Help Print this page 
Title and reference
Eurydice

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eurydice

Rețeaua Eurydice reprezintă principalul instrument de informare cu privire la structurile, sistemele și progresele naționale și europene în domeniul educației. Obiectivul acesteia este îmbunătățirea cooperării europene în domeniul educației pe tot parcursul vieții.

ACT

Rezoluția Consiliului și a miniștrilor educației, reuniți în cadrul Consiliului din 6 decembrie 1990, privind rețeaua Eurydice de informare asupra educației din Comunitatea Europeană [Jurnalul Oficial C 329 din 31.12.1990].

SINTEZĂ

Rețeaua Eurydice oferă o sursă vastă de informații comparabile în ceea ce privește sistemele și politicile europene din domeniul educației, precum și o varietate amplă de analize comparative pe diferite teme referitoare la sistemele educaționale. Rețeaua susține cooperarea europeană bazată pe date concrete în domeniul educației.

În prezent, rețeaua cuprinde 40 de unități naționale, având sedii în toate cele 36 de țări participante la programul Erasmus+. Informațiile oferite de unitățile naționale Eurydice au, în esență, un caracter normativ și calitativ, vizând documente oficiale precum legi, decrete, regulamente și recomandări. Unitatea centrală a rețelei Eurydice (cu sediul la Bruxelles) combină aceste informații cu alte surse de date - cum ar fi datele statistice de la Eurostat, baza de date UOE (o bază de date comună a UNESCO, OCDE și Eurostat) și rezultatele sondajelor internaționale în domeniul educației - pentru a produce rapoarte finale.

Toate publicațiile Eurydice sunt disponibile gratuit pe site-ul Eurydice sau, la cerere, în format tipărit. Prin activitatea sa, Eurydice intenționează să promoveze înțelegerea, cooperarea, încrederea și mobilitatea la nivel european și internațional. Rețeaua este compusă din unități naționale cu sedii în țările europene și este coordonată de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură a UE.

Faceți clic aici pentru informații suplimentare privind Eurydice.

ACTE CONEXE

Regulamentul (UE) nr. 1288/2013 al Parlamentului Europeanși al Consiliului de instituire a acțiuniiErasmus +: Programul Uniunii pentru educație, formare, tineretși sport [JO L 347 din 20.12.2013].

Ultima actualizare: 07.04.2014

Top