Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Asigurarea comparabilității statisticilor privind educația și învățarea continuă

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Asigurarea comparabilității statisticilor privind educația și învățarea continuă

Producerea de date statistice comparabile este esențială pentru dezvoltarea strategiilor de educație și învățare continuă, precum și pentru monitorizarea progreselor realizate în punerea în aplicare a acestora.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 452/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2008 privind producerea și dezvoltarea de statistici în materie de educație și învățare continuă.

SINTEZĂ

Producerea de date statistice comparabile este esențială pentru dezvoltarea strategiilor de educație și învățare continuă, precum și pentru monitorizarea progreselor realizate în punerea în aplicare a acestora.

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul instituie un cadru comun pentru elaborarea unor norme statistice pentru producerea de date armonizate în domeniul educației și învățării continue.

ASPECTE-CHEIE

Regulamentul acoperă următoarele domenii:

 • 1.

  sisteme de educație și formare;

 • 2.

  participarea adulților la învățarea continuă;

 • 3.

  alte statistici în materie de educație și învățare continuă (învățarea pe tot parcursul vieții, atât din motive personale, cât și profesionale).

Producerea de date statistice la nivelul Uniunii Europene (UE) este pusă în aplicare prin acțiuni statistice individuale, precum:

 • pentru primele 2 domenii, comunicarea periodică și rapidă de date statistice de către țările UE;
 • în sfera de aplicare a celui de-al treilea domeniu, utilizarea variabilelor și indicatorilor suplimentare din alte sisteme de date statistice și anchete;
 • dezvoltarea, îmbunătățirea și actualizarea normelor și manualelor privind cadrele de referință, conceptele și metodele statistice;
 • îmbunătățirea calității datelor, în contextul cadrului de calitate.

Comisia va lua în considerare capacitățile disponibile în țările UE cu privire la măsurile de mai sus. Datele colectate vor fi luate în considerare ținând cont de aspectele regionale și de gen ori de câte ori este posibil.

De asemenea, Comisia (Eurostat) va colabora cu Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și cu alte organizații internaționale în vederea asigurării comparabilității datelor la nivel internațional și evitării suprapunerii acestora.

Sisteme educaționale (UOE)

Anul școlar 2010-2011 și 2011-2012: Regulamentul (UE) nr. 88/2011 al Comisiei din 2 februarie 2011 în ceea ce privește statisticile în materie de sisteme de educație și formare.

Din anul școlar 2012-2013 înainte: Regulamentul (UE) nr. 912/2013 al Comisiei din 23 septembrie 2013 în ceea ce privește statisticile în materie de sisteme de educație și formare.

Ancheta privind educația adulților (AES)

2011 AES: Regulamentul (UE) nr. 823/2010 al Comisiei din 17 septembrie 2010 în ceea ce privește statisticile privind participarea adulților la învățarea continuă.

2016 AES: Regulamentul (UE) nr. 1175/2014 al Comisiei din 30 octombrie 2014 în ceea ce privește statisticile privind participarea adulților la învățarea continuă.

CONTEXT

Cadrul strategic pentru cooperare europeană în domeniul educaţiei şi al formării profesionale adoptat în mai 2009 stabilește o serie de obiective de referință de atins până în 2020. UE evaluează în fiecare an progresele realizate în țările UE cu privire la aceste obiective și prezintă recomandări.

În baza informațiilor puse la dispoziție va fi elaborat un raport comun pentru anul 2015 în care vor fi identificate principalele priorități și aspectele concrete ale cooperării viitoare la nivel european. Se estimează că raportul comun va fi adoptat în noiembrie 2015.

Pentru informații suplimentare consultați statisticile privind educația și formarea de pe site-ul Eurostat.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (UE) nr. 452/2008

24.6.2008

-

JO L 145, 4.6.2008, pp. 227-233

ACTE CONEXE

Regulamentul (UE) nr. 823/2010 al Comisiei din 17 septembrie 2010 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 452/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind producerea și dezvoltarea de statistici în materie de educație și învățare continuă, în ceea ce privește statisticile privind participarea adulților la învățarea continuă (JO L 246, 18.9.2010, pp. 33-72).

Regulamentul (UE) nr. 88/2011 al Comisiei din 2 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 452/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind producerea și dezvoltarea de statistici în materie de educație și învățare continuă, în ceea ce privește statisticile în materie de sisteme de educație și formare (JO L 29, 3.2.2011, pp. 5-27).

Regulamentul (UE) nr. 912/2013 al Comisiei din 23 septembrie 2013 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 452/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind producerea și dezvoltarea de statistici în materie de educație și învățare continuă, în ceea ce privește statisticile în materie de sisteme de educație și formare (OJ L 252, 24.9.2013, pp. 5-10).

Regulamentul (UE) nr. 1175/2014 al Comisiei din 30 octombrie 2014 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 452/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind producerea și dezvoltarea de statistici în materie de educație și învățare continuă, în ceea ce privește statisticile privind participarea adulților la învățarea continuă, și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 823/2010 al Comisiei (JO L 316, 4.11.2014, pp. 4-43).

Data ultimei actualizări: 24.07.2015

Top