Help Print this page 
Title and reference
Fundaţia Europeană pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă (Eurofound)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Fundaţia Europeană pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă (Eurofound)

Fundaţia Europeană pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi Muncă (Eurofound) este un organism tripartit al Uniunii, creat în 1975, cu scopul de a oferi asistenţă pentru conceperea şi introducerea unor condiţii mai bune de viaţă şi de muncă în Europa. Obiectivele sale mai specifice sunt: evaluarea şi analizarea condiţiilor de viaţă şi de muncă; emiterea de avize autorizate şi consiliere pentru factorii de decizie în domeniul politicii sociale şi pentru părţile interesate; contribuţia la îmbunătăţirea calităţii vieţii; efectuarea bilanţului evoluţiei şi a tendinţelor, în special a celor care dau naştere schimbărilor.

ACT

Regulamentul (CEE) nr. 1365/75 al Consiliului din 26 mai 1975 privind crearea Fundaţiei Europene pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă [A se vedea actele de modificare].

SINTEZĂ

Misiunea Eurofound este să contribuie la conceperea şi stabilirea unor condiţii mai bune de viaţă şi de muncă prin acţiuni menite să dezvolte şi să difuzeze cunoştinţele, care vor contribui la realizarea acestui obiectiv.

În îndeplinirea acestor sarcini, fundaţia ţine seama de politicile comunitare în aceste domenii şi clarifică instituţiilor comunitare obiectivele şi orientările previzibile, furnizând în special cunoştinţe ştiinţifice şi date tehnice.

În ceea ce priveşte îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi de muncă, fundaţia se ocupă, în special, cu următoarele domenii:

  • condiţiile de muncă, inclusiv organizarea muncii, ore de lucru, flexibilitate, schimbările privind condiţiile de muncă;
  • condiţiile de viaţă, adică toate aspectele care influenţează viaţa de zi cu zi a cetăţenilor europeni, inclusiv echilibrul între viaţa profesională şi de familie, furnizarea de servicii sociale publice şi căi de integrare în ocuparea forţei de muncă;
  • relaţiile industriale, inclusiv schimbările industriale şi restructurarea întreprinderilor, participarea lucrătorilor la procesul decizional şi europenizarea relaţiilor industriale.

Fundaţia promovează schimbul de informaţii şi de experienţă: facilitează contactele între universităţi, administraţiile şi organizaţiile din viaţa economică şi socială şi încurajează acţiuni concertate. Organizează cursuri, conferinţe şi seminarii şi participă la studii. Pune la dispoziţie, de asemenea, date şi avize provenind din activităţi de cercetare independente şi comparative guvernelor, angajatorilor, sindicatelor şi Comisiei Europene.

Fundaţia cooperează cât mai strâns posibil cu institutele de specialitate, fundaţiile şi organismele din statele membre sau la nivel internaţional şi asigură cooperarea adecvată cu Agenţia Europeană pentru Securitate şi Sănătate în Muncă.

Fundaţia are personalitate juridică şi are sediul în Irlanda (Dublin). Acesta cuprinde: un consiliu de administraţie, un birou, un director şi un director adjunct:

  • Consiliul de administraţie este format din 84 de membri, şi anume: 27 de membri, reprezentanţi ai guvernelor statelor membre, 27 de membri reprezentând organizaţiile patronale, 27 de membri reprezentând organizaţiile lucrătorilor şi trei membri care reprezintă Comisia. Mandatul lor este de trei ani şi poate fi reînnoit. Consiliul de administraţie administrează fundaţia, ale cărei orientări le stabileşte. Pe baza unui proiect prezentat de director, Consiliul de administraţie adoptă programul de lucru pe patru ani şi programul anual de lucru, de comun acord cu Comisia.
  • Directorul conduce fundaţia şi pune în aplicare deciziile consiliului de administraţie. Aceştia sunt numiţi de către Comisie pentru o perioadă maximă de cinci ani. Mandatul directorului poate fi reînnoit. În fiecare an, până la 1 iulie, directorul pregăteşte un program de lucru anual şi o estimare a cheltuielilor necesare.
  • Biroul cuprinde 11 membri. Acesta este alcătuit din preşedinţii şi cei trei vicepreşedinţi ai Consiliului de administraţie, un coordonator pentru fiecare dintre cele trei grupuri de reprezentanţi (angajatori, lucrători şi Comisia), precum şi un reprezentant suplimentar pentru fiecare dintre aceste trei grupuri. Biroul monitorizează punerea în aplicare a deciziilor Consiliului de administraţie şi ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că fundaţia este gestionată în mod corespunzător, între reuniunile Consiliului de administraţie.

În cazul în care directorul sugerează, consiliul de administraţie are posibilitatea de a selecta experţi independenţi şi de a solicita opiniile lor privind aspecte specifice referitoare la programul pe patru ani şi programul anual de lucru.

Din noiembrie 2003, Regulamentul pentru crearea Fundaţiei de la Dublin a fost în conformitate cu noul Regulament financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene (iunie 2002) şi cu Regulamentul privind accesul public la documente (mai 2001).

Fundaţia a înfiinţat recent Centrul European de Monitorizare a Schimbărilor (EMCC), pentru a analiza şi anticipa schimbările din lumea industriei şi cea a afacerilor cu scopul de a susţine progresul socio-economic.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CEE) nr. 1365/75

2.6.1975

-

JO L 139 din 30.5.1975

ACT(E) DE MODIFICARE

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CEE) nr. 1947/93

26.7.1993

-

JO L 181 din 23.7.1993

Regulamentul (CE) nr. 1649/2003

1.10.2003

-

JO L 245 din 29.9.2003

Regulamentul (CE) nr. 1111/2005

4.8.2005

-

JO L 184 din 15.7.2005

See also

  • Pentru mai multe informaţii puteţi consulta site-ul fundaţiei (EN)

Ultima actualizare: 25.05.2007

Top