Help Print this page 
Title and reference
Produse cosmetice (începând din 2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html FR html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Produse cosmetice (începând din 2013)

Acest regulament înlocuieşte, începând din 11 iulie 2013, Directiva produse cosmetice, care asigura până acum libera circulaţie a produselor, garantând în acelaşi timp un înalt nivel de protecţie a consumatorilor. Dispoziţiile regulamentului vizează să asigure protecţia sănătăţii şi informarea consumatorilor, monitorizând totodată compoziţia şi etichetarea produselor. Regulamentul prevede, de asemenea, evaluarea siguranţei produselor şi interzicerea testărilor pe animale.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind produsele cosmetice (Text cu relevanţă pentru SEE).

SINTEZĂ

Produsele cosmetice sunt substanţe sau amestecuri de substanţe destinate punerii în contact cu părţile externe ale corpului uman (epidermă, zonele cu păr, unghii etc.), sau cu dinţii şi mucoasele cavităţii orale, cu scopul exclusiv sau principal de a le curăţa, de a le parfuma, de a schimba aspectul acestora, de a le proteja, de a le menţine în condiţii bune sau de a corecta mirosurile corpului.

Produsele respective sunt puse în liberă circulaţie pe piaţa internă, dacă sunt conforme cu acest regulament.

Supravegherea pieţei

O persoană responsabilă având sediul pe teritoriul Comunităţii trebuie să fie desemnată pentru fiecare produs pus în circulaţie pe piaţă. Aceasta garantează conformitatea produselor cu normele prevăzute în regulament. Persoana responsabilă asigură în special respectarea cerinţelor privind protecţia sănătăţii, siguranţa şi informarea consumatorilor. Aceasta menţine la dispoziţia autorităţilor publice un dosar cu informaţii despre produsele în cauză.

Pentru a asigura trasabilitatea produsului, persoana responsabilă trebuie să poată identifica distribuitorii cărora le furnizează produsele cosmetice: pentru o perioadă de trei ani de la data la care lotul produsului cosmetic a fost pus la dispoziţia distribuitorului. Acelaşi lucru este valabil şi pentru ceilalţi actori din cadrul lanţului de distribuţie.

În cazul nerespectării conformităţii unui produs, persoana responsabilă ia măsuri pentru a-l face conform, a-l retrage de pe piaţă sau a-l rechema în întreprinderea în care a fost fabricat, în toate statele membre în care produsul în cauză este disponibil. Dacă persoana responsabilă nu ia toate măsurile necesare, autorităţile naţionale competente pot lua măsurile corective care se impun.

În cazul în care un produs, care îndeplineşte cerinţele regulamentului, prezintă sau ar putea să prezinte un risc grav pentru sănătatea umană, autoritatea naţională competentă ia toate măsurile provizorii necesare pentru a-l retrage, a-l rechema sau a-i restrânge disponibilitatea pe piaţă.

Limitări ale anumitor substanţe

Anexele acestui regulament prevăd liste ale substanţelor a căror utilizare este interzisă (anexa II) sau restrânsă (anexa III) în produsele cosmetice. Anumiţi coloranţi (alţii decât cei din anexa IV), conservaţi (alţii decât cei din anexa V) şi filtre UV (altele decât cele din anexa VI) sunt, de asemenea, interzişi.

Regulamentul interzice utilizarea substanţelor recunoscute ca fiind cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere (clasificate drept substanţe CMR), mai puţin în unele cazuri excepţionale. Regulamentul prevede, de asemenea, un nivel înalt de protecţie a sănătăţii umane în cazul utilizării nanomaterialelor în produsele cosmetice.

Informarea consumatorilor

Etichetarea produselor contribuie la protecţia consumatorilor. Recipientele sau ambalajele acestora trebuie să conţină informaţii scrise cu caractere vizibile, de neşters şi uşor lizibile. Informaţiile în cauză privesc:

 • numele sau denumirea comercială şi adresa persoanei responsabile de produs;
 • ţara de origine a produselor importate;
 • greutatea sau volumul conţinutului la data ambalării;
 • data limită de utilizare a produselor depozitate în condiţii adecvate;
 • precauţiile de utilizare, inclusiv pentru produsele cosmetice pentru uz profesional;
 • numărul de lot al produsului sau numărul de referinţă care permite identificarea acestuia;
 • lista ingredientelor, adică orice substanţă sau amestec utilizat în mod intenţionat în produs în procesul de fabricaţie.

Limba în care sunt redactate informaţiile se stabileşte de către statul membru în care produsul este pus la dispoziţia utilizatorului final.

Testările pe animale

Testările pe animale trebuie înlocuite cu metode alternative. Regulamentul interzice efectuarea testărilor pe animale în Uniunea Europeană pentru:

 • produsele finite;
 • ingrediente sau combinaţii de ingrediente.

Regulamentul interzice, de asemenea, introducerea pe piaţa Uniunii Europene:

 • a produselor a căror formulă finală a făcut obiectul testării pe animale;
 • a produselor care conţin ingrediente sau combinaţii de ingrediente care au făcut obiectul testării pe animale.

Până la 11 martie 2013 se acordă o derogare de la interzicerea introducerii pe piaţă pentru testele cu privire la toxicitatea prin doză repetată, toxicitatea asupra reproducerii şi pentru studierea toxicocineticii produselor.

În situaţii excepţionale, un stat membru poate solicita Comisiei să acorde o derogare, după consultarea Comitetului ştiinţific pentru siguranţa consumatorilor (CSSC), în cazul în care un ingredient utilizat pe scară largă, care nu poate fi înlocuit, suscită suspiciuni serioase.

Comitet

Comisia este asistată de un Comitet permanent pentru produsele cosmetice (DE) (EN) (FR).

Context

Acest regulament reformează Directiva 76/768/CEE din cauza numeroaselor modificări care i-au fost aduse şi noilor modificări care se impun.

Noul regulament va fi aplicabil în 2013, însă unele dispoziţii sunt aplicabile începând cu 1 decembrie 2010: aceste modificări se referă la substanţele cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere (clasificate drept substanţe CMR).

REFERINŢE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 1223/2009

11.7.2013; 1.12.2010 [articolul 15 alineatul (1) şi (2), articolele 14, 16, 31 şi 32] 11.1.2013 [articolul 16 alineatul (3) al doilea paragraf]

-

JO L 342 din 22.12.2009

ACTE CONEXE

COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIU privind testarea pe animale, interdicţia de comercializare şi situaţia actuală a metodelor alternative de testare a cosmeticelor [COM (2013) 135 final].

Această comunicare confirmă voinţa Comisiei de a respecta termenul de 11 martie 2013 stipulat de Regulamentul privind produsele cosmetice pentru interzicerea totală a comercializării în UE a cosmeticelor testate pe animale. Comisia intenţionează să sprijine în continuare dezvoltarea unor metode care să înlocuiască testările pe animale, dat fiind că substituirea totală a testelor pe animale nu este încă posibilă. Comisia a alocat 238 de milioane de euro unor activităţi de cercetare în acest sens între 2007 şi 2011. Industria cosmetică a contribuit şi ea cu 25 de milioane de euro la iniţiativa SEURAT pentru perioada 2011-2015. Comisia doreşte să încurajeze ţările terţe să urmeze exemplul Uniunii Europene şi să facă din metodele substitutive pentru testarea pe animale o prioritate a Uniunii Europene în domeniul schimburilor comerciale şi al relaţiilor internaţionale.

Ultima actualizare: 08.11.2013

Top