Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Publicitatea şi sponsorizarea în favoarea produselor din tutun (mijloace de informare tipărite, emisiuni radio, societatea informaţională)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Publicitatea şi sponsorizarea în favoarea produselor din tutun (mijloace de informare tipărite, emisiuni radio, societatea informaţională)

Prezenta directivă vizează interzicerea, la nivelul Uniunii Europene, a tuturor formelor de publicitate pentru tutun în mijloacele de informare tipărite, în emisiunile de radio şi în serviciile societăţii informaţionale. Obiectivul este, de asemenea, interzicerea sponsorizării de manifestări cu efect transfrontalier şi care vizează promovarea produselor din tutun.

ACT

Directiva 2003/33/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 mai 2003 privind armonizarea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre în materie de publicitate şi sponsorizare în favoarea produselor din tutun.

SINTEZĂ

Domeniu de aplicare

Prezenta directivă are ca scop armonizarea legislaţiei statelor membre în materie de publicitate şi de promovare a produselor din tutun. Directiva nu are în domeniul de aplicare chestiunile privind publicitatea indirectă, ca urmare a cheltuielilor de natură publicitară a întreprinderilor din domeniul tutunului sau a vânzării prin distribuitoare automate. Aceste chestiuni diverse fac subiectul unei Recomandări a Consiliului. Aceasta nu abordează nici chestiunea publicităţii televizate. Acest domeniu este reglementat în fapt prin Directiva „Televiziune fără frontiere”, care interzice toate formele de publicitate televizată pentru ţigări şi alte produse din tutun.

Interdicţii şi limitări a publicităţii pentru produse din tutun

În general, publicitatea produselor din tutun este interzisă în cadrul:

  • mijloacelor de informare tipărite (ziare şi alte publicaţii);
  • serviciilor societăţii informaţionale;
  • oricărei emisiuni radio.

Aceasta este limitată la publicaţiile destinate exclusiv profesioniştilor din domeniul comerţului cu tutun şi la publicaţiile editate şi imprimate în ţări terţe, în cazul în care publicaţiile respective nu sunt destinate în principal pieţei comunitare.

Sponsorizarea

Sponsorizarea unor emisiuni radio, a unor manifestări sau activităţi cu caracter transfrontalier care au ca scop sau efect promovarea produselor din tutun este interzisă. De asemenea, este interzisă orice distribuţie gratuită de produse de tutun în cadrul sponsorizării unor asemenea manifestări.

Cu toate acestea, sponsorizarea manifestărilor sau a activităţilor care nu au efect transfrontalier nu este acoperită prin prezenta directivă.

Sancţiuni

Statele membre trebuie să stabilească un regim efectiv şi proporţional de sancţiuni aplicabile încălcării dispoziţiilor raţionale adoptate în temeiul prezentei directive.

Aplicare

Comisia a creat un grup informaţional de legătură, alcătuit din funcţionari ai statelor membre, privind publicitatea în favoarea produselor din tutun. Acesta facilitează schimburile de bune practici şi de informaţii în vederea aplicării directivei.

La nivel naţional, aplicarea acesteia depinde de organismele publice, dar şi de dreptul de recurgere directă a organizaţiilor neguvernamentale.

Context

Ca urmare a Directivei X privind fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun din iunie 2001, prezenta directivă se înscrie în cadrul strategiei globale a luptei antitabac desfăşurată în mod activ de către Comunitatea Europeană.

Armonizarea actelor naţionale cu putere de lege în materie de promovare a produselor din tutun permit asigurarea unui nivel ridicat de protecţie a sănătăţii. Tutunul provoacă, în fapt, anual, decesul a peste 650.000 de persoane în Comunitatea Europeană.

În plus, această armonizare elimină riscurile de distorsiune a concurenţei în cadrul pieţei interne, putând fi provocate de divergenţe naţionale în materie de publicitate şi de sponsorizare în favoarea produselor din tutun.

Prezenta directivă înlocuieşte Directiva 98/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 iulie 1998, anulată prin sentinţa C-376/98 Curţii de Justiţie din 5 octombrie 2000, pe motiv că unele dintre dispoziţiile sale nu corespundeau cu baza juridică care a justificat adoptarea acesteia. Ca urmare a efectuării unei anchete în Germania, Curtea stabilise, într-adevăr, că în mod contrar cu ceea ce era invocat de către legislator, această directivă nu viza facilitarea creării pieţei interioare. Conform Curţii, ea viza de fapt numai să protejeze sănătatea publică care, cu rare excepţii, rămâne în competenţa statelor membre. Curtea de Justiţie a confirmat în sentinţa C-380/03 din 12 decembrie 2006, conform căreia Directiva 2003/33/CE reprezintă baza juridică aplicabilă.

Comunitatea Europeană contribuie la stabilirea liniilor directoare internaţionale împotriva publicităţii care provine din ţările terţe. O Convenţie cadru antitabac a fost adoptată în mai 2003 de către Adunarea Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) (EN) (ES) (FR). Acest prim tratat internaţional, negociat sub egida OMS, stabileşte reguli internaţionale obligatorii care vin în completarea dispoziţiilor prezentei directive.

Referinţe

Act

Data intrării în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Directiva 2003/33/CE

20.6.2003

31.7.2005

JO L 152 din 20.6.2003

ACTE CONEXE

Directiva 2001/37/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iunie 2001 privind apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre în materie de fabricare, prezentare şi vânzare a produselor din tutun.

Prezenta directivă reglementează fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun în statele membre ale UE. Ea acoperă în special menţionarea de avertismente pe pachete, interzicerea anumitor menţiuni cum ar fi „mild” sau „light”, nivelurile maxime de nicotină, gudron şi monoxid de carbon ale ţigărilor şi interzicerea tutunului cu utilizare orală.

Recomandarea 2003/54/CE a Consiliului din 2 decembrie 2002 privind prevenirea tabagismului şi iniţiativele de îmbunătăţire a luptei antitabac [Jurnalul Oficial L 22 din 21.1.2003].

Această recomandare vizează să incite statele membre să reia lupta antitabac deja începută, în special prin intensificarea prevenirii tabagismului în rândul copiilor şi a adolescenţilor.

Ultima actualizare: 18.05.2011

Top