Help Print this page 
Title and reference
Plăţi transfrontaliere în euro - EUR-Lex

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Plăţi transfrontaliere în euro

Tranzacţiile de plată (în principal cele bancare) efectuate într-un stat membru sau între două state membre au comisioane identice. Regulamentul se referă la toate plăţile electronice, inclusiv transferurile de credit, debitările directe, retragerile de la bancomate, plăţile prin carduri de debit şi de credit, precum şi la transferurile de fonduri.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 924/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind plăţile transfrontaliere în Comunitate şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2560/2001 (Text cu relevanţă pentru SEE).

SINTEZĂ

Acest regulament garantează că plăţilor naţionale şi transfrontaliere efectuate în cadrul Comunităţii li se aplică aceleaşi norme în ceea ce priveşte comisioanele bancare.

Domeniu de aplicare

Plăţile avute în vedere sunt efectuate în euro sau în moneda naţională a statelor membre care doresc să aplice regulamentul. Astfel, ca urmare a solicitării Suediei, principiul egalităţii comisioanelor bancare se aplică şi plăţilor efectuate în coroane suedeze.

Regulamentul nu se aplică plăţilor efectuate de prestatorii de servicii de plată în nume propriu sau în numele altor prestatori de servicii de acelaşi fel. Regulamentul nu se aplică nici comisioanelor de conversie monetară.

Comisioane egale aplicate plăţilor

Prestatorii de servicii facturează comisioane identice pentru:

  • plăţile transfrontaliere, operaţiuni prelucrate electronic, în cazul în care prestatorii de servicii de plată ai plătitorului şi ai beneficiarului plăţii au sediul în state membre diferite;
  • plăţile naţionale, operaţiuni prelucrate electronic, în cazul în care cei doi prestatori au sediul în acelaşi stat membru;

Facilitarea automatizării plăţilor

Prestatorul serviciilor de plată comunică fiecărui client un număr internaţional de cont bancar (IBAN) şi, numai dacă este necesar, un cod de identificare a băncii (BIC). Clientul utilizează aceste coduri la efectuarea tranzacţiilor transfrontaliere. Dacă nu face acest lucru, clientul poate fi obligat la plata unor comisioane suplimentare. Prestatorul de servicii are obligaţia de a-şi informa clientul cu privire la valoarea comisioanelor suplimentare înainte de efectuarea tranzacţiei.

De la 1 februarie 2014, toate transferurile trebuie efectuate în conformitate cu standardele SEPA (zona unică de plăţi în euro), indiferent dacă este vorba de plăţi naţionale sau transfrontaliere.

De la 1 februarie 2016, prestatorii de servicii de plată nu vor mai solicita utilizatorilor codul BIC pentru operaţiunile de plată transfrontaliere.

Respectarea obligaţiilor regulamentare

Statele membre desemnează autorităţile competente responsabile cu respectarea obligaţiilor acestui regulament.

În cazul încălcării dispoziţiilor acestui regulament de către prestatori, utilizatorii serviciilor sau orice altă parte interesată pot înainta reclamaţii la autorităţile naţionale.

Statele membre stabilesc procedurile extrajudiciare de reclamaţie şi de recurs. Acestea desemnează sau înfiinţează organisme competente.

Statele membre hotărăsc cu privire la sancţiunile aplicabile în cazul încălcării regulamentului.

Cooperare transfrontalieră

Autorităţile competente şi organismele responsabile cu procedurile extrajudiciare de reclamaţie şi recurs cooperează cu promptitudine pentru soluţionarea litigiilor transfrontaliere.

Context

Pentru a facilita buna funcţionare a pieţei interne, este necesară crearea unei pieţe integrate pentru plăţile în euro, în care să nu existe diferenţieri între plăţile naţionale şi plăţile transfrontaliere. În acest sens, proiectul privind zona unică de plăţi în euro (SEPA) prevede implementarea unui serviciu de plată comun pentru întreaga Uniune Europeană, care să înlocuiască actualele servicii de plată naţionale.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 924/2009

1.11.2009

-

JO L 266 din 9.10.2009

Regulamentul (UE) nr. 260/2012

1.4.2012

-

JO L 94 din 30.3.2012

ACTE CONEXE

Comunicare a Comisiei din 10 septembrie 2009 privind Finalizarea SEPA: foaie de parcurs pentru 2009-2012 [ COM(2009) 471 final - Nepublicată în Jurnalul Oficial]. Foaia de parcurs prezentată de Comisie stabileşte priorităţile zonei unice de plăţi în euro (SEPA) pentru perioada 2009-2010. Priorităţi care privesc statele membre care au adoptat moneda euro sau se pregătesc să o facă, cum este cazul Suediei. Aceste priorităţi trebuie să permită:

  • accelerarea migrării produselor financiare şi a standardelor de plată către produsele SEPA;
  • o mai bună vizibilitate a SEPA şi a produselor sale;
  • finalizarea cadrului juridic al SEPA şi consolidarea conformităţii normelor acesteia cu cele ale Consiliului European al Plăţilor;
  • garantarea standardizării, interoperabilităţii şi securităţii modului de procesare a plăţilor;
  • ameliorarea guvernanţei SEPA, prin crearea unei noi structuri competente la nivel european.

Comunicarea 2002/C 165/08 a Comisiei din 11 iulie 2002 în temeiul articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 2560/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului [Jurnalul Oficial C 165 din 11.7.2002]. Comisia a fost notificată la 28 iunie 2002 cu privire la decizia autorităţilor suedeze de a extinde aplicarea regulamentului la coroana suedeză.

06.12.2013

Top