Help Print this page 
Title and reference
Institutul European pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Institutul European pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi

Institutul European pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi are ca misiune oferirea de asistenţă instituţiilor europene şi statelor membre pentru integrarea principiului egalităţii de şanse în politicile lor şi pentru combaterea discriminării bazate pe sex. Institutul informează, de asemenea, cetăţenii Uniunii Europene (UE) în legătură cu acest subiect.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1922/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind înfiinţarea unui Institut European pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi [Jurnalul Oficial L 403 din 30.12.2006].

SINTEZĂ

Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi este un drept fundamental prevăzut de Tratatul de la Lisabona şi o politică prioritară a Uniunii Europene (UE). Cu toate acestea, este necesar să se facă progrese suplimentare pentru a se ajunge la o egalitate de şanse reală între femei şi bărbaţi în toate sferele vieţii profesionale şi ale vieţii private.

Din acest punct de vedere, Institutul European pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi joacă un rol important, deoarece asigură expertiza necesară pentru elaborarea unor măsuri care să favorizeze egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pe întreg teritoriul UE.

Misiunile Institutului

Institutul îşi oferă expertiza tehnică instituţiilor europene şi statelor membre ale UE, pentru a contribui la:

  • promovarea şi consolidarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi;
  • integrarea chestiunilor legate de egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în toate politicile comunitare şi în politicile naţionale care rezultă din acestea;
  • combaterea discriminării bazate pe sex;
  • sensibilizarea cetăţenilor europeni, în principal prin intermediul unor conferinţe şi campanii de informare.

Institutul se bazează în activitatea sa pe informaţii obiective, fiabile şi comparabile la nivel european. Institutul este responsabil cu colectarea, analizarea şi difuzarea acestor date.

Institutul analizează, de asemenea, informaţiile colectate de la organizaţii internaţionale şi ţări terţe. În fine, Institutul contribuie la integrarea principiului egalităţii de şanse în politica externă europeană.

Institutul favorizează schimburile de experienţă şi dialogul între toate părţile interesate, în principal partenerii sociali, organizaţiile neguvernamentale şi centrele de cercetare.

Funcţionare

Institutul îşi desfăşoară activitatea într-un mod independent şi transparent. Acesta este condus de un consiliu de administraţie, cu ajutorul unui director/al unei directoare, şi este asistat de un forum de experţi cu rol consultativ. Sediul Institutului se află la Vilnius (Lituania).

Institutul cooperează în principal cu Fundaţia Europeană pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă, Agenţia Europeană pentru Sănătate şi Securitate în Muncă, Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 1922/2006

19.1.2007

-

JO L 403 din 30.12.2006

Ultima actualizare: 23.05.2011

Top