Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Îmbunătăţirea calităţii formării profesorilor

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Îmbunătăţirea calităţii formării profesorilor

Comisia face un bilanţ al situaţiei în ceea ce priveşte formarea profesorilor în Uniunea Europeană (UE) şi identifică metode de îmbunătăţire a condiţiilor existente. Scopul avut în vedere este de a se asigura că predarea furnizată este de înaltă calitate, că răspunde provocărilor actuale şi este mai bine adaptată la societatea cunoaşterii.

ACT

Comunicare a Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European din 3 august 2007 privind îmbunătăţirea calităţii formării profesorilor [COM(2007) 392 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

Calitatea procesului de predare reprezintă un element-cheie în realizarea obiectivelor de la Lisabona în materie de coeziune socială, creştere economică şi competitivitate.

Cadrele didactice trebuie să fie capabile să ofere o educaţie de înaltă calitate pentru a permite cetăţenilor UE să dobândească cunoştinţe şi competenţe de care vor avea nevoie în viaţa privată şi profesională.

Competenţe necesare

Investiţiile existente în formarea şi dezvoltarea continuă a cadrelor didactice sunt insuficiente. Durata minimă de instruire obligatorie nu depăşeşte cinci zile pe an în niciun stat membru. Cu toate că participarea la cursuri de formare continuă este obligatorie pentru profesorii din 11 state membre, rata de participare a cadrelor didactice la astfel de formări profesionale este prea scăzută pentru a obţine un nivel de dezvoltare continuă în rândul cadrelor didactice.

Sistemele existente de formare a profesorilor din statele membre nu promovează dobândirea de noi competenţe pedagogice, care au devenit necesare ca urmare a schimbărilor în educaţie şi în societate, în general.

Cu toate că profesorilor li se solicită să ofere cunoştinţe de bază, acestora li se solicită, de asemenea, să se asigure, printre altele, că:

 • nevoile specifice ale fiecărui cursant sunt luate în considerare;
 • tinerii devin cursanţi pe deplin autonomi pe toată durata vieţii;
 • toţi tinerii dobândesc competenţe-cheie;
 • predarea este adaptată unui mediu multicultural;
 • sunt utilizate noile tehnologii.

Un cadru de acţiune comun

Profesia de cadru didactic are caracteristici comune pe teritoriul UE. În consecinţă, este posibil să se ajungă la o viziune comună a tipurilor de competenţe de care au nevoie profesorii şi să se facă acest lucru pe baza unor principii.

Prin urmare, Comisia propune statelor membre un pachet de orientări în vederea elaborării măsurilor care urmăresc:

 • să asigure că reglementările existente pentru formarea iniţială şi continuă a profesorilor este bine coordonată în cadrul unui sistem coerent ce beneficiază de resurse suficiente;
 • să se asigure că profesorii au o gamă completă de cunoştinţe, atitudini şi competenţe pedagogice pentru a putea ajuta tinerii să îşi pună în valoare întregul lor potenţial;
 • promovarea statutului şi recunoaşterii profesiei de cadru didactic;
 • crearea unor programe de formare profesională a profesorilor la nivel de masterat şi doctorat (precum şi de licenţă);
 • încurajarea practicilor de reflecţie şi cercetare pentru cei din cadrul profesiei;
 • să investigheze dacă nivelul calificărilor şi gradul de experienţă practică solicitate pentru un post de profesor trebuie sporite.

Comisia intenţionează să adopte următoarele măsuri în scopul de a sprijini statele membre în eforturile acestora de a-şi reforma sistemele de formare a profesorilor:

 • să asigure că programele sale de acţiune sprijină statele membre în eforturile lor de îmbunătăţire a organizării şi conţinutului sistemului de formare a profesorilor;
 • să dezvolte indicatori în acest domeniu;
 • să contribuie la crearea şi difuzarea de noi cunoştinţe în domeniul predării şi în sectorul formării profesorilor.

Comisia intenţionează să evalueze îmbunătăţirea calităţii formării profesorilor ca parte a programului de lucru „Educaţie şi formare profesională 2010”.

Context

Programul de „învăţare pe tot parcursul vieţii (2007-2013)” promovează mobilitatea cadrelor didactice (programele Socrates şi Leonardo da Vinci) şi ajută la stabilirea unor proiecte de cooperare între instituţiile de formare a profesorilor.

Ultima actualizare: 10.01.2008

Top