Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Acţiuni în încetare privind protecţia consumatorilor - EUR-Lex

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Acţiuni în încetare privind protecţia consumatorilor

Acţiunile în încetare trebuie să fie îndeajuns de eficiente pentru a pune capăt încălcărilor care prejudiciază interesele colective ale consumatorilor. Armonizarea legislaţiilor naţionale în acest domeniu este menită să favorizeze buna funcţionare a pieţei interne.

ACT

Directiva 2009/22/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind acţiunile în încetare în ceea ce priveşte protecţia intereselor consumatorilor (versiunea codificată) (Text cu relevanţă pentru SEE).

SINTEZĂ

Acţiunile în încetare sunt menite să determine încetarea sau interzicerea încălcărilor care contravin intereselor colective ale consumatorilor. Apropierea legislaţiilor în temeiul directivei permite creşterea eficienţei acestor acţiuni şi buna funcţionare a pieţei interne.

Încălcările avute în vedere se referă, în special, la creditele de consum, pachetele de servicii pentru vacanţe şi circuite, clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii, contractele la distanţă şi practicile comerciale neloiale. Directivele în cauză sunt enumerate în anexa I.

Iniţierea unor acţiuni în încetare vizează:

  • încetarea sau interzicerea unei încălcări, după caz, în cadrul unei proceduri de urgenţă;
  • eliminarea efectelor persistente ale unei încălcări, îndeosebi prin publicarea deciziei aferente;
  • obligarea pârâtului la executarea unei decizii, prin obligaţia de plată a unei amenzi.

Fără a aduce atingere normelor de drept internaţional privat, dreptul aplicabil este, în mod normal, fie dreptul statului membru în care a fost comisă încălcarea, fie dreptul statului membru în care încălcarea produce efecte.

Entităţile calificate pentru a introduce o acţiune în încetare au un interes legitim în a asigura respectarea intereselor colective ale consumatorilor şi buna funcţionare a pieţei interne. Acestea sunt organisme publice independente însărcinate, în special, cu protejarea intereselor colective ale consumatorilor sau ale organizaţiilor de protecţie a consumatorilor. Lista acestora a fost întocmită de fiecare stat membru şi publicată într-o comunicare din 2013 a Comisiei.

Comisia întocmeşte şi publică în Jurnalul Oficial o listă a autorităţilor calificate care pot intenta acţiuni în eventualitatea unor încălcări intracomunitare. În acest caz, entităţile calificate care figurează pe listă trebuie să fie în măsură să sesizeze autorităţile judiciare sau administrative ale statului membru în care a avut loc infracţiunea.

Statul membru în care trebuie introdusă acţiunea poate decide cu privire la necesitatea unei consultări prealabile între părţi, în prezenţa sau în absenţa unei entităţi calificate din respectivul stat membru. În cazul în care încetarea încălcării nu se produce în termen de două săptămâni de la primirea cererii de consultare, acţiunea în încetare poate fi introdusă imediat.

Context

Directiva 98/27/CE a fost abrogată la 29 decembrie 2009 prin Directiva 2009/22/CE. Aceasta din urmă codifică modificările succesive aduse Directivei 98/27/CE.

REFERINŢE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Directiva 2009/22/CE

29.12.2009

1.1.2001

JO L 110 din 1.5.2009

ACTE CONEXE

Comunicarea Comisiei privind articolul 4 alineatul (3) din Directiva 2009/22/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind acţiunile în încetare în ceea ce priveşte protecţia intereselor consumatorilor, de codificare a Directivei 98/27/CE referitor la entităţile calificate să introducă o acţiune în justiţie, în temeiul articolului 2 din directiva menţionată [Jurnalul Oficial C 97 din 31.3.2012].

Directiva 2013/11/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2013 privind soluţionarea alternativă a litigiilor în materie de consum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 şi a Directivei 2009/22/CE [Jurnalul Oficial L165 din 18.6.2013].

Această directivă generalizează şi armonizează soluţionarea alternativă a litigiilor (SAL) în materie de consum în UE. Directiva le asigură consumatorilor acces la căi simple, eficiente, rapide şi necostisitoare de soluţionare a litigiilor la nivel naţional şi transfrontalier care rezultă din vânzarea de bunuri sau din furnizarea de servicii. Aceasta se aplică exclusiv reclamaţiilor prezentate de către consumatori împotriva comercianţilor şi acoperă atât contractele online, cât şi cele offline.

Regulamentul (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 mai 2013 privind soluţionarea online a litigiilor în materie de consum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 şi a Directivei 2009/22/CE [Jurnalul Oficial L 165 din 18.6.2013].

Acest regulament, care completează Directiva 2013/11/UE, prevede înfiinţarea unei platforme pentru soluţionarea online a litigiilor şi le oferă consumatorilor şi comercianţilor un punct de intrare unic pentru soluţionarea alternativă a litigiilor rezultate din contractele de vânzări şi de servicii online încheiate între un consumator şi un comerciant stabiliţi în UE, prin intermediul entităţilor SAL conectate la această platformă.

Comunicarea Comisiei privind articolul 4 alineatul (3) din Directiva 2009/22/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind acţiunile în încetare în ceea ce priveşte protecţia intereselor consumatorilor, de codificare a Directivei 98/27/CE referitor la entităţile calificate să introducă o acţiune în justiţie, în temeiul articolului 2 din directiva menţionată [Jurnalul Oficial C 323 din 8.11.2013].

Ultima actualizare: 09.04.2014

Top