Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Exceptarea pentru acordurile de cercetare şi dezvoltare

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Exceptarea pentru acordurile de cercetare şi dezvoltare

Acest regulament reprezintă un regulament de exceptare pe categorii pentru acordurile de cercetare şi dezvoltare (CD), cu scopul de a asigura protecţia concurenţei în mod eficace, oferind totodată securitatea juridică adecvată părţilor semnatare ale unor acorduri de CD.

ACT

Regulamentul (UE) nr. 1217/2010 al Comisiei din 14 decembrie 2010 privind aplicarea articolului 101 alineatul (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene anumitor categorii de acorduri de cercetare şi dezvoltare.

SINTEZĂ

Articolul 101 alineatul (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) nu se aplică în cazul acordurilor de cercetare şi dezvoltare (CD) *. În conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2821/71, acest regulament oferă însă o exceptare pentru acordurile de CD care conţin prevederi referitoare la cesionarea drepturilor de proprietate intelectuală sau concesionarea licenţelor pentru astfel de drepturi pentru desfăşurarea activităţilor comune de CD, a activităţilor remunerate de CD sau pentru exploatarea în comun, cu condiţia ca aceste dispoziţii să nu constituie obiectul principal al acordurilor respective, dar să fie direct legate de punerea acestora în aplicare şi necesare în acest scop. De asemenea, acest regulament prevede exceptarea pe categorii a exploatării în comun a rezultatelor activităţii de CD desfăşurate de părţile vizate de regulament. Acest regulament înlocuieşte Regulamentul (CE) nr. 2659/2000, care a expirat la 31 decembrie 2010.

Condiţii de exceptare

Pentru a fi exceptat, acordul trebuie să prevadă că toate părţile beneficiază de acces nelimitat la rezultatele finale ale CD, inclusiv la drepturile de proprietate intelectuală şi la know-how-ul rezultate, în vederea unor activităţi suplimentare de CD şi de exploatare. În cazul în care părţile îşi limitează drepturile de exploatare în conformitate cu prezentul regulament, accesul la rezultate în vederea exploatării poate fi limitat în consecinţă.

În cazul în care acordul prevede doar CD în comun sau activităţile remunerate de CD, fiecare parte trebuie să beneficieze de acces la know-how-ul preexistent al celorlalte părţi în cauză, dacă acesta îi este indispensabil pentru exploatarea rezultatelor. Acest schimb de know-how preexistent poate fi indemnizat, dar indemnizaţia nu trebuie să fie atât de ridicată încât să împiedice efectiv accesul respectiv.

Exploatarea în comun trebuie să se refere doar la rezultate protejate prin drepturi de proprietate intelectuală sau care reprezintă un know-how, care sunt indispensabile în vederea fabricării produselor contractuale sau a utilizării tehnologiilor contractuale.

Pragul cotei de piaţă şi durata exceptării

Atunci când părţile acordului CD nu sunt întreprinderi concurente, exceptarea prevăzută de acest regulament se aplică pe toată perioada de CD. În cazul exploatării în comun a rezultatelor, exceptarea continuă să se aplice pe o perioadă de şapte ani de la data primei introduceri pe piaţa din UE a produselor sau a tehnologiilor contractuale.

Atunci când părţile sunt întreprinderi concurente, exceptarea se aplică numai dacă, la data de încheiere a acordului de CD:

 • cota de piaţă cumulată a părţilor la un acord de cercetare şi dezvoltare să nu depăşească 25 % din pieţele relevante ale produsului şi ale tehnologiei, în cazul acordurilor de CD în comun;
 • cota de piaţă cumulată a părţii finanţatoare şi a tuturor părţilor cu care partea finanţatoare a încheiat contracte de CD în privinţa aceloraşi produse contractuale sau tehnologii contractuale să nu depăşească 25 % din pieţele relevante ale produsului şi ale tehnologiei, în cazul acordurilor de CD remunerate.

La încheierea perioadei de şapte ani, exceptarea continuă să se aplice atâta vreme cât cota de piaţă cumulată a părţilor nu depăşeşte 25 % din pieţele relevante.

Restricţii grave

Exceptarea nu se aplică în cazul acordurilor de CD care, direct sau indirect, separat sau cumulate cu alţi factori aflaţi sub controlul părţilor, au ca obiect:

 • restrângerea libertăţii părţilor de a desfăşura activităţi de CD într-un domeniu fără legătură cu domeniul vizat;
 • restrângerea libertăţii părţilor de a desfăşura activităţi de CD într-un domeniu care are legătură cu acesta după încheierea activităţilor din acordul de CD;
 • limitarea producţiei sau a vânzărilor, cu anumite excepţii.

Restricţii excluse

Exceptarea nu se aplică următoarelor obligaţii cuprinse în acordurile de CD:

 • obligaţia de a nu contesta valabilitatea drepturilor de proprietate intelectuală după realizarea lucrărilor de CD;
 • obligaţia de a nu acorda terţilor licenţe de fabricaţie a produselor contractuale sau de utilizare a tehnologiilor contractuale decât dacă exploatarea de către cel puţin una dintre părţi a rezultatelor este prevăzută în acord şi este efectuată în cadrul pieţei interne faţă de terţi.

Termeni-cheie ai actului

 • Acord de cercetare şi dezvoltare: un acord încheiat între două sau mai multe părţi, referitor la condiţiile în care părţile efectuează:
  • cercetarea şi dezvoltarea în comun a produselor sau a tehnologiilor contractuale, precum şi exploatarea în comun a rezultatelor respectivei activităţi de cercetare şi dezvoltare;
  • exploatarea în comun a rezultatelor obţinute din cercetarea şi dezvoltarea produselor sau tehnologiilor contractuale efectuate în comun, în temeiul unui acord încheiat anterior de către aceleaşi părţi;
  • cercetarea şi dezvoltarea în comun a produselor sau tehnologiilor contractuale, fără exploatarea în comun a rezultatelor lor;
  • cercetarea şi dezvoltarea remunerată a produselor sau a tehnologiilor contractuale, precum şi exploatarea în comun a rezultatelor lor;
  • exploatarea în comun a rezultatelor obţinute din cercetarea şi dezvoltarea remunerată a produselor sau tehnologiilor contractuale, în temeiul unui acord încheiat anterior de către aceleaşi părţi;
  • cercetarea şi dezvoltarea remunerată a produselor sau tehnologiilor contractuale, fără exploatarea în comun a rezultatelor lor.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare – Data expirării

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (UE) nr. 1217/2010

1.1.2011-31.12.2022

JO L 335 din 18.12.2010

Ultima actualizare: 25.05.2011

Top