Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Organizarea timpului de lucru al navigatorilor

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Organizarea timpului de lucru al navigatorilor

Această directivă este menită să protejeze sănătatea şi securitatea navigatorilor prin stabilirea unor cerinţe minime privind timpul de lucru. Acordul se aplică navigatorilor de la bordul navelor înregistrate într-un stat membru şi/sau care navighează sub pavilionul unui stat membru al Uniunii Europene (UE).

ACT

Directiva 1999/63/CE a Consiliului din 21 iunie 1999, astfel cum a fost modificată, privind Acordul de organizare a timpului de lucru al navigatorilor, încheiat între Asociaţia Proprietarilor de Nave din Comunitatea Europeană (ECSA) şi Federaţia Sindicatelor Lucrătorilor din Transporturi din Uniunea Europeană (FST).

SINTEZĂ

Directiva stabileşte cerinţele minime de organizare a timpului de lucru în sectorul maritim. Specificul acestui sector impune adoptarea unor norme specifice, distincte de cele ale Directivei 2003/88/CE privind organizarea timpului de lucru.

În fapt, Directiva 1999/63/CE pune în aplicare Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM) privind timpul de lucru al navigatorilor (EN) (ES) (FR). Această convenţie a fost consolidată prin Convenţia OIM privind munca din domeniul maritim (CMM) (EN) (ES) (FR), adoptată în 2006.

CMM îşi propune să creeze un instrument unic aplicabil navigatorilor, * conform cu standardele internaţionale de muncă. Statele membre şi partenerii sociali pot introduce şi dispoziţii mai favorabile.

Lucrătorii vizaţi

Directiva se aplică navigatorilor de la bordul oricărei nave maritime înregistrate pe teritoriul unui stat membru, aflată în proprietate publică sau privată, angajată în mod curent în operaţiuni maritime comerciale. O navă înregistrată pe teritoriul a două state membre este considerată ca fiind înregistrată în statul sub al cărui pavilion navighează.

Timpul de lucru

Standardul general al duratei zilei de lucru se bazează pe ziua de lucru de opt ore, cu o zi de odihnă pe săptămână şi cu repausuri în timpul sărbătorilor legale. Statele membre nu pot autoriza un acord colectiv mai puţin favorabil în acest sens.

Orele de lucru * şi de odihnă * ale navigatorilor sunt stabilite astfel:

  • fie orele maxime de lucru nu trebuie să depăşească:
  • fie orele minime de odihnă nu trebuie să fie mai puţine de:

Orele de odihnă pot fi împărţite în cel mult două perioade, dintre care una cu o durată de cel puţin şase ore. Intervalul între două perioade consecutive de odihnă nu trebuie să depăşească 14 ore. Exerciţiile de verificare a echipajului şi de instrucţie, în special pentru stingerea incendiilor şi evacuare, se efectuează astfel încât să perturbe cât mai puţin posibil timpul de odihnă. În cazul unor perturbări, trebuie să se prevadă o perioadă de odihnă compensatorie.

Comandantul navei trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a asigura respectarea condiţiilor privind orele de lucru şi de odihnă. Acesta ţine un registru cu orele zilnice de lucru sau de odihnă ale navigatorilor. În plus, autorităţile naţionale pot cere proprietarilor de nave să furnizeze informaţii privind ofiţerii de cart şi lucrătorii pe timp de noapte *.

De asemenea, trebuie să se stabilească un nivel adecvat de personal pentru a se evita sau restrânge orele excesive de lucru şi pentru a se asigura o odihnă suficientă. Proprietarul de navă trebuie să se asigure că comandantul navei dispune de personalul şi de resursele necesare.

Concedii

Navigatorii beneficiază de concedii plătite. Concediile anuale se calculează pe baza unui minim de 2,5 zile lucrătoare lunar şi pro-rata pentru lunile incomplete. Perioada minimă a concediilor plătite nu poate fi înlocuită cu o alocaţie financiară compensatorie, cu excepţia cazurilor în care raportul de muncă încetează.

Condiţii specifice

Comandantul unei nave are dreptul să ceară unui navigator să efectueze oricâte ore de lucru sunt necesare pentru siguranţa imediată a navei, a persoanelor de la bord şi a încărcăturii sau pentru a ajuta alte nave sau persoane aflate în pericol pe mare.

De asemenea, acesta poate să suspende programul normal al orelor de lucru sau de odihnă până la restabilirea situaţiei normale. De îndată ce este posibil, după restabilirea situaţiei normale, comandantul organizează perioade de odihnă corespunzătoare.

Nerespectarea orelor de lucru

Trebuie să se ia toate măsurile necesare pentru a se respecta orele de lucru şi de odihnă, inclusiv prin revizuirea dotării cu personal a navei. Astfel, navele trebuie să dispună de un echipaj suficient ca număr şi calitativ pentru a se putea garanta securitatea.

Statele membre stabilesc sancţiunile aplicabile în cazul nerespectării dispoziţiilor directivei.

Vârsta lucrătorilor

Nu se permite navigatorilor cu vârsta sub 18 ani să lucreze noaptea. Sunt posibile derogări pentru a permite formările organizate în cadrul unor programe de studiu, dacă acestea se desfăşoară cu respectarea normelor de sănătate şi bunăstare în muncă.

Minorii cu vârsta sub 16 ani nu pot lucra la bordul navelor. În plus, se interzice angajarea, contractarea sau munca navigatorilor cu vârsta sub 18 ani dacă activitatea desfăşurată ar putea compromite sănătatea sau siguranţa acestora.

Certificatul de aptitudine pentru muncă

Orice navigator trebuie:

  • să deţină un certificat care să ateste capacitatea acestuia de a-şi îndeplini sarcinile pentru care a fost angajat;
  • să se supună unor examene medicale periodice.

Certificatul medical este valabil cel mult doi ani sau un an dacă navigatorul are sub 18 ani. În situaţii de urgenţă, autoritatea naţională competentă poate autoriza un navigator să lucreze timp de 3 luni fără un certificat valabil, până la debarcarea în viitorul port de escală, cu condiţia să deţină un certificat expirat recent. Certificatele navigatorilor care efectuează călătorii internaţionale trebuie să fie disponibile cel puţin în limba engleză.

Context

Pentru a reduce costurile cu personalul, unii proprietari de nave pot fi tentaţi să-şi înregistreze navele în „registre de liberă înregistrare”, cu alte cuvinte sub „pavilion de complezenţă”. Aceste pavilioane ale unor ţări terţe sunt mai puţin exigente decât pavilioanele europene în privinţa standardelor sociale, eludând normele în materie de gestionare, securitate şi dreptul muncii.

Pentru a limita efectele înregistrării sub pavilioane de complezenţă, s-a instituit controlul statului portului. Acesta permite UE să inspecteze potenţial toate navele care fac escală în porturile sale, indiferent de pavilion şi de naţionalitatea echipajului.

Termeni-cheie ai actului

  • Navigator: orice persoană încadrată în muncă sau angajată sau care lucrează, indiferent de funcţie, la bordul unei nave maritime.
  • Ore de lucru: timpul în care navigatorului i se cere să efectueze muncă în beneficiul navei.
  • Ore de odihnă: timpul în afara orelor de lucru; această expresie nu include pauzele scurte.
  • Proprietar de navă: proprietarul navei sau o altă organizaţie sau persoană, cum ar fi administratorul, agentul sau navlositorul navei nude, care şi-a asumat răspunderea exploatării navei faţă de proprietarul acesteia şi care, prin asumarea acestei răspunderi, a fost de acord să preia toate obligaţiile şi răspunderile impuse proprietarilor de nave conform prezentului acord, indiferent dacă alte organizaţii sau persoane îndeplinesc anumite obligaţii sau răspunderi în numele proprietarului de navă.
  • Noapte: o perioadă de cel puţin 9 ore consecutive, care debutează cel mai târziu la miezul nopţii şi se termină cel mai devreme la ora 5 dimineaţa.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Directiva 1999/63/CE

2.7.1999

30.6.2002

JO L 167 din 2.7.1999

Modificările şi corecturile succesive aduse Directivei 1999/63/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

MODIFICĂRI ALE ANEXELOR

Anexă – Acordul partenerilor sociali europeni

Directiva 2009/13/CE a Consiliului [Jurnalul Oficial L 124 din 20.5.2009].

See also

  • Pentru informaţii suplimentare despre Convenţia din 2006 privind munca în domeniul maritim, a se consulta site-ul Organizaţiei Internaţionale a Muncii (EN) (ES) (FR)

Ultima actualizare: 23.03.2011

Top