/2012 al Comisiei din 17 decembrie 2012 de suspendare a preferințelor tarifare pentru anumitețări beneficiare ale SGPîn ceea ce privește anumite secțiuni din SGP,în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului Europeanși al Consiliului de aplicare a unui sistem generalizat de preferințe tarifare [Jurnalul Oficial L 348,18.12.2012]. Se aplică până la 31 decembrie 2016.

Ultima actualizare: 15.01.2014

Top