Help Print this page 
Title and reference
Concedieri colective

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Concedieri colective

Prezenta directivă obligă angajatorii să consulte reprezentanţii salariaţilor în cazul concedierilor colective. Aceasta precizează aspectele pe care trebuie să se pună accentul în cadrul acestor consultări şi ce informaţii utile trebuie în mod obligatoriu să furnizeze angajatorul în cadrul acestor consultări. În plus, directiva stabileşte procedura de efectuare a concedierilor colective care trebuie respectată şi reglementează modalităţile de efectuare.

ACT

Directiva 98/59/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind apropierea legislaţiilor statelor membre cu privire la concedierile colective.

SINTEZĂ

Directiva nu se aplică în cazul:

 • concedierilor colective efectuate în cadrul contractelor de muncă încheiate pe durată determinată sau pentru sarcinideterminate, cu excepţia cazurilor în care aceste concedieriau loc înainte de data expirării sau realizării acestor contracte;
 • lucrătorilor din administraţiile publice sau din instituţiile dedrept public;
 • echipajelor navelor maritime

Consultări

Angajatorul care are în vedere efectuarea de concedieri colective trebuie să iniţieze consultări cu reprezentanţii lucrătorilor pentru a ajunge la un acord. Consultările se referă cel puţin la posibilităţile de a evitaconcedierile colective sau de a reduce numărul de lucrătoriconcediaţi, şi de a atenua consecinţele prin recurgerea la măsuri sociale însoţitoare care au ca scop redistribuirea sau recalificarea lucrătorilor concediaţi.

Informaţii care trebuie furnizate de către angajator

Directiva precizează că statele membre pot să prevadă că reprezentanţii lucrătorilor pot apela la serviciile unor experţi în conformitate cu legislaţiile naţionale. Angajatorul furnizează toate informaţiile utile reprezentanţilor lucrătorilor, în cursul consultărilor, comunicându-le, în orice caz, în scris:

 • motivele concedierilor;
 • perioada în care intenţionează să efectueze concedierile;
 • numărul şi categoriile de lucrători încadraţi în mod normal;
 • numărul lucrătorilor care urmează să fie concediaţi;
 • criteriile pentru selectarea lucrătorilor care urmează să fie concediaţi;
 • metoda de calcul a eventualelor indemnizaţii.

Procedura referitoare la concedierile colective

Directiva precizează procedura care trebuie urmată:

 • angajatorul notifică în scris autoritatea competentă cu privire la orice concediere colectivă preconizată. Notificarea cuprinde toate informaţiile utile cu privire laconcedierile colective preconizate şi la consultările cu reprezentanţii lucrătorilor, cu excepţia metodei de calcul a indemnizaţiilor. Cu toate acestea, în cazul încetării activităţii în urma unei hotărâri judecătoreşti, notificarea nu este necesară decât la cererea expresă a autorităţii competente;
 • angajatorul transmite o copie a notificării reprezentanţilor lucrătorilor, care îşi pot transmite eventualele observaţii autorităţii publice competente;
 • concedierile colective produc efecte în cel puţin treizeci de zile de la notificare, interval pe care autoritatea publică competentă îl utilizează pentru a căuta soluţii. Statele membre pot acorda autorităţii publice posibilitatea de a reduce termenul sau de a-l prelungi până la 60 de zile de la notificare, în cazurile în care există risculsă nu se găsească soluţii pentru problemele ridicate. Acest articol nu este obligatoriu în cazul concedierilor colective care apar în cazul încetării activităţii în urma unei hotărâri judecătoreşti. Poate fi acordată posibilitatea de a prelungi aceste termene pe o perioadă mai lungă. Angajatorul este informat cu privire la prelungire şi la motivele acesteia înainte de expirarea termenului iniţial.

Context

Directiva are ca obiectiv apropierea legislaţiilor statelor membre cu privire la modalităţile şi procedura de efectuare a concedierilor colective, în vederea consolidării protecţiei lucrătorilor în cazul producerii unor concedieri colective.

Directiva este o versiune codificată a Directivei 75/129/CEE şi a Directivei 92/56/CEE, care au fost abrogate.

Statele membre pot aplica sau introduce dispoziţii mai favorabile pentru lucrători.

Referinţe

Act

Data intrării în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Directiva 98/59/CE

1.9.1998

-

L 225 din 12.8.1998

Ultima actualizare: 04.07.2006

Top