Help Print this page 
Title and reference
Sistemul european de credite pentru educaţie şi formare profesională (ECVET)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Sistemul european de credite pentru educaţie şi formare profesională (ECVET)

ECVET este un cadru metodologic comun care facilitează acumularea şi transferul de credite aferente rezultatelor învăţării între diversele sisteme de calificări. Scopul acestui sistem este de a promova mobilitatea transnaţională şi accesul la învăţarea pe tot parcursul vieţii. ECVET nu este menit să înlocuiască sistemele naţionale de calificări, ci să optimizeze comparabilitatea şi compatibilitatea între acestea. ECVET se aplică tuturor rezultatelor obţinute de o persoană în diversele sisteme de educaţie şi formare, care sunt ulterior transferate, recunoscute şi cumulate în vederea obţinerii unei calificări. Această iniţiativă le permite cetăţenilor europeni să obţină mai uşor recunoaşterea formării, competenţelor şi cunoştinţelor dobândite în alt stat membru.

ACT

Recomandarea Parlamentului European şi a Consiliului din 18 iunie 2009 privind stabilirea unui sistem european de credite pentru educaţie şi formare profesională (ECVET) [Jurnalul Oficial C 155 din 8.7.2009].

SINTEZĂ

Comisia defineşte Sistemul european de credite pentru educaţie şi formare profesională (ECVET) ca un cadru metodologic care poate fi folosit pentru a descrie calificările * ca unităţi de rezultate ale învăţării * cu puncte aferente *.

ECVET este un sistem de acumulare şi transfer de unităţi de rezultate ale învăţării în domeniul educaţiei şi formării profesionale din Europa. Acesta permite atestarea şi înregistrarea rezultatelor învăţării obţinute în diverse contexte, fie în străinătate, fie printr-un parcurs de învăţare formal, informal sau neformal. Rezultatele învăţării pot fi transferate în sistemul „de origine” al unei persoane pentru a fi contabilizate în vederea obţinerii unei calificări.

Diversitatea sistemelor naţionale care definesc nivelul şi conţinutul calificărilor nu favorizează mobilitatea transnaţională a celor care învaţă. ECVET ar permite remedierea acestei situaţii, facilitând mobilitatea persoanelor care învaţă în întreaga Europă.

Statele membre sunt libere să adopte recomandarea şi să implementeze sistemul ECVET. Acestora li se solicită să aplice voluntar şi gradual măsuri în vederea utilizării ECVET începând cu 2012.

ECVET ar trebui implementat prin parteneriate şi reţele bazate pe acorduri educaţionale (memorandumuri de înţelegere), care oferă un cadru adecvat pentru transferul creditelor. În vederea transferării creditelor, anexa II stabileşte principiile şi specificaţiile tehnice pentru descrierea calificărilor sub formă de unităţi de rezultate ale învăţării cu punctele aferente.

A fost creată o reţea ECVET europeană a instituţiilor competente şi a altor părţi interesate relevante, pentru a promova ECVET şi pentru a permite statelor membre să facă schimb de informaţii şi de experienţă. În cadrul reţelei, Comisia a instituit un grup al utilizatorilor sistemului ECVET, care contribuie la ghidul utilizatorilor ECVET şi la implementarea acestui sistem.

Complementaritatea cu alte iniţiative pentru recunoaşterea şi transferul competenţelor

ECVET este una dintre numeroasele iniţiative europene care încurajează mobilitatea persoanelor care învaţă în cadrul Uniunii Europene (UE), cum ar fi EUROPASS şi Carta europeană a calităţii pentru mobilitate.

ECVET vine, de asemenea, în completarea Sistemului european de credite acumulabile şi transferabile (ECTS) (DE) (EN) (FR), prin crearea de legături între educaţia şi formarea profesională şi învăţământul superior. ECVET a fost creat în 1989 şi a încurajat transparenţa şi recunoaşterea perioadelor de studii efectuate în străinătate.

Scopul ECVET este de a facilita transferul de credite aferente rezultatelor învăţării de la un sistem de calificări la altul. Acesta este diferit de Cadrul european al calificărilor (CEC), care este un cadru comun de referinţă. ECVET nu este menit să armonizeze aceste sisteme, ci să le facă compatibile, asigurând o interfaţă între dispoziţiile naţionale existente privind acumularea, recunoaşterea şi transferul creditelor.

ECVET nu afectează recunoaşterea reciprocă a calificărilor profesionale, pentru care directiva aferentă impune obligaţii statelor membre.

Cadrul european de referinţă pentru asigurarea calităţii în educaţie şi formare profesională

Alături de ECVET, a fost prezentat un nou instrument de referinţă pentru a încuraja statele membre să facă schimb de bune practici în domeniul politicilor de educaţie şi formare profesională. Cadrul european de referinţă pentru asigurarea calităţii în educaţie şi formare profesională (EQAVET) este menit să îmbunătăţească practicile naţionale de gestionare a calităţii în acest domeniu prin introducerea unui set de criterii şi indicatori comuni.

Context

UE şi-a propus ca, până în 2010, sistemele europene de educaţie şi formare să devină o referinţă la nivel mondial. În cadrul Strategiei de la Lisabona, statele membre au adoptat obiective comune pentru a îmbunătăţi sistemele lor de educaţie şi formare. În acest sens, a fost adoptat programul de lucru „Educaţie şi formare profesională 2010”.

Declaraţia ministerială semnată la Copenhaga în 2002 se referă la relansarea cooperării în domeniul formării profesionale. Aceasta vizează, în special, o implementare coordonată a programului de lucru Educaţie şi formare profesională 2010, subliniind importanţa unui sistem de credite transferabile pentru educaţia şi formarea profesională. Concluziile Consiliului din 15 noiembrie 2004 au subliniat nevoia de a continua dezvoltarea şi instituirea unui sistem european în acest domeniu.

Rezultatele consultării cu privire la proiectul sistemului ECVET (EN), care s-a desfăşurat în perioada noiembrie 2006 – martie 2007, au confirmat necesitatea instituirii unui astfel de sistem pentru educaţia şi formarea profesională.

Termeni-cheie ai actului

  • Calificare: un rezultat oficial al unui proces de evaluare şi validare obţinut în momentul în care o instituţie competentă stabileşte că o persoană a dobândit rezultate ale învăţării corespunzătoare unor standarde date.
  • Unitate de rezultate ale învăţării: o componentă a unei calificări care constă într-un set coerent de cunoştinţe, abilităţi şi competenţe care pot fi evaluate şi validate.
  • Puncte de credite sau puncte ECVET: o reprezentare numerică a ponderii generale a rezultatelor învăţării într-o calificare şi a ponderii relative a unităţilor în raport cu calificarea.

Ultima actualizare: 14.01.2010

Top