Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Alimentația, excesul de greutate și obezitatea – Strategia UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Alimentația, excesul de greutate și obezitatea – Strategia UE

SINTEZĂ PRIVIND:

Cartea albă a Comisiei Europene privind problemele de sănătate legate de alimentație, excesul de greutate și obezitate [COM(2007) 279 final]

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI CĂRȚI ALBE?

 • Comisia Europeană stabilește o abordare integrată la nivelul Uniunii Europene (UE) în vederea reducerii problemelor de sănătate cauzate de alimentația deficientă, excesul de greutate și obezitate.
 • Actul se concentrează pe propunerea de acțiuni care pot fi întreprinse la nivelul UE, local, regional și național de către o varietate de parteneri pentru a aborda această problemă de sănătate publică. Aceste acțiuni completează și sprijină măsurile existente în țările UE.
 • Actul ia în considerare în mod specific dimensiunea socioeconomică a problemei reprezentate de obezitate din cauza asocierii acesteia cu grupurile mai dezavantajate din societate.

ASPECTE-CHEIE

Obiectivul principal al cărții albe este de a reduce comportamentele cu risc ridicat, precum alimentația deficientă și lipsa mișcării, care duc la excesul de greutate și la obezitate.

Cartea albă urmărește îndeplinirea acestui obiectiv prin concentrarea pe acțiuni care:

 • le permit consumatorilor să facă alegeri în cunoștință de cauză pentru a garanta disponibilitatea unor opțiuni sănătoase (de exemplu, alimente mai hrănitoare) în magazine și în cantine;
 • încurajează implicarea sectorului privat:
  • industria alimentară ar putea reformula rețetele, în special prin reducerea nivelurilor de sare, zahăr și grăsimi;
  • angajatorii ar putea încuraja modurile de viață sănătoase (de exemplu, mersul la serviciu pe jos sau cu bicicleta);
 • îi motivează pe oameni să facă mai multă mișcare, subliniind beneficiile activității fizice.

Parteneriate

 • Cartea albă subliniază importanța construirii de parteneriate în întreaga UE pentru a întreprinde acțiuni pe teren, adică la nivel local, regional și național, precum și la nivelul UE. Acestea implică o colaborare între sectorul privat (de exemplu, producătorii de alimente și industria publicității), sectorul sănătății publice și organizațiile societății civile (de exemplu, asociațiile sportive și ale consumatorilor).
 • Având la bază Platforma UE privind alimentația, activitatea fizică și sănătatea, lansată în 2005, cartea albă propune crearea unor platforme similare la nivel național și subnațional în țările UE. Implicarea părților interesate locale (de exemplu, asociațiile și întreprinderile mici) este esențială pentru succesul strategiei, deoarece creează o dinamică a grupului și leagă cât mai mulți jucători posibil la toate nivelurile.
 • Autoritățile țărilor UE sunt responsabile pentru:
  • coordonare, astfel încât să asigure relevanța măsurilor în domeniul sănătății publice, și
  • încurajarea mass-mediei să participe la dezvoltarea de mesaje comune și de campanii.
 • Grupul la nivel înalt în materie de alimentație și activitate fizică promovează schimbul de practici și îmbunătățirea legăturilor cu guvernele. Grupul urmărește să asigure faptul că țările UE (precum și Norvegia și Elveția) fac schimb de idei și de bune practici în toate politicile lor guvernamentale din domeniu.

Abordarea interdisciplinară

 • Deși sănătatea publică se află în centrul problemei, cartea albă, pe lângă accentul asupra parteneriatelor la toate nivelurile, evidențiază faptul că lupta împotriva excesului de greutate și a obezității necesită o abordare concertată care implică mai multe sectoare de politică. Printre exemple se numără:
  • educația: dezvoltarea de campanii de informare atât pentru copii, cât și pentru adulți;
  • politica de protecție a consumatorilor: furnizarea de informații clare și cuprinzătoare privind alegerea alimentelor, de exemplu etichetarea nutrițională;
  • sportul: sporirea accesului la activitățile sportive organizate și încurajarea unei participări mai mari la activitatea fizică;
  • planificarea urbană și transportul durabil: încurajarea „modalităților de deplasare activă”, de exemplu, mersul la serviciu pe jos și cu bicicleta și alte activități;
  • cercetarea: aflarea mai multor informații despre factorii care determină alegerea alimentelor, în special prin intermediul componentei privind alimentele și alimentația sănătoasă a programului Orizont 2020;
  • agricultura: creșterea disponibilității alimentelor mai sănătoase prin încurajarea donării excedentului de producție în cantinele școlilor și în taberele de vacanță pentru copii în vederea promovării unei alimentații mai sănătoase.

Cooperarea internațională

Comisia lucrează în strânsă colaborare cu Organizația Mondială a Sănătății la crearea unei baze de date comune privind alimentația și activitatea fizică – una dintre acțiunile de urmărire ale Cartei europene pentru combaterea obezității adoptată la Istanbul la 16 noiembrie 2006.

Politicile de monitorizare și evaluare

Datele privind obezitatea și excesul de greutate sunt monitorizate:

 • la nivel macro, pentru a obține date coerente și comparabile privind indicatorii universali de evoluție în contextul principalilor indicatori de sănătate la nivel european asociați cu alimentația și activitatea fizică;
 • la nivel de țară, pentru a evalua activitățile curente și impactul acestora;
 • la nivelul acțiunilor individuale.

Activitățile sunt evaluate în mod sistematic din punctul de vedere al impactului pentru identificarea celor care sunt eficiente.

Continuare

În iulie 2014, Consiliul a adoptat concluziile privind nutriția și activitatea fizică. Remarcând că, în fiecare an, până la 7 % din bugetele dedicate sănătății sunt cheltuite în mod direct pentru boli legate de obezitate și că alte costuri indirecte rezultă din pierderea productivității și din decese premature, aceste concluzii enumeră măsurile care trebuie luate pentru abordarea situației.

CONTEXT

Nevoia de acțiune la nivelul UE în domeniul alimentației și activității fizice rezultă din faptul că alimentația deficientă și activitatea fizică redusă în Europa reprezintă șase din cei șapte factori de risc principali ai problemelor de sănătate din Europa. Prevalența excesului de greutate și a obezității a crescut considerabil față de anii ’80. În prezent, în majoritatea țărilor UE, peste 50 % din populația adultă este supraponderală sau obeză, iar cifrele privind supraponderalitatea în rândul copiilor sunt semnificative și în creștere.

Pentru mai multe informații, consultați:

ACT

Cartea albă – Strategie pentru Europa privind problemele de sănătate legate de alimentație, excesul de greutate și obezitate [COM(2007) 279 final din 30.5.2007]

ACTE CONEXE

Concluziile Consiliului privind nutriția și activitatea fizică (2014/C 213/01) (JO C 213, 8.7.2014, pp. 1-6)

Data ultimei actualizări: 18.04.2016

Top