Help Print this page 
Title and reference
Strategia europeană pentru reducerea daunelor legate de consumul de alcool

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Strategia europeană pentru reducerea daunelor legate de consumul de alcool

Această comunicare defineşte o strategie europeană al cărei obiectiv este să sprijine statele membre în acţiunile vizând reducerea daunelor cauzate de consumul nociv şi periculos de alcool. În acest scop, strategia stabileşte domeniile prioritare, identifică diferitele niveluri de acţiune şi trece în revistă acţiunile puse în aplicare de statele membre pentru a încuraja bunele practici. Acţiunea Comisiei va completa strategiile naţionale din domeniu.

ACT

Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions an EU strategy to support Member States in reducing alcohol related harm [COM(2006) 625 final - Not published in the Official Journal] (Comunicare a Comisiei din 24 octombrie 2006 intitulată „O strategie a Uniunii Europene pentru a ajuta statele membre să reducă daunele legate de consumul de alcool” [COM(2006) 625 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial]).

SINTEZĂ

Această strategie vizează consumul nociv şi periculos de alcool şi nu produsul în sine. Obiectivul strategiei este reducerea daunelor asociate acestui consum, atât în ceea ce priveşte sănătatea, cât şi impactul său economic şi social.

Cinci priorităţi

Strategia stabileşte cinci priorităţi pentru reducerea consumului nociv şi periculos de alcool în Uniunea Europeană. Pentru fiecare dintre aceste priorităţi, strategia expune motivele acţiunii şi subliniază bunele practici aplicate în statele membre.

Protejarea tinerilor şi a copiilor

Vor fi urmărite trei obiective:

  • scăderea consumului de alcool înaintea vârstei legale şi reducerea consumului periculos în rândul tinerilor;
  • reducerea daunelor suferite de copiii din familiile care se confruntă cu probleme legate de alcool;
  • reducerea expunerii la alcool în timpul sarcinii.

Acţiunile publice pot interveni în mod eficient pentru a limita consumul nociv de alcool în rândul tinerilor. Printre măsurile aplicate de statele membre se numără restricţiile la vânzarea alcoolului, la accesul la băuturile alcoolice şi la practicile comerciale care i-ar putea influenţa pe tineri.

În acest domeniu, industria băuturilor alcoolice şi comercianţii cu amănuntul pot juca un rol determinant.

Combaterea consumului de alcool la volan

În jur de un accident rutier din patru se datorează alcoolului. Accidentele rutiere sunt prima cauză a mortalităţii în rândul adolescenţilor.

Riscul producerii unui accident rutier din cauza alcoolului este direct proporţional cu nivelul de alcoolemie al şoferului. De aceea toate statele membre au adoptat măsuri pentru a stabili niveluri maxime. Bunele practici în acest domeniu includ efectuarea testelor de alcoolemie aleatorii frecvente şi organizarea de campanii active de educare şi sensibilizare. Un alt exemplu îl reprezintă introducerea unui nivel de alcoolemie mai scăzut sau egal cu zero pentru şoferii tineri, precum şi pentru conducătorii mijloacelor de transport în comun şi ai vehiculelor comerciale.

Reducerea daunelor legate de consumul de alcool în rândul adulţilor

Strategia va viza:

  • reducerea tulburărilor fizice şi psihice cronice legate de alcool;
  • reducerea numărului deceselor cauzate de alcool;
  • informarea consumatorilor, pentru ca aceştia să poată alege în cunoştinţă de cauză;
  • reducerea daunelor cauzate de consumul de alcool la locul de muncă.

Consumul nociv şi periculos de alcool reprezintă una dintre principalele cauze de deces prematur în rândul adulţilor. Consumul de alcool are totodată efecte negative asupra productivităţii (absenteism, de exemplu).

Există o serie de măsuri care ar putea preveni daunele cauzate de consumul de alcool în rândul adulţilor şi ar putea reduce efectele negative de la locul de muncă. Poate fi vorba în principal de normele privind acordarea licenţelor, de măsuri de formare a ospătarilor, de acţiuni întreprinse la locul de muncă şi de campanii de promovare a consumului moderat de alcool.

Acţiuni de sensibilizare

Strategia va viza sensibilizarea cetăţenilor europeni cu privire la consecinţele consumului nociv şi periculos de alcool asupra sănătăţii, capacităţii de lucru şi conducerii unui vehicul.

Printre acţiunile care ar putea duce la atingerea acestui obiectiv se numără punerea în aplicare a unor programe generale de educaţie pentru sănătate, iniţiate de la vârsta preşcolară şi care continuă, în mod ideal, pe tot parcursul adolescenţei. Acest tip de intervenţie poate permite o mai bună conştientizare a pericolelor pe care le implică consumul de alcool şi poate limita comportamentele riscante. Campanii mediatice, ca de exemplu iniţiativa Euro-Bob vizând prevenirea condusului sub influenţa băuturilor alcoolice, pot, de asemenea, să acţioneze în acest sens.

Colectarea unor date fiabile

Comisia va elabora şi va actualiza statistici privind consumul de alcool şi impactul măsurilor luate de autorităţile publice. Aceste date vor sprijini elaborarea şi punerea în aplicare a unor acţiuni pentru combaterea consumului nociv şi periculos de alcool.

Niveluri de acţiune

Acţiune naţională

Problematica alcoolului ţine în esenţă de politicile naţionale şi de competenţa statelor membre. Majoritatea acestora au pus în aplicare dispoziţii legislative şi politice privind consumul abuziv de alcool. De altfel, 15 state membre au semnalat, în 2005, adoptarea unor planuri de acţiune naţionale sau înfiinţarea unor organisme de coordonare pentru politica în materie de alcool.

Gama măsurilor aplicate la nivelul statelor membre este foarte vastă şi acoperă iniţiative cum sunt educaţia, informarea, organizarea controalelor rutiere, introducerea unor niveluri minime de alcoolemie, licenţele pentru vânzarea băuturilor alcoolice şi stabilirea unor cote de impozitare a alcoolului.

Acţiunea Comisiei Europene

În cadrul acestei strategii, rolul Comunităţii este să completeze eforturile statelor membre, să ofere o valoare adăugată acţiunilor acestora şi să intervină asupra unor chestiuni comune care depăşesc cadrul naţional.

În plus, Comisia va interveni prin intermediul a două programe comunitare:

Coordonarea acţiunilor la nivel comunitar

Comisia vizează integrarea tuturor politicilor comunitare care pot avea un impact asupra acţiunilor întreprinse în domeniul alcoolului. De altfel, Comisia intenţionează să creeze, până în iunie 2007, un Forum privind alcoolul şi sănătatea care va reuni experţi din organizaţiile interesate, reprezentanţi ai statelor membre şi ai instituţiilor europene. Forumul va sprijini punerea în aplicare a strategiei europene în materie de alcool.

Comisia va coopera cu părţile interesate pentru a promova o comercializare responsabilă a băuturilor alcoolice, în special în materie de publicitate. Această cooperare va avea, de asemenea, ca obiectiv încheierea unui acord cu reprezentanţii sectoarelor în cauză (restaurante, producători, mass-media, publicitate etc.) privind un cod de comunicare comercială aplicat la nivel naţional şi comunitar. De altfel, Comisia va examina în mod regulat practicile publicitare şi impactul codurilor de autoreglementare asupra consumului de alcool în rândul tinerilor şi respectarea acestor coduri de către întreprinderi.

Context

Consumul abuziv de alcool reprezintă o adevărată problemă de sănătate publică în cadrul Comunităţii. Se estimează că abuzul de alcool este cauza a 7,4 % dintre problemele de sănătate şi decesele premature din UE. Tinerii sunt în special afectaţi: în intervalul de vârstă 15-29 de ani, 10 % dintre decesele în rândul fetelor sunt cauzate de abuzul de alcool, iar cifra urcă la 25 % în cazul băieţilor. Consumul abuziv de alcool în rândul tinerilor este de altfel o practică tot mai răspândită în statele membre, întâlnindu-se în special modurile de consum ca „binge-drinking” (termen din limba engleză care s-ar putea traduce prin „consum de alcool ocazional şi intensiv”). Acestui fenomen i se adaugă cele 10 000 de decese anuale în accidente de circulaţie legate de consumul de alcool.

Această strategie este o continuare a două documente ale Consiliului:

See also

  • Direcţia Generală Sănătate şi Consumatori - Alcool

Ultima actualizare: 30.06.2011

Top