Help Print this page 
Title and reference
Menţinerea drepturilor lucrătorilor în cazul transferului de întreprinderi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Menţinerea drepturilor lucrătorilor în cazul transferului de întreprinderi

Această directivă vizează o mai bună protecţie a lucrătorilor în cazul schimbării angajatorului în urma transferului întreprinderii în care lucrează. Directiva specifică drepturile şi obligaţiile angajatorilor implicaţi în transfer.

ACT

Directiva 2001/23/CE a Consiliului din 21 martie 2001 privind apropierea legislaţiei statelor membre referitoare la menţinerea drepturilor lucrătorilor în cazul transferului de întreprinderi, unităţi sau părţi de întreprinderi sau unităţi.

SINTEZĂ

Transferul unei întreprinderi sau al unei unităţi * poate avea ca rezultat o cesiune convenţională sau o fuziune. În urma transferului, cesionarul * întreprinderii devine angajatorul lucrătorilor întreprinderii transferate de cedent *.

În aceste circumstanţe, angajaţilor întreprinderii transferate li se recunosc drepturi şi obligaţii legate de contractul lor de muncă. Această directivă se aplică tuturor tipurilor de relaţii de muncă, fără discriminare în ceea ce priveşte:

  • numărul de ore de muncă efectuate sau care urmează să fie efectuate;
  • tipul contractului de muncă (cu durată nedeterminată, determinată sau temporară).

Directiva se aplică tuturor întreprinderilor, publice sau private, care desfăşoară o activitate economică cu scop lucrativ sau nelucrativ.

Transferul raportului de muncă

Drepturile şi obligaţiile lucrătorilor sunt menţinute în cazul în care întreprinderea lor face obiectul unui transfer. Aceste drepturi şi obligaţii sunt legate de existenţa unui contract de muncă sau a unui raport de muncă.

În plus, transferul întreprinderii nu constituie motiv de concediere. Concedierile pot avea loc exclusiv din motive economice, tehnice sau organizatorice.

Statele membre pot obliga cedentul întreprinderii să informeze cesionarul cu privire la toate drepturile şi obligaţiile care trebuie transferate. Aceste drepturi şi obligaţii sunt însă transferate chiar şi în cazul în care această comunicare nu are loc.

În principiu, condiţiile de muncă ale angajaţilor sunt menţinute pe toată durata de valabilitate a convenţiei colective a întreprinderii. Condiţiile de muncă pot fi însă modificate la minimum un an după transferul întreprinderii dacă statele membre autorizează acest lucru.

Tot astfel, în principiu, drepturile şi obligaţiile lucrătorilor care există în cadrul unor sisteme suplimentare de protecţie socială nu sunt transferate. Cu toate acestea, statele membre adoptă măsuri pentru a proteja drepturile la prestaţiile de limită de vârstă dobândite în cadrul acestor sisteme.

Drepturile şi obligaţiile lucrătorilor nu sunt menţinute în cazul în care transferul are loc în cursul unei proceduri de insolvabilitate sau de faliment. Pentru a preveni folosirea abuzivă a procedurilor de insolvabilitate prin care se urmăreşte privarea lucrătorilor de drepturile lor în cazul unui transfer, statele membre adoptă toate măsurile necesare ca să împiedice această practică.

Informarea şi consultarea lucrătorilor

În cazul unui transfer, reprezentanţii lucrătorilor sunt menţinuţi în funcţie, până în momentul în care schimbarea lor este posibilă. Lucrătorii trebuie să fie reprezentaţi în continuare, inclusiv în cazul unor proceduri de faliment sau de insolvabilitate.

În plus, reprezentanţii sindicali sunt consultaţi înaintea adoptării oricăror măsuri care îi privesc pe lucrători.

Lucrătorii sunt informaţi cu privire la condiţiile transferului, în mod direct sau prin intermediul reprezentanţilor lor. Aceste informaţii se referă în special la data stabilită sau propusă pentru transfer, motivele transferului, consecinţele juridice, economice sau sociale, măsurile preconizate cu privire la lucrători.

În cazul în care în statul membru respectiv există o comisie de arbitraj, obligaţia informării şi consultării poate fi limitată la cazurile în care transferul provoacă dezavantaje pentru un număr important de lucrători.

Drepturile reprezentanţilor sindicali sunt menţinute chiar dacă mandatul acestora s-a încheiat ca urmare a transferului întreprinderii.

Termeni-cheie ai actului

  • Transfer de întreprinderi: transferul unei entităţi economice care îşi păstrează identitatea, definită ca un ansamblu organizat de mijloace, în vederea desfăşurării unei activităţi economice.
  • Cesionar: orice persoană fizică sau juridică care dobândeşte calitatea de angajator în ceea ce priveşte întreprinderea transferată.
  • Cedent: orice persoană fizică sau juridică care îşi pierde calitatea de angajator în ceea ce priveşte întreprinderea transferată.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Directiva 2001/23/CE

11.4.2001

16.2.1979 

JO L 82 din 22.3.2001

Ultima actualizare: 23.05.2011

Top