Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Comerţul cu produse derivate din focă

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Comerţul cu produse derivate din focă

Acest regulament interzice comerţul cu produse derivate din focă pe piaţa Uniunii Europene (UE), armonizând legislaţiile naţionale din acest domeniu.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1007/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind comerţul cu produse derivate din focă.

SINTEZĂ

Ca răspuns la îngrijorările exprimate de către cetăţeni cu privire la metodele folosite la vânătoarea de foci, acest regulament armonizează normele naţionale existente cu privire la introducerea pe piaţa Uniunii Europene (UE) a produselor derivate din focă *.

Introducerea pe piaţa Uniunii a produselor derivate din focă este permisă numai dacă acestea:

  • sunt obţinute în urma unor vânători de foci desfăşurate în mod tradiţional de comunităţile inuite * şi de alte comunităţi indigene şi contribuie la subzistenţa acestora;
  • sunt obţinute din produse rezultate dintr-o vânătoare reglementată prin legislaţia naţională şi având ca scop unic gestionarea durabilă a resurselor marine. Introducerea pe piaţă este permisă numai dacă are caracter nonprofit.

Importul de produse derivate din focă în scopuri necomerciale este permis în situaţia în care are un caracter ocazional şi constă exclusiv în bunuri destinate uzului personal al călătorilor şi al familiilor acestora.

Ţărilor UE le revine responsabilitatea de a prevedea norme privind sancţiunile aplicabile în cazul încălcării acestui regulament şi trebuie să asigure punerea efectivă în aplicare a sancţiunilor aplicabile.

O dată la patru ani, ţările UE trebuie să trimită Comisiei un raport care prezintă acţiunile întreprinse pentru punerea în aplicare a acestui regulament.

Context

Regulamentul completează legislaţia comunitară existentă cu privire la protecţia focilor, în special Directiva 83/129/CEE, care interzice importul de piele de pui de focă din anumite specii în ţările UE.

Protecţia bunăstării animalelor este un obiectiv al Comisiei, fiind vizată printr-un protocol anexat la Tratatul CE (Protocolul nr. 33), care ocupă un loc central în cadrul planului de acţiune pentru protecţia şi bunăstarea animalelor 2006-2010.

Termeni-cheie ai actului

  • Focă: exemplare din toate speciile ordinului pinipede.
  • Produs derivat din focă: toate produsele prelucrate sau neprelucrate, derivate sau obţinute din foci, inclusiv carnea, uleiul, grăsimea, organele, pieile cu blană brute şi prelucrate, tăbăcite sau apretate, inclusiv pieile cu blană asamblate în formă de plăci, cruce şi alte forme similare, precum şi articole confecţionate din pieile de foci cu blană.
  • Inuit: un membru indigen din teritoriul inuit, şi anume regiunile arctice şi subarctice în care inuiţii au drepturi şi interese aborigene, recunoscut de inuiţi ca făcând parte din populaţia acestora.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 1007/2009

20.11.2009

JO L 286 din 31.10.2009

ACTE CONEXE

Regulamentul (UE) nr. 737/2010 al Comisiei din 10 august 2010 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1007/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind comerţul cu produse derivate din focă [Jurnalul Oficial L 216 din 17.8.2010].

See also

  • Site-ul Direcţiei Generale Mediu a Comisiei Europene dedicat vânătorii de foci (EN)

Ultima actualizare: 22.02.2011

Top