Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Exportul bunurilor culturale

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Exportul bunurilor culturale

Pentru a proteja bunurile culturale europene, acest regulament asigură efectuarea unor controale uniforme la exportul respectivelor bunuri în afara teritoriului vamal al Uniunii Europene (UE) cu ajutorul licențelor de export.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 116/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 privind exportul bunurilor culturale.

SINTEZĂ

Acest regulament prevede norme pentru exportul de bunuri culturale în vederea protecției acestora. Regulamentul asigură efectuarea unor controale uniforme asupra acestor exporturi la frontierele externe ale Uniunii Europene (UE). Categoriile de bunuri culturale cărora li se aplică regulamentul sunt prevăzute în Anexa I.

Licența de export

Când se exportă un bun cultural în afara teritoriului vamal al UE, trebuie prezentată o licență de export. Exportatorul trebuie să solicite o asemenea licență, care este eliberată de autoritatea competentă a țării din UE. Licența este valabilă pe teritoriul întregii Uniuni. O țară a UE poate refuza o licență de export dacă bunurile sunt protejate de legislația cu privire la patrimoniul național de valoare artistică, istorică și arheologică. În anumite condiții, o țară a UE poate permite exportul anumitor bunuri culturale fără licență.

Licența de export trebuie prezentată împreună cu declarația de export la biroul vamal abilitat, în momentul efectuării formalităților vamale de export. Țările din UE pot limita numărul de birouri vamale abilitate să efectueze formalitățile privind bunurile culturale.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1081/2012 stabilește condițiile de întocmire, de eliberare și de folosire a licențelor de export prevăzute în Regulamentul nr. 116/2009.

Acesta precizează tipurile de licențe care se eliberează, utilizarea acestora și perioada de valabilitate. Există trei tipuri de licențe:

  • licența normală - folosită în situații obișnuite pentru orice export reglementat de Regulamentul (CE) nr. 116/2009 și valabilă 1 an;
  • licența deschisă specifică - reglementează exportul temporar repetat al unui bun cultural specific de către proprietar în scopul utilizării și/sau al prezentării în expoziții dintr-o țară terță și este valabilă până la 5 ani;
  • licența deschisă generală - eliberate muzeelor/altor instituții pentru a reglementa exportul temporar al oricărui bun aparținând colecției lor permanente și care poate fi exportat temporar, în mod regulat, din Uniune, pentru a fi expus într-o țară terță.

Modelele celor trei formulare sunt oferite în anexele I, II, respectiv III.

Implementarea

În vederea implementării acestui regulament, autoritățile administrative naționale trebuie să își asigure asistență reciprocă și să coopereze cu Comisia. Mai mult, este necesară cooperarea între vămile și autoritățile competente din țările UE.

Țările UE trebuie să stabilească sancțiuni eficiente, proporționale și descurajante pentru încălcările regulamentului.

Context

De la adoptarea sa, Regulamentul (CEE) nr. 3911/92 din 9 decembrie 1992 privind exportul de bunuri culturale a fost modificat în mai multe rânduri. Din motive de sistematizare și claritate, acesta se abrogă, fiind înlocuit cu prezentul regulament.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 116/2009

2.3.2009

-

JO L 39 din 10.2.2009

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul de punere în aplicare nr. 1081/2012 al Comisiei

12.12.2012

-

JO L 324, 22.11.2012

Rectificare

-

-

JO L 93, 28.3.2014

ACTE CONEXE

Lista autorităților împuternicite să emită licențe de export pentru bunuri culturale , publicată în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 116/2009 al Consiliului [ Jurnalul Oficial C 164 din 16.7.2009 ].

Lista birourilor vamale abilitate să efectueze formalitățile necesare pentru exportul de bunuri culturale , publicată în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 116/2009 al Consiliului [ Jurnalul Oficial C 134 din 13.6.2009 ].

Ultima actualizare: 13.01.2014

Top