Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Etichetă ecologică

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Etichetă ecologică

Eticheta ecologică europeană este un sistem voluntar de etichetare ecologică. Acesta permite consumatorilor să recunoască produsele de înaltă calitate al căror proces de fabricație respectă mediul în cea mai mare măsură.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică.

SINTEZĂ

Eticheta ecologică a Uniunii Europene poate fi acordată produselor și serviciilor ale căror efecte asupra mediului înconjurător sunt cel mai puțin dăunătoare față de restul produselor din aceeași grupă . Criteriile de acordare se stabilesc pe baza unor informații științifice privind întreg ciclul de viață al produselor, mergând de la elaborarea până la eliminarea acestora.

Eticheta poate fi acordată tuturor mărfurilor sau serviciilor distribuite, consumate sau utilizate pe piața comunitară contra cost sau gratuit, cu condiția să fi fost clar stabilite criteriile ecologice. Eticheta nu se aplică medicamentelor de uz uman sau veterinar și nici dispozitivelor medicale.

Sistemul a fost instituit prin Regulamentul (CEE) nr. 880/92 și modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1980/2000. Acest Regulament (CE) nr. 66/2010 vizează ameliorarea normelor de acordare, utilizare și funcționare a etichetei.

Criterii de acordare

Acordarea etichetei se face ținând cont de obiectivele europene în materie de mediu și de etică. Este vorba în special de:

  • efectele produselor și serviciilor asupra schimbărilor climatice, naturii și biodiversității, consumului de energie și de resurse, generării de deșeuri, poluării, emisiilor și eliberării de substanțe periculoase în mediu;
  • înlocuirea substanțelor periculoase cu substanțe mai sigure;
  • caracterul durabil și posibilitatea reutilizării produselor;
  • impactul final asupra mediului, inclusiv în ceea ce privește sănătatea și siguranța consumatorilor;
  • respectarea standardelor sociale și etice, ca de pildă codurile internaționale de muncă;
  • luarea în considerare a criteriilor stabilite pentru alte etichete de la nivel național sau regional;
  • reducerea testării pe animale.

Eticheta nu poate fi acordată produselor care conțin substanțe clasate prin Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 ca fiind toxice, periculoase pentru mediu, cancerigene sau mutagene, sau substanțe care intră sub incidența cadrului regulamentar de gestionare a substanțelor chimice.

Organisme competente

Statele membre desemnează unul sau mai multe organisme responsabile cu procesul de etichetare la nivel național. Funcționarea acestora este transparentă, iar activitățile lor sunt deschise spre participare tuturor părților interesate.

Organismele în cauză sunt responsabile în principal cu verificarea regulată a conformității produselor cu criteriile de acordare a etichetei. Ele sunt competente pentru a primi plângeri, a informa publicul, a supraveghea reclamele false sau a interzice produsele.

Procesul de acordare și utilizarea etichetei

Pentru a beneficia de etichetă, operatorii economici adresează o cerere:

  • unuia sau mai multor state membre, care o transmit organismului național competent;
  • unei țări terțe, care o transmite statului membru unde este comercializat produsul.

În cazul în care produsele îndeplinesc criteriile de acordare, organismul competent încheie un contract cu operatorul, pentru a stabili condițiile de utilizare și de retragere a etichetei. Operatorul poate apoi să aplice sigla etichetei pe produs. Utilizarea etichetei este condiționată de plata unei taxe la depunerea cererii și a unei taxe anuale.

Comisia editează un catalog al produselor care beneficiază de eticheta ecologică.

Comitetul Uniunii Europene pentru etichetarea ecologică (CUEEE)

Comisia înființează un comitet care reprezintă organismele naționale competente. Comisia consultă acest comitet la elaborarea sau revizuirea criteriilor și cerințelor legate de acordarea etichetei ecologice.

Context

Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 este abrogat. Regulamentul se aplică însă în continuare contractelor încheiate înainte de intrarea în vigoare a acestui regulament, până la data lor de expirare normală.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 66/2010

20.2.2010

-

JO L 27 din 30.1.2010

ACTE CONEXE

Decizia 2010/709/UE a Comisiei din 22 noiembrie 2010 de instituire a Comitetului pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene [notificată cu numărul C(2010) 7961] Text cu relevanță pentru SEE.

Directiva instituie Comitetul pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene (CUEEE). Membrii acestuia sunt desemnați de Comisie. Comitetul este alcătuit din reprezentanții statelor membre ai Uniunii Europene și ai Spațiului Economic European, precum și din organisme europene competente.

Decizia 2013/295/E U a Comisiei din 17 iunie 2013 de modificare a Deciziilor 2006/799/CE, 2007/64/CE, 2009/300/CE, 2009/543/CE, 2009/544/CE, 2009/563/CE, 2009/564/CE, 2009/567/CE, 2009/568/CE, 2009/578/CE, 2009/598/CE, 2009/607/CE, 2009/894/CE, 2009/967/CE, 2010/18/CE și 2011/331/UE în vederea prelungirii perioadei de valabilitate a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru anumite produse [C(2013) 3550 - Jurnalul Oficial L 167 din 19.6.2013].

Comisia a adoptat o serie de decizii de stabilire a unor criterii ecologice pentru acordarea etichetei ecologice a UE la diferite tipuri de produse; pentru mai multe dintre acestea, perioada de valabilitate a expirat între iunie și decembrie 2013.

Regulamentul (UE) nr. 782/2013 al Comisiei din 14 august 2013 de modificare a anexei III la Regulamentul (UE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului privind eticheta UE ecologică [Jurnalul Oficial L219/26 din 15.8.2013].

Comisia a adoptat un regulament de înlocuire a anexei III la Regulamentul nr. 66/2010 pentru a modifica nivelul maxim al taxelor permise pentru finanțarea evaluării și a prelucrării solicitărilor primite de la fabricanții de produse în vederea acordării etichetei ecologice.

Ultima actualizare: 28.03.2014

Top