Help Print this page 
Title and reference
Etichetarea produselor alimentare

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Etichetarea produselor alimentare

Uniunea Europeană (UE) își îmbunătățește reglementările referitoare la etichetarea produselor alimentare, astfel încât consumatorul să dispună de informații esențiale, lizibile și ușor de înțeles pentru a cumpăra produse în cunoștință de cauză. Din considerente de sănătate publică, noile reglementări consolidează protecția împotriva alergenilor.

ACT

Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1924/2006 și (CE) nr. 1925/2006 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE și 2008/5/CE ale Comisiei și a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei.

SINTEZĂ

Acest regulament comasează Directiva 2000/13/CE privind etichetarea produselor alimentare și Directiva 90/496/CEE privind etichetarea nutrițională în scopul de a îmbunătăți nivelurile de informare și de protecție a consumatorilor europeni.

Domeniu de aplicare

Acest regulament se aplică operatorilor din sectorul alimentar în toate etapele lanțului alimentar. Acesta se aplică tuturor produselor alimentare destinate consumatorului final, inclusiv produselor alimentare livrate de unitățile de restaurație colectivă și produselor alimentare destinate a fi furnizate acestora.

Acest regulament se aplică fără a aduce atingere cerințelor de etichetare prevăzute în dispozițiile specifice ale Uniunii Europene (UE) aplicabile anumitor produse alimentare.

Cerințe generale

Nici etichetarea și prezentarea produselor alimentare, nici publicitatea făcută acestora nu este de natură:

Informațiile despre produsele alimentare trebuie să fie precise, clare și ușor de înțeles de către consumator

Responsabilitățile operatorului

Operatorul sub a cărui denumire sau denumire comercială se comercializează produsul alimentar - sau importatorul, dacă operatorul în cauză nu are sediul în UE - este cel căruia îi revine răspunderea pentru informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare. Acesta trebuie să asigure existența și acuratețea acestor informații atât în conformitate cu legislația europeană privind produsele alimentare, cât și cu cerințele dispozițiilor de drept intern relevante.

În cazul în care produsele alimentare sunt preambalate, informațiile obligatorii trebuie menționate pe preambalaj sau pe o etichetă atașată acestuia.

În cazul în care produsele alimentare nu sunt preambalate, informațiile alimentare trebuie să fie transmise operatorului care recepționează produsele alimentare respective, pentru ca acesta din urmă, atunci când este necesar, să fie în măsură să le furnizeze consumatorului final.

Mențiuni obligatorii

Mențiunile obligatorii trebuie să fie ușor de înțeles și vizibile, lizibile și, după caz, indestructibile. Înălțimea caracterelor trebuie să fie de cel puțin 1,2 mm (exceptând ambalajele sau recipientele de mici dimensiuni).

Mențiunile obligatorii sunt:

 • denumirea;
 • lista ingredientelor. Toate ingredientele prezente sub formă de nanomateriale fabricate trebuie specificate în mod clar în lista ingredientelor, iar denumirile acestora trebuie să fie urmate de cuvântul nano între paranteze;
 • substanțele are provoacă alergii sau intoleranță (arahide, lapte, muștar, pește, cereale ce conțin gluten etc.);
 • cantitatea anumitor ingrediente sau categorii de ingrediente;
 • cantitatea netă de produs alimentar;
 • data durabilității minimale sau data-limită de consum;
 • condițiile speciale de păstrare și/sau condițiile de utilizare;
 • numele sau denumirea comercială și adresa operatorului sau a importatorului;
 • țara de origine sau locul de proveniență pentru anumite tipuri de carne, pentru lapte sau în cazurile în care omiterea acestui tip de informații ar putea induce cumpărătorul în eroare;
 • instrucțiuni de utilizare, în cazul în care omiterea lor ar îngreuna utilizarea corectă a produsului alimentar;
 • pentru băuturile care conțin mai mult de 1,2 % de alcool în volum, concentrația alcoolică dobândită;
 • o declarație nutrițională.

Mențiunile obligatorii privind denumirea, cantitatea netă și concentrația alcoolică dobândită sunt incluse în același câmp vizual.

Mențiunile obligatorii trebuie înscrise într-o limbă ușor de înțeles de către consumator, și, dacă este nevoie, în mai multe limbi.

Omisiunea anumitor mențiuni obligatorii

Sunt prevăzute dispoziții speciale pentru:

 • buteliile de sticlă reutilizabile;
 • ambalajele de mici dimensiuni;
 • etichetarea nutrițională a produselor alimentare enumerate în Anexa V;
 • băuturile care conțin mai mult de 1,2 % de alcool în volum.

Informații facultative

Informațiile furnizate în mod voluntar trebuie să respecte următoarele cerințe:

 • nu induc în eroare consumatorul;
 • nu sunt ambigue sau nu derutează consumatorii;
 • după caz, se bazează pe date științifice relevante.

În plus, mențiunile facultative nu trebuie, prin modul lor de prezentare, să prevaleze față de informațiile a căror menționare este obligatorie.

Comisia Europeană va trebui să adopte măsuri pentru a se asigura că informațiile facultative ce servesc la indicarea a) prezenței accidentale a unor substanțe ce provoacă alergii sau intoleranțe; b) posibilității consumului unui produs alimentar de către vegetarieni și vegani; c) aportului de referință pentru grupe specifice de populație etc. respectă cerințele menționate mai sus.

Data aplicării

Acest regulament se aplică începând de la 13 decembrie 2014, cu excepția dispozițiilor privind obligația de a efectua o declarație nutrițională, care se aplică începând de la 13 decembrie 2016.

Data aplicării Anexei VI privind denumirea produsului alimentar și mențiunile specifice care îl însoțesc este 1 ianuarie 2014.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (UE) nr. 1169/2011

12.12.2011

-

JO L 304 din 22.11.2011

Regulamentul delegat (UE) nr. 1363/2013

8.1.2014

-

JO L 343, 19.12.2013

Ultima actualizare: 21.04.2014

Top