Help Print this page 
Title and reference
Sănătate şi securitate la locul de muncă: norme generale

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Sănătate şi securitate la locul de muncă: norme generale

Uniunea Europeană (UE) instituie un ansamblu de norme de bază în scopul de a proteja sănătatea şi securitatea lucrătorilor. În acest sens, directiva stabileşte obligaţii pentru angajatori şi pentru lucrători, îndeosebi pentru a limita numărul accidentelor de muncă şi al bolilor profesionale. De asemenea, directiva ar trebui să faciliteze îmbunătăţirea formării, informării şi consultării lucrătorilor.

ACT

Directiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă [A se vedea actele de modificare].

SINTEZĂ

Directiva stabileşte normele de bază în materie de protecţie a sănătăţii şi securităţii lucrătorilor *. Măsurile prevăzute sunt menite, în special, să elimine factorii de risc pentru bolile profesionale şi accidentele de muncă.

Aceste măsuri se aplică tuturor sectoarelor de activitate publice sau private, cu excepţia anumitor activităţi specifice ale administraţiei publice (armată, poliţie etc.) şi a serviciilor de protecţie civilă.

Obligaţiile angajatorilor

Angajatorii * trebuie să garanteze securitatea şi sănătatea lucrătorilor sub toate aspectele care ţin de activitatea profesională, inclusiv atunci când apelează la persoane sau servicii din exteriorul întreprinderii. Statele membre pot limita această responsabilitate în caz de forţă majoră *.

Astfel, angajatorul instituie mijloace şi măsuri de protecţie a lucrătorilor. Este vorba de activităţi de prevenire, de informare şi de formare a lucrătorilor, în special pentru:

  • evitarea riscurilor sau gestionarea riscurilor care nu pot fi evitate;
  • instruirea adecvată a lucrătorilor, cu accent pe măsurile colective de protecţie;
  • adaptarea condiţiilor de muncă, a echipamentelor şi a metodelor de lucru, ţinând seama de progresele tehnice.

Mijloacele şi măsurile de protecţie trebuie să fie adaptate în cazul în care se modifică condiţiile de muncă. În plus, angajatorul trebuie să ţină seama de natura activităţilor întreprinderii şi de capacităţile lucrătorilor.

În cazul în care, la acelaşi loc de muncă, sunt prezenţi lucrători ai mai multor întreprinderi, angajatorii respectivi cooperează şi îşi coordonează activităţile de protecţie şi de prevenire a riscurilor.

În plus, activităţile de prim-ajutor, de stingere a incendiilor sau de evacuare a lucrătorilor în caz de pericol grav trebuie să fie adaptate la natura activităţilor şi la mărimea întreprinderii. Angajatorul trebuie să informeze şi să ofere formare lucrătorilor care pot fi expuşi unui pericol grav şi imediat.

Angajatorul instituie un serviciu de protecţie şi de prevenire a riscurilor în cadrul întreprinderii sau unităţii respective, inclusiv în ceea ce priveşte activităţile de prim ajutor şi de reacţie la pericolele grave. Astfel, acesta desemnează unul sau mai mulţi lucrători instruiţi pentru a asigura monitorizarea măsurilor sau apelează la servicii externe în acest sens.

Controlul medical al lucrătorilor este asigurat prin măsuri stabilite în conformitate cu legislaţiile şi practicile naţionale. Fiecare lucrător poate solicita un control medical la intervale regulate.

Grupurile de risc sau extrem de sensibile trebuie să fie protejate împotriva pericolelor care le pot afecta în mod specific.

Consultarea lucrătorilor

Angajatorii consultă lucrătorii şi reprezentanţii acestora cu privire la orice chestiuni care afectează securitatea şi sănătatea la locul de muncă.

Reprezentanţii lucrătorilor pot face propuneri pentru ca angajatorul să ia măsuri specifice. Aceştia pot sesiza autorităţile naţionale competente în cazul în care angajatorul nu îşi respectă obligaţiile.

Obligaţiile lucrătorilor

Fiecare lucrător trebuie să aibă grijă de securitatea şi sănătatea sa şi a persoanelor care pot fi afectate de actele sau omisiunile sale la locul de muncă. În conformitate cu formarea urmată şi cu instrucţiunile angajatorului, lucrătorii trebuie, în special:

  • să utilizeze în mod corect echipamentele, uneltele şi substanţele care au legătură cu activitatea lor;
  • să utilizeze în mod corect echipamentul individual de protecţie;
  • să evite deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrară a dispozitivelor de securitate;
  • să semnaleze imediat orice situaţie de muncă care reprezintă un pericol grav şi imediat.

Context

Această directivă-cadru este completată de directivele sectoriale (menţionate în anexe) referitoare, în special, la utilizarea echipamentelor individuale de protecţie şi la activităţile de manipulare manuală.

Termeni-cheie ai actului

  • Lucrător: orice persoană încadrată în muncă, inclusiv stagiarii şi ucenicii, cu excepţia personalului de serviciu.
  • Angajator: orice persoană fizică sau juridică care este titularul unui raport de muncă cu lucrătorul şi care are răspundere în ceea ce priveşte întreprinderea sau unitatea respectivă.
  • Forţă majoră: situaţie în care anumite fapte determinate de împrejurări independente de voinţa angajatorului, neobişnuite şi imprevizibile, au consecinţe care nu ar fi putut fi evitate, în pofida diligenţei manifestate.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Directiva 89/391/CEE

19.6.1989

31.12.1992

JO L 183 din 29.6.1989

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 1882/2003

20.11.2003

-

JO L 284 din 31.10.2003

Directiva 2007/30/CE

28.6.2007

31.12.2012

JO L 165 din 27.06.2007

Regulamentul (CE) nr. 1137/2008

22.10.2008

11.12.2008

JO L 311 din 21.11.2008

Modificările şi corecturile succesive aduse Directivei 89/391/CEE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Ultima actualizare: 19.08.2011

Top