Help Print this page 
Title and reference
Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie

Prezentul regulament reformează regulamentul de instituire al Observatorului European pentru Droguri şi Toxicomanie (OEDT), oferind centrului un mandat extins centru, cu un mandat extins. Observatorul este responsabil cu furnizarea către Uniunea Europeană (UE) şi statele membre, de informaţii obiective, fiabile şi comparabile, la nivel european, privind fenomenul drogurilor şi al toxicomaniei şi consecinţele acestora.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1920/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2006 privind Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie (reformare).

SINTEZĂ

Regulamentul (CEE) nr. 302/93 al Consiliului privind înfiinţarea unui Observator European pentru Droguri şi Toxicomanie (OEDT) a trebuit să fie reformat pentru a ţine pasul cu noile evoluţii din Uniunea Europeană (UE). Regulamentul necesita, de asemenea, o actualizare, astfel încât să se extindă rolul observatorului la examinarea noilor tendinţe în consumul de droguri, în special a policonsumului de droguri, în cazul în care se utilizează droguri ilicite în combinaţie cu droguri şi medicamente licite.

Rolul şi activităţile

Rolul OEDT este să proceseze şi să producă informaţii de natură statistică, documentară şi tehnică, menite să ofere Comunităţii şi statelor membre o imagine de ansamblu asupra fenomenului drogurilor şi toxicomaniei, atunci când iau măsuri sau hotărăsc acţiuni în domeniile lor de competenţă. Observatorul nu poate depăşi limita acestor informaţii generale şi nu trebuie să colecteze date cu caracter personal.

Prezentul regulament de reformare consolidează rolul observatorului. Acesta extinde atribuţiile de colectare, înregistrare şi analiză ale Observatorului astfel încât să acopere, de asemenea, datele privind noile tendinţe de consum de droguri. Regulamentul subliniază importanţa schimbului de informaţii cu privire la cele mai bune practici dezvoltate în ţările UE.

Domeniile prioritare ale activităţilor OEDT constau în:

 • supravegherea situaţiei fenomenului drogurilor şi urmărirea noilor tendinţe, în special a celor care implică policonsumul de droguri;
 • urmărirea soluţiilor aplicate problemelor legate de droguri; furnizarea de informaţii privind cele mai bune practici din statele membre şi înlesnirea schimbului de experienţă între acestea în ceea ce priveşte cele mai bune practici;
 • menţinerea unui sistem de informare rapidă şi evaluarea riscului de noi substanţe psihoactive;
 • dezvoltarea unor mijloace şi instrumente pentru a susţine Comisia şi statele membre în supravegherea şi evaluarea politicilor lor în materie de droguri.

Modul de organizare şi metodele de lucru ale OEDT sunt definite astfel încât să fie conforme cu caracterul obiectiv al rezultatelor căutate, anume comparabilitatea surselor şi a metodelor referitoare la informaţiile despre droguri. Activităţile sale în acest cadru poate fi rezumate după cum urmează:

 • colectarea şi analiza datelor existente;
 • îmbunătăţirea metodologiei de comparare a datelor;
 • difuzarea datelor;
 • cooperarea cu organizaţiile europene şi internaţionale şi cu ţări terţe;
 • difuzarea de informaţii cu privire la noile evoluţii şi tendinţe.

Observatorul este asistat de un comitet ştiinţific.

Observatorul dispune, de asemenea, de Reţeaua europeană de informaţii privind drogurile şi toxicomania (Reitox). Reţeaua cuprinde câte un punct focal pentru fiecare stat membru şi fiecare ţară care a încheiat un acord privind participarea la OEDT şi un punct focal pentru Comisie.

Observatorul trebuie să ţină seama de activităţile deja desfăşurate de alte agenţii, de exemplu, de Oficiul European de Poliţie (Europol).

Statutul juridic şi organizarea

Observatorul are personalitate juridică. Curtea de Justiţie (CEJ) este competentă să se pronunţe cu privire la orice acţiune introdusă împotriva Observatorului. Sediul observatorului se află în Lisabona, Portugalia.

OEDT este condus de un director, care este responsabil cu administrarea curentă a observatorului. Consiliul de administraţie, care este asistat de un comitet executiv, adoptă:

 • programele de muncă trienale ale Observatorului;
 • programele de lucru anuale ale Observatorului (în cadrul programelor pe trei ani);
 • rapoartele anuale de activitate ale Observatorului.

OEDT este deschis, de asemenea, ţărilor terţe care acordă aceeaşi importanţă problemei drogurilor ca şi Uniunea Europeană şi statele membre. Regulamentul precizează statutul membrilor care reprezintă aceste ţări în consiliul de administraţie.

Observatorul îşi va îndeplini în mod treptat obiectivele, în conformitate cu obiectivele stabilite în programele de lucru trienale şi cele anuale, precum şi cu respectarea resurselor disponibile. La fiecare şase ani, Comisia va efectua o evaluare externă care trebuie să acopere, de asemenea, reţeaua Reitox.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 1920/2006

16.1.2007

-

JO L 376, 27.12.2006

See also

 • Site-ul OEDT (EN)

Ultima actualizare: 17.05.2011

Top