Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Marca patrimoniului european

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Marca patrimoniului european

Marca patrimoniului european scoate în evidenţă locurile importante pentru istoria, cultura şi integrarea europeană.

ACT

Decizia nr. 1194/2011/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 noiembrie 2011 de instituire a unei acţiuni a Uniunii Europene privind Marca patrimoniului european.

SINTEZĂ

Uniunea Europeană (UE) instituie o marcă a patrimoniului european atribuită siturilor localizate în Uniunea Europeană şi care au jucat un rol semnificativ în istoria, cultura şi construcţia Europei.

Obiectivul este de a scoate în evidenţă moştenirea europeană comună în vederea intensificării sentimentului cetăţenilor europeni de apartenenţă la Uniune şi a dialogului intercultural. În plus, în special datorită turismului cultural, patrimoniul joacă un rol important în dezvoltarea economică a regiunilor europene, care ar avea de câştigat de pe urma punerii în valoare a acestuia.

Accentul pus pe valoarea europeană simbolică a siturilor şi pe dimensiunea lor pedagogică diferenţiază marca europeană de iniţiativele instituite de UNESCO şi de Consiliul Europei în domeniul patrimoniului.

Criterii de acordare

Pot prezenta o cerere: monumentele, siturile naturale, subacvatice, arheologice, industriale sau urbane, peisajele culturale, locurile comemorative, bunurile şi obiectele culturale şi patrimoniul imaterial asociate unui loc, inclusiv patrimoniul contemporan.

Siturile transnaţionale, localizate în mai multe state membre şi axate pe o temă specifică, precum şi siturile tematice naţionale, localizate într-un singur stat, care se axează pe o temă comună, pot prezenta o cerere comună.

Siturile candidate trebuie să demonstreze că îndeplinesc cel puţin una dintre următoarele condiţii:

  • caracterul transnaţional sau paneuropean, arătând în ce mod influenţa şi atractivitatea lor depăşesc graniţele naţionale;
  • locul şi rolul lor în istoria şi integrarea europeană, precum şi legăturile acestora cu evenimente, personalităţi sau mişcări-cheie;
  • locul şi rolul lor în dezvoltarea şi promovarea valorilor comune care stau la baza construcţiei UE.

Mai mult, siturile candidate trebuie să prezinte un proiect prin care se angajează să sensibilizeze cetăţenii cu privire la dimensiunea europeană a sitului, să organizeze activităţi educative, să încurajeze multilingvismul, să participe la activităţile reţelelor de situri care au obţinut marca şi să promoveze situl la scară europeană.

În plus, siturile candidate vor trebui să prezinte un plan de lucru şi să arate în ce mod vor îndeplini anumite condiţii, cum ar fi buna gestionare a sitului, asigurarea protecţiei sale şi a accesului unui public cât mai larg.

Procedura de selecţie

Preselecţia siturilor se efectuează de către statele membre, care pot alege maximum două situri o dată la doi ani. Lista este prezentată apoi unui juriu european de experţi independenţi, care selectează maximum un sit pe ţară. Ţinând seama de recomandările juriului, Comisia Europeană desemnează siturile care primesc marca.

Aceste situri sunt monitorizate periodic pentru a se asigura faptul că îndeplinesc în continuare criteriile şi că respectă proiectul şi planul de lucru. În cazul în care condiţiile nu mai sunt îndeplinite, juriul propune ajustări, în colaborare cu statul membru în cauză. Dacă măsurile necesare nu au fost puse în aplicare, Comisia poate retrage marca.

Primele mărci vor fi acordate în 2013.

Context

Marca patrimoniului european, devenită o iniţiativă formală a UE, a fost lansată în 2006 sub forma unei iniţiative interguvernamentale care reunea optsprezece state membre.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Decizia nr. 1194/2011/UE

23.11.2011

-

JO L 303 din 22.11.2011

Ultima actualizare: 31.01.2012

Top