Help Print this page 
Title and reference
Prevenirea fumatului

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Prevenirea fumatului

Obiectivul acestei recomandări este de a încuraja statele membre să-şi îmbunătăţească controlul tutunului, în special pentru a intensifica prevenirea fumatului la copii şi adolescenţi.

ACT

Recomandarea 2003/54/CE a Consiliului din 2 decembrie 2002 privind prevenirea fumatului şi iniţiativele de îmbunătăţire a controlului tutunului [Jurnalul Oficial L 22 din 25.1.2003].

SINTEZĂ

Conform articolului 152 (DE) (EN) (FR) din Tratatul CE, Comunitatea se străduieşte să asigure un nivel ridicat de protecţie a sănătăţii publice, completând acţiunea statelor membre. Fumatul rămâne în Europa cea mai importantă cauză de mortalitate evitabilă. Industria tutunului favorizează consumul de tutun apelând la strategii de publicitate, de marketing şi de promovare şi contribuie la creşterea ratelor de mortalitate şi morbiditate legate de consumul de produse din tutun. Unele dintre aceste strategii vizează în mod special tinerii de vârstă şcolară. Studiile au arătat că 60 % dintre fumători încep să fumeze înainte de vârsta de treisprezece ani şi 90 % înainte de optsprezece ani. Din aceste motive, această recomandare se concentrează în mod mai concret asupra prevenirii fumatului la copii şi adolescenţi.

Măsurile propuse completează dispoziţiile Directivei privind produsele din tutun, adoptată în 2001, precum şi pe cele ale Directivei privind publicitatea şi sponsorizarea în favoarea acestor produse, adoptată în mai 2003. Pe de altă parte, organele legislative europene au vegheat ca aceste măsuri să fie în concordanţă cu cele stabilite prin Convenţia-cadru a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (EN) (ES) (FR) (OMS) pentru controlul tutunului, care, la momentul adoptării acestei recomandări, era încă în curs de negociere.

Reducerea ofertei de produse din tutun oferite copiilor şi adolescenţilor

Recomandarea insistă ca statele membre să adopte măsuri legislative şi/sau administrative menite să împiedice vânzarea de produse din tutun copiilor şi adolescenţilor, îndeosebi prin următoarele mijloace:

 • obligarea vânzătorilor de produse din tutun să se asigure că cumpărătorii au vârsta minimă stabilită de legislaţiile naţionale;
 • retragerea produselor din tutun de pe rafturile cu autoservire;
 • limitarea accesului la distribuitoarele automate;
 • restricţionarea vânzărilor la distanţă, îndeosebi a celor prin internet;
 • interzicerea vânzării de dulciuri şi jucării destinate copiilor şi fabricate cu intenţia de a da produsului şi/sau ambalajului acestuia aparenţa unui produs din tutun;
 • interzicerea vânzării de ţigări la bucată sau în pachete care conţin mai puţin de 19 bucăţi.

Restrângerea publicităţii şi promovării produselor din tutun

Recomandarea încurajează statele membre să adopte măsuri menite să interzică următoarele forme de publicitate şi de promovare:

 • utilizarea unor mărci de tutun pe alte produse sau servicii decât cele din industria tutunului;
 • utilizarea de obiecte promoţionale (scrumiere, brichete, umbrele etc.) şi de mostre de tutun;
 • utilizarea şi comunicarea de tehnici de promovare a vânzărilor, cum ar fi reducerile, cadourile, premiile sau posibilităţile de participare la concursuri sau la jocuri promoţionale;
 • utilizarea de panouri, afişe şi alte tehnici de publicitate în interior sau exterior (de exemplu, publicitatea pe distribuitoarele automate de produse din tutun);
 • publicitatea în cinematografe.

Măsuri care vizează producătorii de produse din tutun

Statele membre sunt încurajate să ia măsuri menite să oblige producătorii de produse din tutun să declare cheltuielile pe care aceştia le alocă pentru publicitate, marketing, sponsorizări şi campaniile de promovare.

Protecţia împotriva fumatului pasiv

Recomandarea încurajează statele membre să adopte prevederi legale pentru a asigura o protecţie adecvată împotriva fumatului pasiv la locurile de muncă, în locurile publice închise şi în mijloacele de transport în comun. Se recomandă să se acorde atenţie cu precădere instituţiilor de învăţământ, instituţiilor de asistenţă medicală şi celor care prestează servicii pentru copii.

Alte măsuri

În recomandare se face apel la statele membre să consolideze programele menite să descurajeze începerea consumului de produse din tutun şi depăşirea dependenţei de tutun. Acestea sunt totodată încurajate să adopte şi să pună în practică măsuri corespunzătoare referitoare la preţul produselor din tutun, astfel încât să descurajeze consumul de tutun.

Monitorizare

La fiecare doi ani, statele membre vor trebui să informeze Comisia cu privire la acţiunile întreprinse ca răspuns la această recomandare. Cel târziu după un an de la primirea acestor informaţii din partea statelor membre, Comisia va trebui să elaboreze un raport privind punerea în aplicare a măsurilor propuse şi să aibă în vedere necesitatea unor noi măsuri.

ACTE CONEXE

Directiva 2003/33/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 mai 2003 privind armonizarea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre în materie de publicitate şi sponsorizare în favoarea produselor din tutun [Jurnalul Oficial L 152 din 20.6.2003].

Această directivă are ca obiect interzicerea publicităţii în favoarea tutunului în presa scrisă, în emisiunile de radiodifuziune şi în serviciile societăţii informaţionale. De asemenea, se interzice sponsorizarea evenimentelor care au efect transfrontalier şi al căror scop este promovarea produselor din tutun.

Directiva 2001/37/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iunie 2001 privind apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre în materie de fabricare, prezentare şi vânzare a produselor din tutun [Jurnalul Oficial L 194 din 20.6.2003].

Această directivă reglementează fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun în statele membre ale UE. Ea prevede îndeosebi utilizarea de avertismente pe pachete, interzicerea descrierilor precum „mild” sau „light”, conţinutul maxim de nicotină, gudron şi monoxid de carbon din ţigări şi interzicerea tutunului pentru uz oral.

Ultima actualizare: 30.05.2006

Top